Læsevejledning og special-pædagogisk støtte

På EUC Nordvest skal alle elever – uanset forudsætninger – opleve succes.

Derfor gør vi også alt for at sikre, at alle elever får de bedste forudsætninger for at lykkes.

EUC Nordvest 1 02914

Hvis du i forbindelse med din optagelse har anført, at du er ordblind eller har andre diagnoser, der kræver særlig hensyntagen, vil vi indkalde dig til en samtale, så vi kan få søgt relevant hjælp hjem til dig til skolestart, ligesom du kan blive tilbudt undervisning i hjælpemidlerne i sommerferien, så vi sikrer os, at det hele fungerer optimalt fra start.

Obligatorisk sprogscreening

For alle elever gælder, at man inden for de første to uger på skolen kommer til at gennemføre en national sprogscreening. Afslører denne særlige udfordringer, følger vi op med en ordblindetest. Det gør, at vi allerede fra starten af skoleåret har mulighed for at iværksætte en målrettet indsats over for de elever, der er ordblinde eller har andre læsevanskeligheder
– dokumenteret diagnose eller ej.

Vi kan hjælpe dig til at lykkes

Der kan være mange forskellige årsager til, at man som elev har behov for ekstra støtte og/eller særlige hjælpemidler. Således kan vores dygtige læsevejlederteam hjælpe elever med forskellige udfordringer som :

 • Ordblindhed
 • Talblindhed
 • ADHD
 • Autisme
 • m.m

Læsevejlederteamets arbejdsopgaver tæller bl.a.:

 • Sprog- og talscreening
 • Ordblindetest
 • Læse/skrive-kurser
 • Ansøgning om IT-støttepakker på vegne af elever
 • Vejledning i brugen af forskellige IT-støttepakker
 • Udarbejdelse af ansøgninger om Special Pædagogisk Støtte (SPS)
 • Gennemførelse af SPS-aktiviteter
 • Vejledning om studieteknik
 • Lektiecafé

Kontakt vores læsevejlederteam:

Bente Lykke - servicerer Fjerritslev- Morsø- og Thisted Handelsgymnasier, Teknisk Gymnasium Thisted, EUD/EUX Business Mors
Mail: bly@eucnordvest.dk -  Tlf. 30 10 65 14.

Tove Bak - servicerer Nordic Food College, Fiskeriskolen og AMU.
Mail: tba@eucnordvest.dk - Tlf. 30 78 34 69.

Birgitte Østergaard Jensen  - servicerer Byggeri, Transport, Strøm og IT, EUD/EUX Business Thisted
Mail: bj@eucnordvest.dk -  Tlf. 92 72 43 98.

Sabrina Svenningsen  - servicerer Auto, EUX teknisk, Industriteknik, Metal
Mail: ssv@eucnordvest.dk 

Anders Christian True - servicerer North Sea College

EUC Nordvest 3 02559