Vælg din uddannelse
Tekniske Erhvervsuddannelser
MENU
Optagelse

Optagelse

Sådan bliver du optaget på EUX

Hvis du går i 9. eller 10. klasse

For at blive optaget skal du have 02 i gennemsnit i både dansk og matematik fra din afgangsprøve i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Derudover skal du være erklæret uddannelsesparat af din UU-vejleder fra grundskolen.

Du skal søge om optagelse via optagelse.dk. Din UU-vejleder på skolen kan hjælpe dig, hvis du har brug for det.

Optagelsesprøve

Hvis du ikke har 02 i gennemsnit i fagene dansk og matematik fra din afgangseksamen (eller fra en tilsvarende prøve), har du mulighed for at komme til en optagelsesprøve på EUC Nordvest.

Se tidspunkter for næste optagelsesprøve og hvad du skal medbringe til prøven

Kontakt evt. UU-vejledningen der, hvor du bor, hvis du har spørgsmål til prøven

Hvis du har en uddannelsesaftale

Har du allerede en uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed, bliver du automatisk optaget uanset dit karaktergennemsnit fra din afsluttende eksamen i 9. eller 10. klasse.

Hvis du har afsluttet grundskolen for mere end et år siden

Du skal mindst have opnået karakteren 02 i gennemsnit i både dansk og matematik i din afgangsprøve (eller en tilsvarende prøve). Har du en uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed, før du starter, giver den direkte adgang til din uddannelse.

Hvis du er fyldt 25 år

Når du er fyldt 25 år, er første trin mod optagelse på en teknisk erhvervsuddannelse en kompetencevurdering. Kompetencevurderingen bruger vi til at planlægge din uddannelse og hvor lang den skal være.

For at blive optaget skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse og have mindst 02 i gennemsnit i både dansk og matematik fra din afgangspørve - eller en tilsvarende prøve.

Opfylder du ikke karakterkravet, kan VUC tilbyde forløb, som opkvalificerer dit niveau i dansk og matematik.

Har du en underskrevet uddannelsesaftale, så opfylder du umiddelbart adgangskravene. Du skal dog fortsat have lavet en vurdering af dine kompetencer, så vi sammen med dig kan beslutte, hvordan din uddannelse skal sammensættes.

På ug.dk finder du flere oplysninger om regler om optagelse på en erhvervsuddannelse.

Jane Hagelskjær
Jane Hagelskjær
Vejleder, Mentor
Stifinderen
Mobil: 30 10 65 51

Elsebeth Overgaard
Elsebeth Overgaard
Vejleder, Mentor
Stifinderen
Mobil: 30 10 65 96

Om os

De tekniske erhvervsuddannelser udbyder uddannelser, kurser og efteruddannelse inden for en lang række fagområder.
Vi har fokus på at skabe praksisnær undervisning, så du bliver udfordret både med hænder og hoved.

Kontakt

Tekniske Erhvervsuddannelser
Kronborgvej 119 og Bjørnevej 9
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19