Vælg din uddannelse
Morsø Landbrugsskole
MENU

Ordensregler

Ordensreglerne for alle elever på Morsø Landbrugsskole.

Faste tider

7.15 - 8.50 Morgenmad
8.00 - 9.30 Undervisning
9.30 - 9.50 Formiddagskaffe
9.50 - 11.20 Undervisning
11.20 - 12.00 Middagsmad
12.00 - 13.30 Undervisning
13.30 - 13.50 Eftermiddagskaffe
13.50 - 15.20 Undervisning
18.00 Aftensmad
20.30 Aftenkaffe
23.00 Ro på skolen

Sygdom

Sygdom meldes til skolen inden klokken 8.00. på tlf. 30 10 65 31 (Louise) samt til arbejdsgiver.
Sygdom skal meddeles hver dag, også hvis man er syg i flere dage.

Fritagelse fra undervisning

Der gives ikke fri for undervisning. Hvis eleven insisterer på at få fri skal eleven kontakte sin arbejdsgiver. I følge AUB's regler kan der kun gives lovligt fravær ved sygdom. (Se Bekendtgørelse nr. 977 af 20. juli 2007 §5, stk. 1).

Registrering af elevers evt. sygdom og fravær

Evt. fravær registeres dagligt. Ved ulovligt fravær sendes der brev ud til arbejdsgiver, idet arbejdsgiver trækkes i AER-refusion. Eleven kan blive bedt om lægeerklæring efter mere end 3 dages sygdom. Skolen betaler denne udgift.

Studieaktivitet

Det forudsættes og forventes, at du som elev er studieaktiv og dermed møder til tiden og er forberedt til alle dine timer. Surf på nettet, som ikke har med undervisningen at gøre (facebook, youtube mm.), skal henlægges til de aftalte pauser.

I undervisningstiden skal opgaveløsning/projektarbejde foregå i undervisningslokalet eller grupperum/opholdsstue.

Konsekvensen af manglende studieaktivitet eller sygdom kan være:

  • Tvungen deltagelse i lektiehjælp efter skoletid
  • At du skal tage et fag igen
  • Tage en delperiode om
  • Gennemføre et nyt forløb

Fællessamling/beskeder

Der afholdes fællesmøde hver mandag kl. 9.00, hvor alle elever deltager.

På hverdage gives beskeder efter middagsmaden i spisesalen.

Alkohol

Alkohol er forbudt på skolens område - med mindre der er givet tilladelse af skolen i forbindelse med arrangementer. Elever, der møder beruset til undervisning, vil blive bortvist. Vi forbeholder os ret til at teste elever.

Overtrædelse af alkoholforbudet vil medføre hjemsendelse.

Euforiserende stoffer

Brug og besiddelse af euforiserende stoffer på skolen tolereres ikke og vil medføre bortvisning.
Vi forbeholder os ret til at teste elever for indtagelse af euforiserende stoffer.

Hvis eleven går i behandling for sit misbrug, vil det kunne komme på tale at uddannelsen kan genoptages.

Rygning

Rygning er ikke tilladt på skolens område. E-cigaretter er dog tilladt udendørs på skolens område.

Spisning

Madpakker spises i spisesalen. Der må ikke spises mad i klasselokaler og opholdsstuer.

Du har mulighed for at få delvis kost til 900 kr. pr. mdr. (formiddagskaffe/middagsmad/eftermiddagskaffe)

Du kan også købe et enkelte måltid mad i kantinen. Morgenmad/formiddagskaffe kr. 25,- og middagsmad kr. 35,- og eftermiddagskaffe kr. 15,-.

Arbejdstøj

Sikkerhedsfodtøj, støvler og arbejdstøj skal anbringes i skabene ved maskinhallen.Eleven skal betale et depositum på 100 kr. for skabsnøgle.
Sikkerhedsfodtøj og støvler må på skolen kun benyttes i maskinhallen/gården.
Udgang til - og indgang fra udendørsøvelser og staldpraktik sker gennem døren ved støvlerummet.
Arbejdstøj er ikke tilladt i opholdsstuerne.

Oprydning

Alle elever skal rydde op efter sig i undervisningslokaler efter skoletid.

Fodring

Dyrepassere deltager, som en del af undervisningen, i weekendpasning af skolens dyr. ca. 2 - 4 weekender pr. 20 uger.

Bortvisning

En elev kan bortvises, hvis vedkommende udviser uacceptabel adfærd i forhold til andre elever, personale eller skolens værdier.
Bortvisningen er af mindst 3 dages varighed alt efter forseelsens karakter.

Om os

Morsø Landbrugsskole er en aktiv skole, der har godt fat i erhvervslivet og er en aktiv medspiller i det lokale samfund. Vi kalder det "lokal udvikling med lokale kræfter".
Vores elever vælger ofte os, fordi vi har et stort nærvær, fede faciliteter og lærerne er meget mere end bare lærere.

Kontakt

Morsø Landbrugsskole
Mosegårdsvej 10
7900 Nykøbing Mors
Telefon: 3010 6531