euc nordvest søger afdelingschef til afdelingen i thyborøn

EUC Nordvest er på udkig efter en visionær og stærk leder, som kan navigere afdelingen sikkert og effektivt igennem implementeringen af et nyt strategikoncept for erhvervsfiskeruddannelsen og de mange spændende kurser og efteruddannelsesmuligheder, der relaterer sig til ’havet som arbejdsplads’. Vi søger, kort sagt, ”styrmanden” til fremtidens uddannelser.

Vi er på udkig efter dig, der:

  • Har et skarpt blik for nye muligheder og udviklingspotentialer – og som slet ikke kan lade være med at agere på det
  • Kan være med til at transformere vores maritime uddannelser i en grønnere retning, hvor bæredygtighed og miljø er en vigtig faktor, når kursen skal sættes
  • Kan yde et afgørende bidrag til at tydeliggøre stoltheden i fiskerierhvervet og bidrage til at synliggøre de mange spændende muligheder for job og videreuddannelse inden for erhvervet
  • Formår at agere agilt, tør tænke ’ud af boksen’ og udviser stor velvilje i forhold til at tilpasse skolens ydelser til branchens efterspørgsel
  • Med succes formår at igangsætte og gennemføre rekruttering fra alle egne af Danmark
  • Har internationalt udsyn og kan se perspektiverne i at vedligeholde og videreudvikle det gode samarbejde, vi har med fiskeriskolerne i de øvrige nordiske lande
  • Er en stærk kommunikator og synlig leder der kan og vil stå på mål for pædagogiske, didaktiske og digitale forandringsprocesser
  • Har en stærk kærlighed til de blå erhverv og gerne vil spille en rolle i udviklingen heraf

Som afdelingschef på Fiskeriskolen vil dine arbejdsopgaver også omfatte traditionelle ledelsesopgaver som fx personaleledelse, ledelse af den daglige drift og økonomistyring m.m., men stillingen som afdelingschef favner meget bredere end det.

Du bliver sammen med institutionens direktør ansigtet udadtil for en skole, der rekrutterer elever og kursister fra hele landet, og som udbyder både erhvervsfiskeruddannelsen og en bred vifte af arbejdsmarkedskurser rettet mod havet som arbejdsplads. En skole, der er under stor politisk bevågenhed, og hvor du forventes at kunne indgå i en konstruktiv, fremsynet og frugtbar dialog med både politikere, brancheorganisationer og erhvervet. Herudover vil du skulle agere som ansvarlig for vores kostskole, hvor du bliver primus motor for at sikre et godt og aktivt socialt miljø for såvel elever som kursister.

Kan du se dig selv som en synlig, motiverende og initiativrig afdelingschef i dette univers? Så hører vi meget gerne fra dig.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelsesdato efter aftale.

Aflønning sker i henhold til gældende bestemmelser og aftaler med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen under Skatteministeriet. Vi opfordrer alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Vi gør opmærksom på, at der indhentes børneattest.

Ansøgning
Ansøgningsfrist: 11. december 2022.

Din ansøgning skal sendes digitalt til os. Vær opmærksom på, at linket åbner i et nyt vindue, hvor du kan vedhæfte dokumenter. Emnefeltet er på forhånd defineret med teksten Job2171. Send ansøgning her.

Yderligere information
For yderligere information er du velkommen til at kontakte direktør Hans Chr. Jeppesen på mail hj@eucnordvest.dk

Fiskeriskolen Indgang