Uddannelseschef til Teknisk Gymnasium Thisted - GENOPSLAG

Science, Technology, Engineering og Mathematics (STEM) er DNA’et i den tekniske studentereksamen. Tilsættes digitalisering, bæredygtighed, agilitet og innovation har man næsten en fuld beskrivelse af hele uddannelsen. Billedet af Teknisk Studentereksamen gøres, hos os, komplet med veluddannede, dygtige og engagerede medarbejdere og en målrettet, opmærksom ledelse med fokus på, at alle elever, uanset udgangspunkt, skal opleve succes.

Kan du være en synlig, innovativ pædagogisk leder i det univers? Så vil vi gerne lære dig at kende.

Om dig
Vi kunne fortælle en masse om, hvad vi forventer, men grundlæggende kan vores forventninger sammenfattes til:

  • Du har en relevant videregående uddannelse - gerne indenfor STEM.
  • Du er leder og kan lede vidensmedarbejdere i en agil dagligdag, som samtidig er meget struktureret med klare politiske mål.
  • Du har ideelt set selv undervisningskompetence i et eller flere fag i fagrækken på den tekniske studentereksamen.

Herudover tillægger vi det stor værdi, at du er bosiddende i det nordvestjyske.

Om os
Teknisk Gymnasium Thisted er en del af EUC Nordvest, og som uddannelseschef for teknisk gymnasium, bliver du en del af ledergruppen.

Teknisk Gymnasium Thisted tæller 15 medarbejdere og ca. 250 elever fordelt på Htx og EUX, og dine arbejdsopgaver kommer til at spænde over alt fra planlægning og skemalægning for Htx og EUX, over økonomi- og ressourcestyring, til elevkontakt og daglig ledelse. Tilstedeværelse og synlighed er centralt for udførelsen af jobbet.

Stiilingen består af en kombination af ca. 2/3 ledelse og ca. 1/3 undervisning og øvrige opgaver.

Løn og ansættelsesvilkår
Aflønning sker i henhold til gældende bestemmelser og aftaler med Medarbejder- og kompetencestyrelsen under skatteministeriet. Vi opfordrer alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Vi gør opmærksom på, at der indhentes børneattest.

Tiltrædelse efter aftale.

Ansøgning
Ansøgningsfrist: 27. oktober 2021

Din ansøgning skal sendes digitalt til os. Vær opmærksom på, at linket åbner i et nyt vindue, hvor du kan vedhæfte dokumenter. Emnefeltet er på forhånd defineret med teksten Job2124. Send ansøgning her.

Yderligere information
For yderligere information er du velkommen til at kontakte Direktør Hans Chr. Jeppesen på mail hj@eucnordvest.dk

EUC Nordvest 2 07937