nyt tiltag skal styrke tilhørsforholdet til nordic food college

05. juni 2020

NFC Tiltag

Som noget nyt vil Nordic Food Colleges EUX-elever på Grundforløb 1 (GF1) kunne blive undervist i alle fag i skolens egne lokaler. Et tiltag, der skal gøre det nemmere for EUX-eleverne at føle sig som en integreret del af fællesskabet på helhedsskolen.

Hidtil har det været sådan, at Nordic Food Colleges EUX-elever tre dage ugentligt skulle møde ind på Teknisk Gymnasium Thisted for at blive undervist i de gymnasiale fag, der indgår i deres uddannelse. Det har ikke alene være et besværlig løsning – det har også kostet på fællesskabskontoen.

- På en skole som vores, hvor en stor del af eleverne bor på kostskolen og hygger sig sammen både i og uden for skoletiden, går man altså glip af noget af det fællesskab og den relationsdannelse, der sker, hvis man kun er tilstede under halvdelen af tiden. Derfor er det særdeles glædeligt, at vi nu kan varetage hele EUX-undervisningen på GF1 fra Nordic Food College, så eleverne ikke længere skal pendle frem og tilbage mellem to skoler. Fremadrettet vil de have deres daglige gang her på skolen, og dermed vil de blive en integreret del af hyggen, når vi alle spiser frokost sammen, når man mødes i fællesarealerne i frikvartererne, og når der er aktiviteter efter skoletid. De slipper jo for en masse transporttid, som de så i stedet kan bruge på fritidsaktiviteter, bålhygge og så videre med kammeraterne. Det tror vi på vil give eleverne en helt anden tilknytning til skolen i forhold til i dag, hvor de måske kan føle sig lidt splittet i deres tilhørsforhold mellem to skoler, lyder det fra forstander og uddannelseschef Jonas Lundgren Bach Korsgaard fra Morsø Landbrugsskole på Nordic Food College.

DJI 0008

Kombi-undervisning i Deluxe-udgave

Overvejer man at tage landbrugsuddannelsen eller uddannelsen til anlægsgartner, bager, konditor, gastronom, tjener eller ernæringsassistent som EUX, bliver det således noget mindre besværligt fra august, hvor det nye tiltag træder i kraft.

- Vi glæder os til at kunne give vores EUX-elever en bedre oplevelse og en mindre besværlig skoledag, og vi er slet ikke i tvivl om, at det her tiltag gør det noget mere attraktivt for kommende elever at vælge EUX-uddannelsen. I praksis vil det blive sådan, at en del af undervisningen vil foregå som traditionel klasseundervisning, mens andre dele af undervisningen vil blive afviklet virtuelt. Handelsgymnasierne i Thisted og Nykøbing har gennem det sidste års tid, med stor succes, testet en virtuel løsning til parallelundervisning. Det er virkelig Deluxe-udgaven af virtuel undervisning, hvor undervisningen bliver transmitteret meget virkelighedstro, og hvor undervisere og elever på forskellige lokaliteter kan interagere med hinanden som var de i samme lokale. Det er dét system, vi nu også bliver koblet på. Vi er allerede i fuld gang med at indrette et undervisningslokale til formålet og glæder os til, at det står klar, så vi kan komme til at prøve kræfter med den nye teknologi, slutter uddannelseschef Peter Schyum Jensen fra Culinary på Nordic Food College.

 

Af Lotte Heshe den 05-06-2020