Selvevaluering og opfølgningsplaner

Erhvervsgymnasiet skal gennemføre en selvevaluering og på baggrund heraf udarbejde en opfølgningsplan til forbedring af uddannelsesmæssige og undervisningsmæssige forhold. 

Samlet selvevaluering og opfølgningsplan for erhvervsgymnasiet. 

Læs her opfølgningsplan for 2020 

Læs her opfølgningsplan for 2021

Læs her opfølgningsplan for 2022

EUC Nordvest 2 01555