GF1 i Fjerritslev starter op til august

4. maj 2020

EUC Nordvest 3 01465

Til august kan EUC Nordvest byde velkommen til det første hold elever på Grundforløb 1 (GF1) i Fjerritslev-afdelingen. Et hold, der vil tælle elever fra både EUD/EUX Business samt fra EUX Teknisk.

EUC Nordvests afdeling i Fjerritslev er for længst taget i brug af kursister fra kursuscentret.nu, ligesom det har været lokalerne i midtbyen, der har dannet rammen om undervisningen for Fjerritslev Handelsgymnasiums 3.g’ere, siden regeringen genåbnede skolerne for 3.g’erne oven på COVID19-nedlukningen. Efter sommerferien er det så GF1-afdelingens tur til at indtage lokalerne.

- Vi har pt. 12 elever tilmeldt GF1 i Fjerritslev, og der er forsat åbent for tilmelding, så flere kan nå at komme til. Vi er utrolig glade for, at det er lykkedes at starte GF1 op i Fjerritslev, så de unge i Fjerritslev- og Brovst-området nu får mulighed for at påbegynde deres ungdomsuddannelse lokalt. Vi håber, at det vil anspore endnu flere til at vælge en erhvervsuddannelse – alle prognoser viser jo, at vi i de kommende år vil stå over for en kæmpe mangel på faglært arbejdskraft, så der er bestemt gode beskæftigelsesmuligheder i sigte, hvis man vælger den vej, fastslår direktør Hans Chr. Jeppesen fra EUC Nordvest.

GF1 er blot første step til erhvervsuddannelserne. Forløbet er af 20 ugers varighed, hvorefter eleverne skal fortsætte deres uddannelsesforløb på GF2 i Thisted, Nykøbing, Aars eller Aalborg.

- Jeg er blevet spurgt, om det er helt utænkeligt, at udbuddet i Fjerritslev kan blive udvidet til også at omfatte GF2. Til det kan jeg svare, at vi ikke pt. har et GF2-udbud i Fjerritslev på tegnebrættet. Men vi er selvfølgelig altid lydhøre over for ønsker og forespørgsler, og viser det sig, at der er et behov, så kigger vi naturligvis på det. Jeg vil således ikke afvise, at det kunne blive aktuelt på sigt, men pt. foreligger der ingen konkrete planer i den retning, lyder det fra Hans Chr. Jeppesen.

EUC Nordvest 3 01520

Kombinationshold

Det første hold GF1-elever i Fjerritslev tæller både grundforløbselever fra EUD/EUX Business samt fra EUX på de tekniske erhvervsuddannelser. Til trods for, at der er tale om forskellige uddannelsesretninger, er der nemlig en række fag, der er fælles for begge grundforløb, hvilket gør det muligt at etablere et kombinationshold.

- De skal alle have grundfagene dansk, engelsk og samfundsfag på c-niveau, så de fag vil de have sammen tre dage om ugen. I de resterende to dage vil eleverne på de tekniske uddannelser skulle møde ind på værkstederne i Thisted til praktisk undervisning, mens Business-eleverne bliver i Fjerritslev, hvor de har undervisning i erhvervsfagene, fortæller Marianne Svenningsen, som er afdelingsleder for grundforløbene på EUC Nordvest.

En del af et større fællesskab

Traditionen tro trækker GF2 i Thisted en del elever fra Fjerritslev-området, og EUC Nordvest vil derfor også gøre en indsats for, at elevholdet i Fjerritslev får en tilknytning til skolen i Thisted og de GF1-elever, der går her.

- De skal føle sig som en del af det store fællesskab fra starten af, og derfor kommer vi også til at lave nogle tværfaglige forløb med fællesudflugter for begge afdelinger. Derudover vil Fjerritslev-eleverne naturligvis også deltage i den årlige dragebådssejlads, som er et virkelig godt ryste-sammen-arrangement, ligesom de er velkomne til at deltage i elevfesterne i Thisted. På den måde får de elever, der vælger at fortsætte på GF2 i Thisted, mulighed for på forhånd at lære nogle af deres kommende klassekammerater at kende, slutter Marianne Svenningsen.

Af Sonja Gravesen den 04-05-2020