International linje

Vil du være global student? Sigter du mod en uddannelse i udlandet eller en karriere i en international virksomhed? Eller ønsker du en større international forståelse inden for dine studieretningsområder? Så er den internationale linje lige noget for dig.

På den internationale linje bliver du klogere på verden omkring dig, da det globale fokus er en integreret del af undervisningen. Du vil opleve en undervisning, hvor der i høj grad fokuseres på internationale forhold, og du vil få mulighed for at opleve andre lande og kulturer på tæt hold, når vi rejser på studieture i både Europa og USA.

Som elev i en international klasse får du mulighed for at deltage i tre studieture i løbet af din tid på handelsgymnasiet. Her skal du påregne en egenbetaling til dækning af udgifter til rejse, ophold og undervisning i udlandet. Deltagelse i studieturene er naturligvis frivillig.

KARRIEREMULIGHEDER

En HHX fra Thisted Handelsgymnasium er din direkte adgang til en videregående uddannelse på f.eks. universitetet eller en handelshøjskole. Med en hhx-studentereksamen fra Thisted Handelsgymnasium får du en gymnasial uddannelse, som giver dig direkte adgang til en videregående uddannelse. 

EUC Nordvest 3 02372

Optagelse og ansøgning

Husk at du skal have en uddannelsesplan, at du skal søge optagelse på optagelse.dk og at fristen er 1. marts. Senest d. 1. juni får du svar på, om du er optaget på Thisted Handelsgymnasium. Hvis du går i 9. eller 10. klasse, kan din UU-vejleder på din skole hjælpe dig at lave din uddannelsesplan. UU-vejlederen kan også hjælpe dig med at udfylde ansøgningen.

Hvis du er gået ud af skolen og ønsker at søge om optagelse på Thisted Handelsgymnasium, skal du tilmelde dig på optagelse.dk. Vi skal have din ansøgning senest d. 1. marts. Når du er blevet optaget på Thisted Handelsgymnasium, er du klar til skolestart i august.