Love, bekendtgørelser og kvalitetssystem

Kvalitetssystem

Kvalitetssystemet til udvikling af HHX- og HTX uddannelsen på EUC Nordvest.

Læs her om kvalitetssystemet samlet de gymnasialeuddannelser på EUC Nordvest

Kvalitetsudvikling på HHX og HTX særkilt: 

Læs om kvalitet på HHX 

Læs om kvalitet på HTX 

EUC Nordvest 1 03118

Gældende love og bekendtgørelser vedr.
Handelsgymnasiet og Teknisk Gymnasium EUC Nordvest 

Lov/bekendtgørelse Link
Bekendtgørelse om gymnasiale uddannelser  BEK nr 497 af 18/05/2017
Bekendtgørelse om prøver og eksamen BEK nr 343 af 08/04/2016
Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. LBK nr 810 af 20/06/2018
Bekendtgørelse om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser BEK nr 1711 af 20/12/2006
Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017
Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser  BEK nr 1077 af 13/09/2017

Bekendtgørelser på baggrund af covid-19

Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.

Link til lov nr 241 af 19/03/2020

Bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne-og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. 

Link til BEK nr 629 af 15/05/2020