Varighed

2,5 - 5 år

Opstart

12. august 2024

Økonomi

SU og elevløn

Adgangskrav

Bestået 9. eller 10. klasse med min. 02 i dansk og matematik.

Skoleoplæring

Mulighed for skoleoplæring på EUC Nordvest

EUX

Uddannelsen udbydes også som EUX

UDDANNELSEN

På smedeuddannelsen finder du alle os, der er fascineret af formgivning og flotte konstruktioner. Os som synes, det er fedt at skære, klippe, bukke, bore og svejse i metal i alle afskygninger, os som er vilde med godt håndværk, og som drømmer om at kreere konstruktioner og elementer, der skaber værdi og holder mange år ud i fremtiden.

Arbejdet som smed er alsidigt og kan omfatte alt fra fremstilling af store, komplicerede konstruktioner som vindmølletårne, broer og rørsystemer til mindre emner som havelåger, gelændre og grillriste.

På smedeuddannelsen får du en grundlæggende viden om og erfaring med metalbearbejdning. Du lærer at konstruere og producere såvel små som store emner, og du får mulighed for at arbejde med robotteknologi og computerstyrede systemer.

Du skal være forberedt på, at smedeuddannelsen kræver rumlig forståelse, sans for formgivning, evnen til at læse, forstå og tegne 3D-arbejdstegninger samt gode matematiske evner.

GF+

Er det flere år siden, at du sidst har siddet på skolebænken? Er du i tvivl om hvilken erhvervsuddannelse, der er det bedste match for dig? Og/eller har du behov for at få finpudset dine kompetencer, inden du kaster dig ud i en ny uddannelse? Så er GF+ et rigtig godt sted at starte.

GF+ er et introforløb af 10 ugers varighed, der giver dig et godt indblik i de mange muligheder inden for erhvervsuddannelserne. Her får du mulighed for at få afprøvet dine interesser og evner inden for en udvalgt fagretning, få genopfrisket velkendte skolefag som dansk og matematik samt blive introduceret til relevante erhvervsfag som for eksempel arbejdspladskultur,  faglig kommunikation og lærepladssøgning. Alt sammen noget, der klæder dig rigtig godt på til en god start på din erhvervsuddannelse.

Du kan vælge mellem følgende fagretninger på GF+:

 • Teknologi, Byggeri og Transport
 • Nordic Food College (Morsø Landbrugsskole og Culinary)
 • Business

Der er ingen afsluttende eksamen, men alle fagretninger afsluttes med en personlig samtale og vejledning, der skal sikre, at du kommer videre på det Grundforløb 2, der er relevant for dig.

GF1

Grundforløb 1 (GF1) er et introducerende forløb af 20 ugers varighed. Her får du lov til at snuse til flere fagområder inden for fagretningen ’Metal og Teknologi’, så du er bedst muligt rustet til at foretage dit endelige uddannelsesvalg. Du bliver introduceret både til smedefaget, industriteknik, værktøjsmager og beslagsmed i såvel teori som praksis, så du er godt klædt på til at tage dit endelige valg af uddannelse.
Du kan tage GF1 i Thisted.

GF2

Grundforløb 2 (GF2) er et grundforløb af 20 ugers varighed målrettet den uddannelse, du har valgt. På GF2 for smede får du den grundlæggende oplæring inden for smedefaget, så du bliver godt klædt på til at skulle starte i lære på hovedforløbet. Undervisningen veksler mellem teori og praksis, og du vil blandt andet skulle lære om materialevalg, forskellige svejsemetoder, udarbejdelse af arbejdstegninger og kvalitetskrav, ligesom du vil blive undervist i en række almene grundfag.
Du kan tage GF2 i Thisted.

Hovedforløb

Så er det nu, det bliver rigtig sjovt. Nu er tiden nemlig kommet til, at du skal vælge speciale, og dermed beslutte hvilken gren af smedeuddannelsen, du gerne vil specialisere dig indenfor.

