Historisk aftale skaber tryghed på erhvervsuddannelserne

4. maj 2020

EUC Nordvest 2 07968

Fagbevægelsens Hovedorganisation, Dansk Arbejdsgiverforening og regeringen har indgået en trepartsaftale, der med en samlet finansiering på 5,4 mia. kr., sender en markant økonomisk håndsrækning afsted til danske virksomheder, der har lærlinge og elever ansat. En aftale, der hilses varmt velkommen af EUC Nordvest.

Den nye trepartsaftale er endnu ikke udmøntet i konkrete handlingspapirer, men i korte træk lyder aftalen, at alle danske virksomheder vil få dækket 75% af deres igangværende lærlinges løn frem til årets udgang. Herudover gives der i samme periode løntilskud til nye aftaler på henholdsvis 90 % til ordinære aftaler og 45% på korte aftaler.

- Det er en fantastisk aftale. Nu kan alle de mange penge, der ligger i AUB-fonden, komme ud at arbejde og gøre en forskel hos erhvervsvirksomhederne og for de mange unge, der er i gang med eller skal til at påbegynde deres erhvervsuddannelse. At der er lærepladser til eleverne er fuldstændig altafgørende for, at vi får uddannet flere og dermed kan imødekomme det stærkt stigende behov for faglært arbejdskraft. Med den nye trepartsaftale er der ikke længere nogen økonomisk barriere for, at endnu flere virksomheder kan melde sig på banen og oprette en eller flere lærepladser. Det har aldrig været mere rentabelt at tage lærlinge ind, fastslår direktør Hans Chr. Jeppesen fra EUC Nordvest.

Det er det private arbejdsmarked, der aftager langt størstedelen af landets lærlinge og elever, men trepartsaftalen retter også fokus mod det offentlige. Således er der afsat 120 mio. til øget rekruttering af elever på det offentlige arbejdsmarked. Et udspil, som Hans Chr. Jeppesen forventer vil medføre, at man i regionalt og kommunalt regi vil oprette flere lærepladser til eksempelvis kontorelever, IT-elever, ejendomsserviceteknikerelever, og ernæringsassistentelever.

EUC Nordvest 1 04408

Et klart signal

Selvom praktikpladssituationen på EUC Nordvest ikke pt. giver anledning til blinkende alarmklokker, er den nye aftale alligevel vigtig.

- Det giver en tryghed, at vi nu får så gode kort på hånden i forhold til at sikre vores elever et optimalt uddannelsesforløb. Og samtidig giver aftalen også et klart signal til både unge og voksne om, at de trygt kan søge ind på en erhvervsuddannelse. Arbejdsmarkedets parter og regeringen har med denne aftale med al tydelighed vist, at erhvervsuddannelserne er højt prioriteret, slutter direktør Hans Chr. Jeppesen fra EUC Nordvest.

Stifinder Erhverv på EUC Nordvest sidder klar på telefonerne til at hjælpe virksomheder, der ønsker at indgå en uddannelsesaftale, eller som gerne vil høre mere om mulighederne.

- Vi er klar til at hjælpe virksomhederne hele vejen. Både med information om de nye løntilskud, med praktisk assistance i forbindelse med godkendelse af lærested, med udarbejdelse af uddannelsesaftaler og med at finde relevante elev-emner. Kort sagt: Vi hjælper med alt det praktiske omkring dét at få en lærling eller elev. Så tøv ikke med at give os et kald – vi står klar, garanterer afdelingsleder Sigurd Skovborg fra Stifinder Erhverv.

Af Lotte Heshe den 29-05-2020