Varighed

3 år

Opstart

12. august 2024

Økonomi

SU og elevløn

Adgangskrav

Bestået 9. eller 10. klasse med min. 02 i dansk og matematik.

Skoleoplæring

Mulighed for skoleoplæring via samarbejdsskole

EUX

Vi tilbyder EUX

UDDANNELSEN

Handelsuddannelsen er for os, der synes, at handel mellem virksomheder er drønspændende. Os der gerne vil være et vigtigt bindeled mellem vores virksomhed og dens leverandører, mellemhandlere og kunder. Og os der knokler benhårdt på for at skabe værdi for vores virksomhed ved at hente de helt rigtige priser hjem og sælge varerne med god fortjeneste.

Som handelsuddannet kan man arbejde med handel i forskellige sammenhænge – dog oftest mellem virksomheder (B2B). Afhængigt af hvad du specialiserer dig inden for, kan arbejdsopgaverne tælle alt fra indhentning af tilbud, sammenligning af priser og kvaliteter til indkøb, logistik, salg og forsendelse. På handelsuddannelsen får du en grundlæggende viden om  handel mellem virksomheder, så du bliver klar til at arbejde med handel i bred forstand og med særlige kompetencer inden for det speciale, du vælger.

Som handelsuddannet skal du have sans for handel og salg, flair for tal og forhandlingsteknik, og så skal du være god til at kommunikere på alle niveauer.

GF+

Er det flere år siden, at du sidst har siddet på skolebænken? Er du i tvivl om hvilken erhvervsuddannelse, der er det bedste match for dig? Og/eller har du behov for at få finpudset dine kompetencer, inden du kaster dig ud i en ny uddannelse? Så er GF+ et rigtig godt sted at starte.

GF+ er et introforløb af 10 ugers varighed, der giver dig et godt indblik i de mange muligheder inden for erhvervsuddannelserne. Her får du mulighed for at få afprøvet dine interesser og evner inden for en udvalgt fagretning, få genopfrisket velkendte skolefag som dansk og matematik samt blive introduceret til relevante erhvervsfag som for eksempel arbejdspladskultur, faglig kommunikation og lærepladssøgning. Alt sammen noget, der klæder dig rigtig godt på til en god start på din erhvervsuddannelse.

Du kan vælge mellem følgende fagretninger på GF+:

 • Teknologi, Byggeri og Transport
 • Nordic Food College (Morsø Landbrugsskole og Culinary)
 • Business

Der er ingen afsluttende eksamen, men alle fagretninger afsluttes med en personlig samtale og vejledning, der skal sikre, at du kommer videre på det Grundforløb 2, der er relevant for dig.

GF1

Grundforløb 1 (GF1) er et introducerende forløb af 20 ugers varighed. Her bliver du introduceret til de forskellige uddannelsesretninger inden for businessuddannelserne, så du bliver godt rustet til at foretage dit endelige uddannelsesvalg. Du kommer således til at høre en hel masse om, hvad man arbejder med på uddannelserne inden for både detail, handel og kontor, ligesom du vil blive introduceret til nogle af de nye fag, som du skal fordybe dig i på GF2. Vi gør meget ud af, at undervisningen relaterer til virkeligheden, og derfor kombinerer vi viden og praktiske input i samarbejde med virksomheder. Således vil du på GF1 fx opleve praktik i virksomheder, virksomhedsbesøg og ture ud af huset.
Du kan tage GF1 i Thisted, Nykøbing Mors eller Fjerritslev.

GF2

Grundforløb 2 (GF2) er et grundforløb af 20 ugers varighed målrettet den uddannelse, du har valgt. På GF2 på handelsuddannelsen bliver du introduceret til nye fag som fx virksomhedsøkonomi, afsætning  og erhvervsinformatik samt en række fagspecifikke valgfag. Har du valgt EUX, vil du desuden møde grundfagene organisation og matematik . Med fagene får du en grundlæggende viden om de områder, du senere kan komme til at arbejde med i en virksomhed. Du kommer også til at arbejde med et uddannelsesspecifikt fag, hvor du skal lære at anvende de teorier, du har mødt i fagene, i en praktisk problemstilling.
Du kan tage GF2 i Thisted eller Nykøbing Mors.

Hovedforløb

Så er det nu, det bliver alvor – på den fede måde. For hovedforløbet er også lig med oplæringsophold på din læreplads. Det er nu, du får muligheden for at komme ud og afprøve dit fag og lære om, hvordan faget udfolder sig i praksis i en rigtig virksomhed. Og det er nu, du skal vælge speciale og dermed beslutte, inden for hvilken del af handelsuddannelsen, du vil specialisere dig.

