Resultater af undervisningen på erhvervsfiskeruddannelsen

Elevtrivsel

I løbet af skoleåret tilbydes eleverne at evaluere undervisningen og undervisningsmiljøet på Fiskeriskolen. 

  • Alle elever tilbydes at evaluere undervisningen ved afslutningen af sikkerhedsuddannelsen og ved afslutningen af hvert forløb på grunduddannelsen. 
  • Spørgerammen er udarbejdet af Fiskeriskolen i forhold til spørgerammen fra UVM og erhvervsskolerne. 
  • Evalueringsresultaterne bruges til en løbende justering af undervisningen og øvrige forhold

Se rapport elevtrivsel 2019 

Se rapport elevtrivsel 2018 

Se rapport elevtrivsel 2017 

Se rapport elevtrivsel 2016

Studietid og fuldførelsesprocent

Læs her om elevernes studietid og fuldførelsesprocent 

Se resultatet for 2018

Se resultatet for 2019 

EUC Nordvest 2 07942

Afsluttende karakterer

Elevernes afsluttende karakterer omfatter de afsluttede karakterer på Erhvervsfiskeriets grunduddannelse. 

Bedømmelse kan gives som: 

  • Et tal i forhold til 12-skalaen, hvor denne bedømmelse er anvendt er der angivet gennemsnitskarakteren. 
  • Bestået/ikke bestået, hvor denne bedømmelse er anvendt er der angivet beståelsesprocenten. 
Fag Bedømmelse 2015 2016 2017 2018 2019
Antal elever   38 23 26 32 32
             
Arbejdssikkerhed 12 skalaen 7,8 6,5 7,6 7,0 7,2
Brandbekæmpelse Beståelsesprocent 100% 94% 96% 97% 94%
Bødning/redskabslære 12 skalaen 6,7 6,4 7,2 6,7  6,3
             
Fiskerilære 12 skalaen 7,5 5,8 4,9 6,0 8,1
Hydraulik 12 skalaen       6,8 8,3
Kabys/sundhedslære Beståelsesprocent 97% 100% 97% 97% 98%
             
Motorlære Beståelsesprocent 100% 97% 93% 98%  96%
Navigation Beståelsesprocent 80% 85% 73% 76%  71%
Radio Beståelsesprocent 86% 81% 88% 87%  82%
             
Reparationssvejsning 12 skalaen 7,9 6,9 7,4 7,9  7,2
Sygdomsbehandler Beståelsesprocent 100% 100% 93% 90% 100%
             
Søsikkerhed Beståelsesprocent 97% 96% 96%  83%  
Økonomi 12 skalaen 7,7 6,8 7,2  7,3