Undervisning og pædagogik På FIskeriskolen

Pædagogisk udgangspunkt

Læs her "Pædagogisk ramme for erhvervsuddannelserne", der beskriver de holdninger og værdier, som gerne skulle kendetegne undervisningsinstitutionen og lærer/elev-relationen på Fiskeriskolen. 

Studieordning erhvervsfiskeruddannelsen

Læs her "Studieordning erhvervsfiskeruddannelsen", der beskriver rammerne for, opbygningen og gennemførelsen af erhvervsfiskeriets grunduddannelse. 

Lokale undervisningsplaner 

Undervisningsbekendtgørelser og lokale undervisningsplaner 

Lokale undervisningsplaner er beskrivelser af, hvordan Fiskeriskolen omsætter gældende bekendtgørelser, søfartsstyrelsens uddannelsesplaner og/eller AMU målbeskrivelser for uddannelser til praktisk undervisning. 

De lokale undervisningsplaner kan udleveres ved henvendelse til Fiskeriskolen. 

Erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus

Læs her bekendtgørelsen om erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus 

Erhvervsfiskeriets grundkursus 

Læs her bekendtgørelsen om erhvervsfiskeriets grundkursus 

Duelighedsprøve i sejlads for fiskere og Duelighedsprøve i motorpasning 

Læs her bekendtgørelsen om duelighedsprøver mv. 

ROC certifikat og LRC certifikat 

Læs her bekendtgørelsen om radioprøver og sertifikater i GMDSS

Sygdomsbehandler B-kiste og sygdomsbehandler C-kiste 

Læs her bekendtgørelsen om kvalifikationsbeviser til sygdomsbehandlere i skibe