Økonomi

SU eller elevløn – hvornår kan du få hvad, når du er i gang med en erhvervsuddannelse?

SU eller elevløn

  • Har du en uddannelsesaftale, før du starter på landbrugsskolen, får du elevløn under hele din uddannelse.
  • Er du 18 år og starter du på grundforløbet, kan du søge om SU indtil du får en uddannelsesaftale. Herefter får du elevløn.
  • Er du under 18 år og starter på grundforløbet, skal dine forældre/værge betale for dig.

Økonomi under skoleophold


Udgifter på grundforløbet
Kost og logi: 2092/2200 kr. pr. mdr.
Delvis kost: 900 kr. pr. mdr.

Udgifter på 1. hovedforløb (landmand og jordbrugsmaskinfører)
Kost og logi: 2200 kr. pr. mdr.
Delvis kost: 900 kr. pr. mdr.
Studietur til udlandet: prisen afhænger af distinationen

Udgifter på 2. hovedforløb (landmand og planter)
Kost og logi: 2200 kr. pr. mdr.
Delvis kost: 900 kr. pr. mdr.
Studietur til udlandet: prisen afhænger af distinationen

I forbindelse med ferier og helligdage er skolen lukket, hvilket er medregnet i prisen. Prisen for kostskolen dækker over et værelse, som deles med en studiekammerat. Ved eneværelse koster det 100 kr. ekstra pr. uge. Du skal betale for samtlige uger.