Undervisningsformer

Tværfaglighed og fordybelse gennem alle 3 år på Fjerritslev Handelsgymnasium.

Undervisningen på Fjerritslev Handelsgymnasium er ikke bare tavleundervisning i de enkelte klasser. Vi arbejder meget på tværs af fagene og du kommer til at lave gruppe- og projektarbejde gennem alle tre år.

Derudover vil der indimellem være temadage, ekskursioner, foredrag og andet på skemaet, som giver en afvekslende hverdag.

Projekter

På grundforløbet i 1.g skal du lave flere mindre projekter. I 2.g. kommer du til at arbejde med en erhvervscase (EC), som er et samarbejde mellem fagene virksomhedsøkonomi og afsætning.

I 2.g skal du skrive en opgave inden for fagene dansk og historie (DHO), og i 3.g skal du skrive et større studieområdeprojekt (SOP).