På handelsuddannelsen kan du vælge mellem følgende specialer:

EUC Nordvest udbyder ikke hovedforløb på handelsuddannelsen, så du skal færdiggøre den sidste del af din uddannelse på en anden skole. Hvis du vil vide mere om, hvad de enkelte specialer indeholder, skal du derfor søge information herom på den skole, hvor du vælger at færdiggøre din uddannelse. Uanset hvilken skole, du vælger at tage dit hovedforløb på, så vil forløbet veksle mellem oplæringsophold på din læreplads og skoleophold, men langt størstedelen af tiden, kommer du til at tilbringe ude i din oplæringsvirksomhed. Du afslutter din uddannelse med en fagprøve. Har du valgt at tage din detailhandeluddannelse som EUD,  får du herefter dit svendebevis, og har du valgt at tage den som EUX, får du både et uddannelsesbevis og et EUX-bevis, som bevis på, at du har gennemført en erhvervsfaglig studentereksamen.

Og så er du ellers klar til at komme ud og handle til den helt store guldmedalje.

Uddannelsens opbygning

En erhvervsuddannelse består af to grundforløb og ét eller flere hovedforløb. Grundforløbene foregår primært på erhvervsskolen, mens hovedforløbene veksler mellem oplæringsophold på din læreplads og skoleophold. Størstedelen af dit hovedforløb tilbringer du dog på lærepladsen.

Hvor lang tid din uddannelse samlet set tager afhænger af dit valg af uddannelse, trin og speciale, samt om du starter din uddannelse på GF1 eller GF2.

EUX

En EUX er en erhvervsfaglig studentereksamen. Det vil sige, at du med EUX både får en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse, svarende til HF-niveau.

EUX på Business-uddannelserne er opbygget en smule anderledes end EUX på de tekniske erhvervsuddannelser. Hvor man på de teknikske erhvervsuddannelser læser de gymnasiale fag løbende under de enkelte skoleperioder, så gør vi det i stedet sådan på EUX Business, at du læser alle de gymnasiale fag i direkte forlængelse af dit grundforløb.

Når du vælger at tage din erhvervsuddannelse som EUX, forlænger du dit uddannelsesforløb med  ca. ét år. Det vil sige, at din uddannelse vil være af ca. 4 års varighed, hvoraf hovedforløbet med virksomhedspraktik udgør ca. 2 år.

Kontoruddannelsen udbydes udelukkende som EUX, mens du selv frit kan vælge, om du vil tage detail- og handelsuddannelserne som EUD eller EUX.

Fakta-flyer til print

Flyer om uddannelsen til handel - kan downloades og printes som A4.

EUD handel flyer

Optagelse

Der er forskellige optagelsesregler afhængig af din alder og skolebaggrund.
Du kan læse om optagelseskravene på siden Optagelse Business

Læreplads

Har du behov for hjælp til lærepladssøgningen, er det vores vejlederteam, ’Stifinderen’, du skal have fat i. Dem møder du allerede på GF1 og GF2, når du skal på kursus i lærepladssøgning. De er knivskarpe på, hvad der skal til for at få lærepladsen i hus, og de deler gerne ud af tips og idéer til dine ansøgninger, gode råd til ansættelsessamtaler og så videre. Samtidig er de supergode til at lande uddannelsesaftaler med det lokale erhvervsliv, og derfor er det også kun ganske få af vores elever, der ikke har en læreplads på hånden ved overgangen til hovedforløbet. Skulle du være så uheldig, at du ikke har fundet en læreplads ved hovedforløbets start, er der dog ingen grund til panik. Så kan du nemlig starte i skoleoplæring, indtil vi finder den helt rigtige oplæringsvirksomhed til dig.

Du kan kontakte Stifinder-teamet her.

Skoleoplæring

Skoleoplæring er for dig, der ved afslutningen af dit grundforløb endnu ikke har fundet en læreplads. Her har skolen mulighed for at tilbyde egnede elever optagelse i skoleoplæring efter ansøgning.

Skoleoplæring er en kombination af undervisning på skolen og virksomhedsforlagt oplæring, hvor du, under tilsyn fra skolen, bliver oplært i en virksomhed. Målet er naturligvis at få dig videre i en ordinær uddannelsesaftale, og derfor skal du også være lærepladssøgende under skoleoplæringen. Som udgangspunkt vil du skulle starte i skoleoplæring én måned efter, at du har  afsluttet dit grundforløb.

