Vælg din uddannelse
Tekniske Erhvervsuddannelser
MENU
Skolepraktik

Skolepraktik

Hvis det ikke er lykkedes for dig at få en uddannelsesaftale med en virksomhed, er skolepraktik en oplagt mulighed.

Praktikcentret på EUC Nordvest udbyder skolepraktik på en række uddannelser og vejleder / formidler skolepraktik til samtlige udbudte uddannelser i landet. 

Du kan udnytte uddannelsesgarantien positivt ved at vælge et grundforløb, der har frit optag. Nogle uddannelser har ingen skolepraktik. Kontakt Torben Ladefoged hvis du vil vide mere, eller læs mere her på siden.

Veje ind i skolepraktikken

Med start en måned efter bestået grundforløb er vejene ind i skolepraktikken disse:

  • Hvis du vil på en uddannelse med frit optag, kan du komme i skolepraktik, hvis du lever op til de almindelige krav, dvs. hvis du er arbejdsmarkedsparat.
  • Der er også mulighed for at starte efter udløb af en kort uddannelsesaftale, og efter uforskyldt mistet uddannelsesaftale, (f.eks. ved virksomheds konkurs).

Skolepraktik på EUC Nordvest

EUC Nordvest udbyder skolepraktik på følgende uddannelser:

EUC Nordvest har samarbejdsaftaler om tilmelding af elever til skolepraktik på andre erhvervsskoler. Det gælder f.eks. gastronom, de merkantile fag, gartner eller entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen.

Når du skal ud af skolepraktikken igen:

  • De fleste af vores skolepraktik-elever overgår til kort aftale hos en arbejdsgiver eller restlære-forhold hos en arbejdsgiver, og stopper dermed i skolepraktik.
  • Enkelte stopper på uddannelsens afstigningsmulighed og består prøven dertil.
  • Du stopper også i skolepraktik, hvis du ikke lever op til EMMA-kriterierene.

EMMA-kriterierne siger, du skal være:

  • Egnet
  • Mobil geografisk 
  • Mobil faglig 
  • Aktiv praktikpladssøgende

Læs mere om EMMA

I praktikcentret på EUC Nordvest bruger vi skolepraktik på skolen og virksomhedsforlagt undervisning, hvilket giver en hverdag hvor du, under tilsyn fra skolen, er under oplæring i en virksomhed.

Få mere at vide om skolepraktik

Du kan kontakte praktikcenterleder Torben Ladefoged på tlf. 30 10 65 72 eller mail tla@eucnordvest.dk, hvis du har spørgsmål om, hvordan du kommer i skolepraktik.

Gennem hele dit grundforløb får du vejledning om jobsøgning og optagelse i et praktikcenter i forbindelse med skolepraktik. Langt de fleste elever ender dog med at have en praktikplads og en uddannelsesaftale, når de afslutter deres grundforløb.

Mere information om uddannelsesaftaler

Du kan finde flere informationer og regler omkring uddannelsesaftaler og skolepraktik på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Torben Ladefoged
Torben Ladefoged
Praktikcenterleder
Kursuscentret, Stifinderen
Mobil: 30 10 65 72

Om os

De tekniske erhvervsuddannelser udbyder uddannelser, kurser og efteruddannelse inden for en lang række fagområder.
Vi har fokus på at skabe praksisnær undervisning, så du bliver udfordret både med hænder og hoved.

Kontakt

Tekniske Erhvervsuddannelser
Kronborgvej 119 og Bjørnevej 9
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19