Love, bekendtgørelser og kvalitetssystem

Kvalitetssystem til udvikling af Fiskeriskolen 

Læs her om kvalitetssystemet til udvikling af Fiskeriskolen og om de formelle krav til kvalitetssikring, - udvikling og offentliggørelse. 

Læs den offentlige version af kvalitetsmanualen Fiskeriskolen. 

Rectangle 51

Love, bekendtgørelser og kvalitetssystem vedr. Fiskeriskolen 

Formelle krav til kvalitetssikring, -udvikling og offentliggørelse.  

Bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring BEK nr 1373 af 16/12/2009
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs - herunder SMS-systemet LBK nr 1629 af 17/12/2018
Bekendtgørelser vedr. erhvervsfiskeruddannelsen Se undervisningsplaner
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser LBK nr 813 af 21/06/2018
Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud til befordring LBK nr 812 af 21/06/2018
Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne LBK nr 810 af 20/06/2018
Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017