EUC Nordvest ansætter ny digitaliseringschef

17. august 2020

Mia S B

Mia Sannemand Borg tiltræder pr. 1. september stillingen som digitaliseringschef i EUC Nordvest.

Mia Sannemand Borg har været ansat hos EUC Nordvest siden december 2017, hvor hun tiltrådte stillingen som projektleder på EU-projektet ’Iværksætteri og jobskabelse’. Ud over denne funktion har hun siden december 2019 fungeret som udviklingsmedarbejder i organisationens projektafdeling.

Rollen som digitaliseringschef er uhyre vigtig. Vi har behov for en dygtig og proaktiv digitaliseringschef, som formår at forstå og spotte mulighederne for at udvikle nye digitaliseringsprojekter på alle niveauer. Det handler om at optimere og udvikle løsninger og processer, der skaber merværdi i forhold til vores kerneydelse: At skabe læring for den enkelte elev. Vi havde flere eksterne kandidater i spil, men i sidste ende faldt valget på Mia. Vi er overbeviste om, at vi med Mia har fundet den helt rigtige til jobbet. Mia har en god teoretisk ballast og et indgående kendskab til vores organisation, og så har hun – ikke mindst – en stor og veldokumenteret erfaring med projektlederrollen, lyder det fra direktør Hans Chr. Jeppesen.

Rollen som digitaliseringschef er ikke at forveksle med en stilling som IT-chef. Som digitaliseringschef behøver Mia Sannemand Borg nemlig ikke at vide en masse om bits og bites, kabler og hardcore teknik. Hendes fokus vil i stedet være på det strategiske niveau. Hun bliver personaleleder for IT-afdelingen, hvor der sidder mange kompetente kræfter til at håndtere de tekniske praksisopgaver, og er der behov for kompetencer, afdelingen ikke besidder, kan hun trække på netIP, som EUC Nordvest har et tæt samarbejde med. 

Mia skal – med afsæt i organisationens digitaliseringsstrategi - samle trådene i igangværende projekter og spotte muligheder for nye, digitale tiltag. Det handler om hele tiden at have fingeren på pulsen og være i stand til at udvikle nye løsninger som respons på udviklingen. Vi lærte meget under COVID19-nedlukningen, hvor vores digitale løsningers muligheder, begrænsninger og udfordringer blev meget tydelige og synliggjorde, hvor vigtigt det er, at vi som organisation lynhurtigt kan omstille os til en ny situation og etablere effektive løsninger, der holder. Dét bliver uden tvivl Mias vigtigste rolle, fastslår Hans Chr. Jeppesen.

Og Mia Sannemand Borg er helt klar til at tage den opgave på sig.

Det bliver et spændende nyt kapitel, som jeg glæder enormt meget til. Jeg har en bachelor i digital design fra Aarhus Universitet, så min grunduddannelse har rod i den digitale verden, og jeg glæder mig til at skulle bruge min faglighed og min erfaring med projektledelse til den vigtige opgave, der ligger i, at få skolens digitaliseringsstrategi ud at flyve i alle afdelinger og på alle niveauer, at sikre sammenhængskraften på tværs af afdelinger og projekter samt at bane vejen for nye, spændende digitale tiltag, lyder det fra Mia Sannemand Borg.