Støtte gennem uddannelsen

Vi vil gerne hjælpe dig sikkert gennem din uddannelse.

På EUD og EUX Business er vi altid opmærksomme på, om du trives og hvordan det går med din uddannelse. Man kan næsten sige, at vores motto er: ”Trives du, så lærer du”.

Koordinator

Hver årgang har en koordinator, der sammen med kontaktlærerne for klasserne på årgangen sørger for, at alt omkring eleverne fungerer.

Kontaktlærere

Hver enkelt elev får ved studiestart en kontaktlærer, der bl.a. har til opgave at støtte og vejlede dig gennem hele din grunduddannelse på Handelsskolen i Thisted eller Nykøbing Mors. Din kontaktlærer er med andre ord den lærer, du altid kan henvende dig til, hvis du har brug for hjælp – eller bare en snak. Det også kontaktlæreren, der følger tæt op på eventuelt fravær og sammen med elevcoachen tager initiativ til tiltag, der skal sikre, at en elev ikke får for meget fravær.

Teams omkring eleverne

Koordinatoren og kontaktlærerne på den enkelte HG-årgang udgør et team omkring eleverne. Deres fælles mål er at skabe de bedste rammer og betingelser for dig og alle dine klassekammerater. Det betyder, at de også med til at sikre, at ingen elever ”forsvinder” i mængden.

I Nykøbing Mors udgør kontaktlærerne ét samlet team omkring alle klasser.

Elevcoach

Både i Nykøbing Mors og i Thisted finder du en elevcoach, der følger tæt op på dig, hvis du er i fare for at falde ud af uddannelsen. Elevcoachen kan f.eks. hjælpe med samtaler og praktiske foranstaltninger.

Lektiecafé

Lektiecafeen er et tilbud til alle elever. Cafeen er især en god ide, hvis du kommer for langt bagud eller har brug for list ekstra hjælp til lektierne. I lektiecafeen har du mulighed for at lave en aftale med en faglærer, hvis du har brug for særlig hjælp i et eller flere fag. Det er også altid muligt at lave individuelle aftaler om lektiehjælp med egne faglærere, hvis der er brug for hjælp ud over lektiecaféen.

Lære- og praktikpladsvejledning

I lære- praktikpladsvejledning kan du få hjælp og gode råd til, hvordan du finder en praktikplads eller skriver en ansøgning.

Du kan finde praktikvejlederen på praktikkontoret

Læsevejleder

Hvis du har læsevanskeligheder, vil du blive kontaktet af vores læsevejleder. Her kan du f.eks. blive testet for, om du er ordblind og få hjælp til at få en IT-rygsæk. Vores læsevejleder laver og særlige læse- og skrivekurser.

Psykologisk rådgivning

Personlige problemer kan være en barriere for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi vil gerne hjælpe dig bedst muligt, så derfor har du mulighed for at få en samtale med skolens psykoterapeut, hvis skolen skønner, det kan være en god idé. Du starter ikke i et egentligt behandlingsforløb, men snarere en afklaring af, hvordan vi på skolen kan støtte op om dig på bedst mulige vis, så du kan komme godt igennem dit grundforløb.