Tilbage til studieretning

Studieretningsoversigt international

Fag GF 1.g 2.g 3.g
Studieretningsfag
Afsætning A
International økonomi
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk A
Matematik B
Virksomhedsøkonomi B
Historie B
Samfundsfag C
Erhvervsjura C
Informatik C
Vælg 2. fremmedsprog
Spansk/Fransk A
Tysk B
Valgfag
Matematik A
Virksomhedsøkonomi A
Tysk A
Erhvervsjura B
Innovation C
Psykologi C
Finansiering C
Kulturforståelse C
Markedskommunikation C