Netværk Nordvest

Netværk Nordvest er et stærkt og lokalt forankret netværksforum. Et forum, hvor vi gennem samarbejde kan tiltrække og fastholde kompetent arbejdskraft og højne vidensniveauet i vores lokalområde med henblik på at skabe værdi og styrke det nordvestjyske erhvervsliv.

Med Netværk Nordvest får du:

  • Et konkret mødested for virksomheder og medarbejdere, der ønsker at bidrage til udviklingen af vores lokalområde
  • Et stærkt og inspirerende, fagligt netværk
  • Relevant fagkompetent sparring
  • En netværksstruktur, der hylder alsidigheden og respekterer de enkelte netværks særlige kendetegn.

Vi ønsker at forstærke eksisterende netværk og danne grobund for nye. Vi vil kort sagt videre, og vi vil have hinanden med!

www.netvaerknordvest.dk

NNV Grafik Web