Sprog og Kultur

Hello, Bonjour, Hola, Guten Tag! Sprog åbner døre og sætter dig i stand til at agere i en globaliseret verden, hvor evnen til at kunne kommunikere med andre mennesker og udveksle informationer på mere end ét sprog er vigtige kompetencer. Den sproglige linje henvender sig til dig, der kan lide at arbejde med sprog og kommunikation, og som er internationalt og kulturelt orienteret.

Du bliver på den sproglige linje dygtig til at kommunikere både mundtligt og skriftligt på tre sprog, som på længere sigt giver dig gode muligheder for at studere og arbejde internationalt. For hvert nyt sprog, du lærer, får du større og mere dybdegående indsigt i verden omkring dig, og du vil opleve, hvordan dét at lære et sprog, gør tilegnelsen af nye sprog sjovere og nemmere.

KARRIEREMULIGHEDER

En HHX fra Thisted Handelsgymnasium er din direkte adgang til en videregående uddannelse på f.eks. universitetet eller en handelshøjskole. Med en hhx-studentereksamen fra Thisted Handelsgymnasium får du en gymnasial uddannelse, som giver dig direkte adgang til en videregående uddannelse. 

EUC Nordvest 1 02710

Optagelse og ansøgning

Husk at du skal have en uddannelsesplan, at du skal søge optagelse på optagelse.dk og at fristen er 1. marts. Senest d. 1. juni får du svar på, om du er optaget på Thisted Handelsgymnasium. Hvis du går i 9. eller 10. klasse, kan din UU-vejleder på din skole hjælpe dig at lave din uddannelsesplan. UU-vejlederen kan også hjælpe dig med at udfylde ansøgningen.

Hvis du er gået ud af skolen og ønsker at søge om optagelse på Thisted Handelsgymnasium, skal du tilmelde dig på optagelse.dk. Vi skal have din ansøgning senest d. 1. marts. Når du er blevet optaget på Thisted Handelsgymnasium, er du klar til skolestart i august.