EUC Nordvest udbyder skoleoplæring på følgende uddannelser:

 • Klejnsmed
 • Industritekniker
 • Personvognsmekaniker
 • Tømrer
 • Murer
 • Ernæringsassistent
 • Kontoruddannelsen m. specialet ’Administration’

Er det en af de øvrige erhvervsuddannelser, du har valgt, henviser vi dig til en af vores samarbejdsskoler, så du kan starte i skoleoplæring dér. De fleste Grundforløb 2 giver adgang til skoleoplæring på en erhvervsskole.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte Torben Ladefoged, leder af  skoleoplæringscenter, på telefon 30 10 65 72 eller via mail tla@eucnordvest.dk. Du kan også finde information om skoleoplæring på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk  samt på Uddannelsesguiden: www.ug.dk.

Brobygning 8. - 9. - 10. klasse

Vælger du at komme i brobygning på EUD/EUX Business i enten Fjerritslev, Thisted eller Nykøbing, får du mulighed for at opleve og mærke, hvordan det er at være elev på Business-uddannelserne. Under brobygningen bliver du introduceret til nye fag og spændende forløb, der handler om salg, handel, markedsføring og meget mere. Du kommer til at møde elever, som er i gang med deres uddannelser på Business, og måske endda elever, som lige nu arbejder som elev i en virksomhed. Du får naturligvis også mulighed for at mærke atmosfæren og stemningen på skolen. Gennem forløbet bliver du en hel del klogere på, hvad Business-uddannelserne handler om, og hvad du kan bruge en Business-uddannelse til.

Skolehjemmet

Du kan søge om en plads på skolehjemmet, hvis du er elev på:

 • En merkantil erhvervsuddannelse, en teknisk erhvervsuddannelser eller
  Social- og Sundhedsskolen (EUD og EUX)
 • En gymnasial uddannelse  (HHX, HTX og STX)
 • Campus10  eller FGU
 • VUC

Læs mere om skolehjemmet

Lokale undervisnings[-]planer

Studie- og ordensregler

Du bedes sætte dig ind i skolens studie- og ordensregler inden du starter dit skoleophold på EUC Nordvest. Åben nedenstående link og læs om reglerne:

Studie- og ordensregler for erhvervsuddannelserne.

Studiemiljø

Som elev på EUC Nordvests erhvervsuddannelser bliver du en del af et attraktivt studiemiljø, uanset om du tager din uddannelse i Thisted eller Nykøbing.

I Thisted ligger Business Nordvest centralt placeret midt i Thisteds uddannelsescampus, hvor også eleverne fra de tekniske erhvervsuddannelser, HHX, HTX, STX, HF og SOSU har sin daglige gang, og i Nykøbing bor vi under samme tag som HHX, STX, HF og VUC. Uanset hvor du tager din uddannelse, bliver du således en del af et fedt studiemiljø med masser af unge mennesker, der samles på kryds og tværs af uddannelser, årgange og klasser, når der bliver trommet sammen til fællesarrangementer som fx foredrag, fredagscaféer og fester. Det betyder også, at du under din uddannelse nemt vil kunne holde kontakten med de kammerater, der har valgt en anden uddannelse end dig.

1630X710 Business02

KARRIEREMULIGHEDER

Som handelsuddannet er der masser af spændende jobmuligheder. Du kan fx komme til at arbejde inden for engroshandel med maskiner, byggematerialer, vvs-artikler og lignende som handelsassistent, indkøber, sælger eller måske logistikassistent. Eller måske bliver din fremtid inden for digital handel. Måske får du ligefrem lyst til at etablere dig som selvstændig med egen virksomhed. Mulighederne er mange.

Og det er de også, hvis du slet ikke føler, at du er færdig med at være på skolebænken men gerne vil videreuddanne dig. Du kan fx søge optagelse på erhvervsakademiuddannelserne og uddanne dig til eksempelvis designteknolog, logistikøkonom, handelsøkonom eller måske serviceøkonom. Eller du kan vælge professionsbacheloruddannelsen ’Eksport og Teknologi’ eller måske ’Finans’.

Med handelsuddannelsen i hus har du i hvert fald åbnet mange døre, hvad enten du er klar-parat-start til at indtage jobmarkedet med det samme, eller du vil dygtiggøre dig med yderligere uddannelse. Valget er dit.