Undervisningsformer

På EUD og EUX Business arbejder vi meget projektorienteret og tværfagligt.

Vi ved, at mange af vores elever har det bedst med at lære ved at arbejde praktisk og projektorienteret med tingene. Derfor er rigtig meget af undervisningen projektorienteret, og vi fokuserer på at se alle fagene i en helhed, så undervisningen kommer til at hænge sammen.

Stop2shop

Vi har vores helt egen butik, Stop2shop, som eleverne står for. I vores butik vil du opleve, hvordan arbejdsdagen er i en butik, så du er godt forberedt til at træde ud i den virkelige verden.