Økonomisk gulerod ved valg af erhvervsuddannelse

14. august 2020

Nyhed Eud 14.08

Pr. 1. august trådte en ny lov i kraft, som med et stærkt økonomisk incitament skal motivere ufaglærte dagpengemodtagere over 30 år til at tage en erhvervsuddannelse. Og fra EUC Nordvest lyder meldingen, at der fortsat er ledige pladser at få – både for de ledige over 30 år, men bestemt også for yngre ledige, som gerne vil i gang med en erhvervsuddannelse.

Med den nye lov er det nu muligt for ledige ufaglærte over 30 år at tage en erhvervsuddannelse til 110% af dagpengesatsen. Det kræver dog, at man vælger én af de uddannelser, hvor der er mangel på arbejdskraft, men her er der også rigeligt at vælge imellem, idet hele 33 erhvervsuddannelser er omfattet af ordningen. Blandt disse er en række uddannelser inden for Business-området, og uddannelseschef Anne Mose fra EUD/EUX Business på EUC Nordvest er mere end klar til at tage imod nye elever.

Man skal ikke lade sig afskrække af, at studiestarten er angivet til 10. august. Man kan godt nå at komme med på holdet, hvis man går med overvejelser om en Business-uddannelse inden for kontor, handel eller detail. Men man skal selvfølgelig ikke trække den meget længere. Inden for én til to uger vil løbet være kørt for denne omgang, så jeg vil da kraftigt opfordre folk til, at man får tilmeldt sig nu, hvis man vil undgå at skulle vente helt til januar, hvor vi igen starter nye hold op på GF2, lyder det fra Anne Mose.

Virksomhederne mangler elever

Netop Business-uddannelserne hører blandt dem, hvor virksomhedernes efterspørgsel på elever er særlig stor i øjeblikket.

Lige nu og her oplever vi helt klart en øget interesse fra virksomhederne i forhold til at ansætte vores Business-elever, og vores fornemmelse er, at vi nok vil få svært ved at dække det aktuelle behov, eftersom de elever, der afsluttede deres grundforløb i sommer, mere eller mindre alle har fået læreplads. De elever, der bliver optaget på GF2 i august, skal først i lære til januar, så de er ikke relevante i den sammenhæng, og derfor er status her og nu, at det bliver en udfordring at imødekomme efterspørgslen. Det samme gør sig i øvrigt gældende for smedene. Dér er vi også udfordret på at kunne ”levere” nok elever i forhold til den efterspørgsel, der er fra branchen i øjeblikket, fortæller Sigurd Skovborg, der er teamleder i Stifinder Erhverv på EUC Nordvest.

XL-BYG Tømmergaarden er én af de virksomheder, der i øjeblikket søger med lys og lygte efter dygtige elever.

Vores elevpladser er en vigtig rekrutteringsbase for os, så det er et område, vi prioriterer højt. Vi har i omegnen af 35 elevpladser i organisationen, og da eleverne jo løbende færdiggør deres uddannelser, skal vi hvert år ud og ansætte 15-20 nye elever. Desværre er det ikke altid, at det lykkes. Det kan indimellem godt være lidt en udfordring at få besat alle pladser. Vi står netop nu og skal skyde en ny rekrutteringsrunde i gang, og der håber vi da på, at der dukker mange spændende kandidater op, for vi skal have besat elevpladser både i Nykøbing, Thisted, Hurup og Fjerritslev inden for detail og handel, fortæller HR-chef Thomas Rygaard Lassen fra XL-BYG Tømmergaarden.

EUC Nordvests vejlederteam, Stifinderen, står klar til at hjælpe med info om de mange muligheder – det gælder både for ledige ufaglærte over 30 år, der gerne vil høre mere om den nye ordning, men det gælder i høj grad også for unge under 30, der gerne vil i gang med en erhvervsuddannelse, men som har brug for det sidste skub i den rigtige retning. Fælles for begge målgrupper er: Løbet er ikke kørt endnu – det er fortsat muligt at få en plads på de hold, der netop er startet op.

Af Lotte Heshe den 14-08-2020