Vælg din uddannelse
Morsø Landbrugsskole
MENU
Skolelandbrug

Skolelandbrug

Lige ved siden af skolen driver vi et landbrug på 46,33 ha med vårbyg, vinterhvede, alm. rajgræs, kløvergræs og havre.


Vores 46,33 ha skolelandbrug dyrkes økologisk med havre, vårbyg, vinterhvede samt kløvergræs. Landbruget ligger lige ved siden af skolen, så det er nemt og hurtigt at komme i marken eller ud til dyrene.

Eget dyrehold

Vi har også et dyrehold, der bl.a. består af køer, heste, får, geder, fugle, mus, rotter, kaniner, chinchillaer og slanger.

På landbrugsskolen vil du opleve, at ikke to dage er ens, for det er årstiden og vejret, der bestemmer vores arbejdsdage.

Her kan du se, hvad vi arbejder med:

Dyrehold

Forår

Sprede handelsgødning på vintersæden
Samle sten
Sprede dybstrøelse
Pløje hvor der skal være vårsæd
Tromle og harve

Sprøjte mod ukrudt

Sommer

Sprøjte mod svampesygdomme
Sprøjte mod skadedyr
Slå græs til hø og wrapballer
Luge flyvehavre
Høste frø og korn
Tørre frø og korn

Efterår

Stubharve
Sprøjte mod kvik
Pløje hvor der skal være vintersæd
Tørre frø og korn

Vinter

Vaske og smøre maskiner ind
Skifte olie på traktorer og klargøre maskiner
Holde øje med fugtigheden i det frø og korn vi har lagret

Økologisk arealtilskud

Morsø Landbrugsskole – EUC Nordvest har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens/tyregården landbrugsarealer økologisk. Tilskuddet har medført, at skolen har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på tyregårdens landbrugsarealer.

 

Om os

Morsø Landbrugsskole er en aktiv skole, der har godt fat i erhvervslivet og er en aktiv medspiller i det lokale samfund. Vi kalder det "lokal udvikling med lokale kræfter".
Vores elever vælger ofte os, fordi vi har et stort nærvær, fede faciliteter og lærerne er meget mere end bare lærere.

Kontakt

Morsø Landbrugsskole
Mosegårdsvej 10
7900 Nykøbing Mors
Telefon: 3010 6531