Vælg din uddannelse
Tekniske Erhvervsuddannelser
MENU
Fagretning

Fagretning

Fagretningen på Strøm og IT skal afklare dig, så du efter grundforløb 1 er klar til at vælge uddannelse.


Strøm og IT er en del af hovedområdet
Teknologi, byggeri og transport

Når du starter på en erhvervsuddannelse lige efter 9. eller 10. klasse (eller senest et år efter), starter du på det, der hedder grundforløb 1 (20 uger). Efter grundforløb 1 skal du vælge uddannelse og så starter du på grundforløb 2 (20 uger). 

Når du søger om optagelse, skal du vælge fagretning.

Hvad er en fagretning?

En fagretning er en blanding af flere fag. Fagretningen skal give dig viden om forskellige brancher, erhverv og praktikpladser.

Fagretningen har ikke betydning for, hvilken uddannelse du kan vælge. Målet er, at du efter grundforløb 1 er klar til at vælge uddannelse.

Hvornår skal du vælge fagretning?

Du skal vælge en fagretning, når du søger om optagelse på optagelse.dk.

Fagretningen på Strøm og IT

Inden for Strøm og IT hedder fagretningen Strøm og IT.

Har du et solidt fagligt niveau, og vil du gerne have flere boglige fag, kan du vælge at tage fagretningen som eux. Vælger du eux, får du 3 fag på på C-niveau på grundforløb 1 og kan bagefter fortsætte med din eux på:

  • Eux data og kommunikation
  • Eux elektronik og svagstrøm
  • Eux elektriker

Ønsker du at fortsætte på en eux, der ikke hører under Strøm og IT, så er det også en mulighed.

Det lærer du

På grundforløb 1/fagretningen skal du:

  • Høre om flere uddannelser inden for Strøm og IT
  • Lære noget om, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads
  • Arbejde med hvordan du søger en praktikplads
  • Høre om hvilke forventninger erhvervslivet har til dig som elev

Undervisningen veksler mellem teori og praksis.

Jane Hagelskjær
Jane Hagelskjær
Vejleder, Mentor
Stifinderen
Mobil: 30 10 65 51

Om os

De tekniske erhvervsuddannelser udbyder uddannelser, kurser og efteruddannelse inden for en lang række fagområder.
Vi har fokus på at skabe praksisnær undervisning, så du bliver udfordret både med hænder og hoved.

Kontakt

Tekniske Erhvervsuddannelser
Kronborgvej 119 og Bjørnevej 9
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19