EUC Nordvest søger undervisere til Business uddannelserne detail og kontor

Ansættelse pr. 1. august 2022 eller snarest muligt.

Profil
Du kan se dig selv som den kompetente og engagerede underviser. Du skal undervise på EUD/EUX elever på grundforløbene, ny mesterlære- og hovedforløb.

Du kommer til at arbejde målrettet med erhvervsrettet og virkelighedsnær undervisning, som foregår både teoretisk og praktisk. Du skal arbejde med kollegaer i dit team med forberedelse og evaluering af undervisningen og udvikling af undervisningens form og indhold med bæredygtighed og digitalisering for øje.

Om dig
Du kan levere undervisning af høj faglig kvalitet, og derudover har du:

  • en faglig uddannelse som kontor- eller salgsassistent og mindst fem års relevant erhvervserfaring
  • et højt fagligt engagement og anerkendende tilgang til elever
  • gode kommunikationsevner og gennemslagskraft i mødet med eleverne – du kan lide at ”være på”.
  • gode forudsætninger for at arbejde i team, men du kan også arbejde selvstændigt
  • stolthed over dit fag og ønsker selv at være og at gøre vores elever til de bedste indenfor området.
  • forståelse for at vores elever er i centrum og alle skal opleve succes, de udfordres og tilskyndes til at udnytte deres fulde potentiale.

Almene kvalifikationer
Du har almene kvalifikationer, der svarer til niveauet i den erhvervsgymnasiale fagrække (f.eks. Dansk A og Samfundsfag C) eller sørger for, at de er erhvervet inden for tre år efter ansættelsen. Ansøgere uden læreruddannelse eller lignende skal gennemgå en diplomuddannelse i erhvervspædagogik, som skolen betaler.

Om os
Vi tilbyder et alsidigt job i en travl organisation med dygtige, motiverede og engagerede kolleger. Du bliver en del af et team, som består af 10 faglærere og leder, der sammen tegner den faglige profil og tilrettelægger undervisningen. Der er gode muligheder for at løse mangeartede opgaver og dermed præge din faglige udvikling.

Du får en arbejdsplads, som er i rivende udvikling. Vi har fokus på uddannelse - også af dig. EUC Nordvests mål er at sikre, at dine kompetencer til enhver tid matcher de krav, arbejdsopgaverne stiller, samt at der er fokus på de mål og visioner, som EUC Nordvest arbejder hen imod.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelsesdato: 1. august 2022 eller snarest herefter.

Stillingerne er som udgangspunkt på fuldtid med primære undervisningsadresser i Thisted og Nykøbing.

Aflønning sker i henhold til gældende bestemmelser og aftaler med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen under Skatteministeriet.

Vi opfordrer alle, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold, til at søge stillingen. Vi gør opmærksom på, at vi indhenter børneattest.

Ansøgning
Ansøgningsfrist: 4. juli kl. 9.00

Der afholdes ansættelsessamtaler løbende og senest tirsdag den 5. juli 2022.

Din ansøgning med tilhørende CV og uddannelsesbeviser skal sendes digitalt til os. Vær opmærksom på, at linket åbner i et nyt vindue, hvor du kan vedhæfte dokumenter. Emnefeltet skal udfyldes med: Job2155. Send ansøgning her.

 Yderligere information
Vil du videre mere om stillingerne er du velkommen til at kontakte uddannelseschef Mona Søe på tlf. 61261225, mail ms@eucnordvest.dk.

EUC Nordvest 3 01825