Gældende love og bekendtgørelser samt kvalitetssystem vedrørende Erhvervsuddannelser på EUC Nordvest

Kvalitetssystem til udvikling af erhvervsuddannelserne

Læs her om kvalitetssystemet til udvikling af erhvervsudannelserne på EUC Nordvest

Lov/bekendtgørelser for erhvervsuddannelserne

Bekendtgørelse om dagtilbud og nødundervisning m.v. på børne-og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 

Link til Lov nr. 629 af 15/05/2020

Lov/bekendtgørelse Link
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser BEK nr 286 af 18/04/2018
Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser BEK nr 41 af 16/01/2014
Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser BEK nr 343 af 08/04/2016
Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. LBK nr 810 af 20/06/2018
Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017
Bekendtgørelse om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i erhvervsuddannelserne BEK nr 1711 af 20/12/2006