Kollegiet Rotunden

Du kan bo på Thisteds kollegium, Rotunden mens du går på en af EUC Nordvests tekniske erhvervsuddannelser.

Gratis husleje i maj, juni, juli...

Helt ekstraordinært! Laver du en ny lejekontrakt som er gældende fra 1. august 2020, må du flytte ind på kollegiet allerede fra maj måned.
Dermed får du gratis husleje i maj, juni og juli 2020.

Kollegiet, Rotunden ligger få hundrede meter fra skolen.

Søg om en kollegiebolig i Rotunden

Vil du søge om en bolig på kollegiet i Thisted, foregår det ved henvendelse til skolehjemsleder Michael H. Thomsen, tlf. 30106541, mail: mht@eucnordvest.dk

Rotunden er på Facebook

Rotunden har sin egen facebook-side. Søg på Rotunden på Facebook eller hop direkte til siden her: Rotunden på Facebook