Resultater vedr. Erhvervsgymnasiet 

Målinger 

Resultater af undervisningen på erhvervsgymnasiet, hvor kvalitetsarbejdet består af en række målinger, der foretages med faste intervaller og efter faste procedurer. 

Fra 2019 af ligger alle resultater og målinger for alle afdelinger under erhvervsgymnasiet i nedenstående rapport over målinger. 

Målinger 2019 for erhvervsgymnasiet 

Målinger 2020 for erhvervsgymnasiet

Målinger 2021 for erhvervsgymnasiet 

Rapporten indeholder følgende resultater: 

  • Søgning til uddannelsen 
  • Frafald 
  • Fuldførelse af uddannelsen 
  • Eksamensresultater 
  • Elevtrivsel 
  • Overgang til videre uddannelse 

I forhold til elevernes trivsel, så tilbydes alle studerende at evaluere undervisningen hver år i november/december efter UVMs spørgeramme. Hvorefter evalueringsresultaterne bruges i dialog med klassen til en løbende justering af undervisningen. 

EUC Nordvest 1 03125

Fravær i studietiden 

De studerendes fravær i undervisningstiden måles både som fysisk- og skriftlig fravær.  Hvor data er fra undervisernes elektroniske registrering af fravær i undervisningstiden samt deres registreringer af skriftlig fravær. 

Fravær i skoleåret 2021/2022
  Fysisk Skriftlig
EUC Nordvest - Erhvervsgymnasiet 7,2 % 2,20 %
     
Handelsgymnasiet Thisted, Nykøbing, Fjerritslev      7,1 % 1,91 %
Teknisk Gymnasium Thisted 7,3 % 2,49 %
Fravær i skoleåret 2020/2021
  Fysisk Skriftlig
EUC Nordvest - Erhvervsgymnasiet 5,26 % 2,6 %
     
Handelsgymnasiet Thisted, Nykøbing, Fjerritslev      4,32 % 2,6 %
Teknisk Gymnasium Thisted 6,26 % 2,5 %