Undervisningsmiljø

 

Indsatsområder til at sikre et godt undervisningsmiljø 

Læs her om EUC Nordvests generelle undervisnings- og skolemiljø indsatser. 

Uddannelsesmiljøet for erhvervsgymnasiet er en beskrivelse af de tiltag handelsgymnasiet og det tekniske gymnasium gør for at skabe et godt uddannelsesmiljø og for at fastholde de studerende i uddannelsen. 

Læs her om uddannelsesmiljøet på HHX 

Erhvervsgymnasiet har en fastholdelsesstrategi kaldet, Handleplan for øget gennemførsel af uddannelsen, som er med til at skabe strategien for et fagligt, pædagogisk og socialt miljø, som kan være med til at fastholde eleverne på Erhvervsgymnasiet EUC Nordvest. 

Læs her Handleplanen for fastholdelse af elever på HHX

Undervisningsmiljø rapporter

Rapporter vedrørende de enkelte afdelinger. 

Rapport 2018 Undervisningsmiljøet på HHX Thisted
   
Rapport 2018 Undervisningsmiljøet på HHX Nykøbing
   
Rapport 2018 Undervisningsmiljøet på HTX