EUC Nordvest søger uddannelseschef til Thisted Handelsgymnasium

Thisted Handelsgymnasium, HHX, er EUC Nordvests største gymnasium. Handelsgymnasiet ligger centralt placeret midt i Thisteds uddannelsescampus, hvor også eleverne fra de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser, HTX, STX, HF og SOSU har deres daglige gang. Thisted Handelsgymnasium har omkring 325 elever fordelt på de 3 årgange. Stillingen omfatter desuden ledelse af Fjerritslev Handelsgymnasium med omkring 90 elever fordelt på 3 årgange.

Størstedelen af studenterne fra både Thisted og Fjerritslev Handelsgymnasium er orienterede mod videregående uddannelser. Men mange vælger også den direkte vej ud i erhvervslivet i det Nordvestjyske eller måske i udlandet. Gymnasiets DNA er og bliver det erhvervsrettede. Det er vi stolte af, og det vil vi gerne udvikle. Men gymnasiet er også regler, bekendtgørelser og traditioner, og gymnasietiden skal være studieforberedende. Derfor skal du som leder kunne skabe relevant og meningsfuld uddannelsesudvikling, med respekt for den merkantile studentereksamens ånd og kultur. Nøgleordene er her klart bæredygtighed og digitalisering. Vi uddanner fremtidens ledere, og vores løfte til eleverne er, at de alle, uanset udgangspunkt, skal opleve succes. Skal vi indfri dét løfte, skal vi forny og tilpasse os i takt med samfundets udvikling.

Kan du være en synlig, tydelig pædagogisk leder i det univers? Så vil vi gerne lære dig at kende.

Om dig
Vi kunne fortælle en masse om, hvad vi forventer, men grundlæggende kan vores forventninger sammenfattes til:

  • Du har relevant ledererfaring fra undervisningsuniverset
  • Relevant videregående uddannelse inden for sprog, økonomi, jura eller samfundsforhold.
  • Du er leder og kan lede vidensmedarbejdere i en agil dagligdag, som samtidig er meget struktureret med klare politiske mål.
  • Du har ideelt set selv undervisningskompetence i et eller flere fag i fagrækken på den merkantile studentereksamen.

Herudover tillægger vi det stor værdi, at du er bosiddende i det nordvestjyske.

Om os
Thisted Handelsgymnasium er en del af EUC Nordvest, og som uddannelseschef for Thisted Handelsgymnasium, bliver du en del af ledergruppen.

Thisted Handelsgymnasium og Fjerritslev Handelsgymnasium tæller omkring 35 medarbejdere og godt 400 elever fordelt på de 2 afdelinger. Dine arbejdsopgaver kommer til at spænde over alt fra planlægning og skemalægning, over økonomi- og ressourcestyring, til elevkontakt og daglig ledelse. Tilstedeværelse og synlighed er centralt for udførelsen af jobbet.

Stillingen består af en kombination af ca. 2/3 ledelse og ca. 1/3 undervisning eller associerede ledelsesopgaver.

Løn og ansættelsesvilkår
Aflønning sker i henhold til gældende bestemmelser og aftaler med Medarbejder- og kompetencestyrelsen under skatteministeriet. Vi opfordrer alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Vi gør opmærksom på, at der indhentes børneattest.

Tiltrædelse gerne 1. august 2022 eller efter aftale.

 Ansøgning
Ansøgningsfrist: 31. maj 2022

Din ansøgning skal sendes digitalt til os. Vær opmærksom på, at linket åbner i et nyt vindue, hvor du kan vedhæfte dokumenter. Emnefeltet er på forhånd defineret med teksten Job2148. Send ansøgning her.

Yderligere information
For yderligere information er du velkommen til at kontakte Direktør Hans Chr. Jeppesen på mail hj@eucnordvest.dk. Angiv venligst uddannelseschef i emnefeltet.

 

EUC Nordvest 3 02408