Selvevaluering og ekstern evaluering 

Selvevaluering på Fiskeriskolen 

I henhold til bekendtgørelsen om godkendelse og kvalitetsikring af maritime uddannelser, skal Fiskeriskolen årligt gennemføre ledelsens evaluering af kvalitetssystemet. 

Ledelsens evaluering kan rekvireres hos skolens afdelingschef. 

Resultater af ekstern evaluering 

Søfartsstyrelsen gennemfører med jævne mellemrum audit af Fiskeriskolens kvalitetssystem. 

Søfartsstyrelsen audit program for september 2020 : Link til program

På baggrund heraf modtager Fiskeriskolen auditrapport med anbefalinger til det videre arbejde med kvalitetssystemet og gennemførsel af undervisnignen. 

Der er link til søfartsstyrelsens auditrapporter