Resultater af undervisningen på
AMU-kurser

Kursister gennemført og bestået 

Oversigt over kursisters gennemførelses- og beståelsesprocenter i tabellen nedenfor. 

For hvert kvartal bliver der udarbejdet en rapport over, hvor mange kursister der har gennemført og bestået et AMU-kursus afviklet af Fiskeriskolen. 

Hvert enkelt kursustype er opgjort for sig.

Kursister gennemført og bestået
2.kvartal 2020
1. kvartal 2020
Hele året 2019
4. kvartal 2019
3. kvartal 2019
2. kvartal 2019
1. kvartal 2019
Hele året 2018
4. kvartal 2018
3. kvartal 2018
2. kvartal 2018
1. kvartal 2018
Hele året 2017
4. kvartal 2017
3. kvartal 2017
2. kvartal 2017
1. kvartal 2017
Hele året 2016
EUC Nordvest 2 07942

Resultater af undervisningen på AMU-kurser Fiskeriskolen 

Oversigt over kursisters og virksomheders tilfredshed med fiskeriskolen 

Kursister, der gennemfører et kursus på Fiskeriskolen bliver tilbudt at evaluere kurset. 

Efterfølgende bliver de virksomheder, hvorfra kursisterne kommer tilbudt at evaluere kurset. 

Evalueringen foregår via evalueringssystemet, Viskvalitet.dk, som er udviklet og bliver ajourført af undervisningsministeriet og UNI-C. 

Formålet med det fælles evalueringsystem for AMU er: 

  • At forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling. 
  • At sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner mv. 
  • At tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i AMU.  

Læs mere om spørgsmål og evalueringer på viskvalitet.dk, hvor også resultater fra andre skoler og hele Danmark ligger. 

Kursisters tilfredshed med Fiskeriskolen

Virksomheders tilfredshed med Fiskeriskolen

2. kvartal 2020 Ingen besvarelser
1. kvartal 2020 Ingen besvarelser 
Hele året 2019 Ingen besvarelser 
4. kvartal 2019 Ingen besvarelser 
3. kvartal 2019 Ingen besvarelser 
2. kvartal 2019 Ingen besvarelser 
1. kvartal 2019 Ingen besvarelser 
Hele året 2018 Hele året 2018
4. kvartal 2018 Ingen besvarelser 
3. kvartal 2018 Ingen besvarelser 
2. kvartal 2018 Ingen besvarelser 
1. kvartal 2018 1. kvartal 2018
Hele året 2017 Hele året 2017
Hele året 2016  
Hele året 2015