På EUC Nordvest, Thisted, kan du vælge mellem følgende specialer:

Dit hovedforløb vil veksle mellem oplæringsophold på din læreplads og skoleophold, så du kommer til at lære alt, hvad der er værd at vide om dit fag i både teori og praksis. I løbet af hovedforløbet kommer du bl.a. til at arbejde med forskellige typer af metal, formgivning, bukning, svejsning, konstruktion, bearbejdningsteknik og fremstilling, du lærer at konstruere og tegne i 3D, og du kommer til at arbejde med computerstyrede systemer og robotteknologi. Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve, og så er du i mål.

Uddannelsens opbygning

En erhvervsuddannelse består af to grundforløb og ét eller flere hovedforløb. Grundforløbene foregår primært på erhvervsskolen, mens hovedforløbene veksler mellem oplæringsophold på en læreplads og skoleophold. Størstedelen af dit hovedforløb tilbringer du dog på lærepladsen.

Hvor lang tid din uddannelse samlet set tager afhænger af dit valg af uddannelse, trin og speciale, samt om du starter din uddannelse på GF1 eller GF2.

EUX

Vil du gerne sparke døren ind til endnu flere fremtidsmuligheder, kan du vælge at tage din erhvervsuddannelse som EUX. Med en EUX kombinerer du din erhvervsuddannelse med en række fag på gymnasialt niveau, svarende til en HF. Det giver dig en erhvervsfaglig studentereksamen, og med dén i hus, har du virkelig stærke kort på hånden. Du vil nemlig både kunne starte direkte i job som faglært inden for din branche, og du vil kunne søge ind på en akademiuddannelse eller videregående uddannelse. Valget er dit!

Som udgangspunkt bliver din uddannelse forlænget med min. et halvt år, hvis du tager den som EUX.

Fakta-flyer til print

Flyer om uddannelsen til smed - kan downloades og printes som A4.

Smed flyer

Læreplads

Har du behov for hjælp til lærepladssøgningen, er det vores vejlederteam, ’Stifinderen’, du skal have fat i. Dem møder du allerede på GF1 og GF2, når du skal på kursus i lærepladssøgning. De er knivskarpe på, hvad der skal til for at få lærepladsen i hus, og de deler gerne ud af tips og idéer til dine ansøgninger, gode råd til ansættelsessamtaler og så videre. Samtidig er de supergode til at lande uddannelsesaftaler med det lokale erhvervsliv, og derfor er det også kun ganske få af vores elever, der ikke har en læreplads på hånden ved overgangen til hovedforløbet. Skulle du være så uheldig, at du ikke har fundet en læreplads ved hovedforløbets start, er der dog ingen grund til panik. Så kan du nemlig starte i skoleoplæring, indtil vi finder den helt rigtige oplæringsvirksomhed til dig.

Du kan kontakte Stifinder-teamet her.

Skoleoplæring

Skoleoplæring er for dig, der ved afslutningen af dit grundforløb endnu ikke har fundet en læreplads. Her har skolen mulighed for at tilbyde egnede elever optagelse i skoleoplæring efter ansøgning.

Skoleoplæring er en kombination af undervisning på skolen og virksomhedsforlagt oplæring, hvor du, under tilsyn fra skolen, bliver oplært i en virksomhed. Målet er naturligvis at få dig videre i en ordinær uddannelsesaftale, og derfor skal du også være lærepladssøgende under skoleoplæringen. Som udgangspunkt vil du skulle starte i skoleoplæring én måned efter, at du har  afsluttet dit grundforløb.

EUC Nordvest udbyder skoleoplæring på følgende uddannelser:

 • Klejnsmed
 • Industritekniker
 • Personvognsmekaniker
 • Tømrer
 • Murer
 • Ernæringsassistent
 • Kontoruddannelsen m. specialet ’Administration’

Er det en af de øvrige erhvervsuddannelser, du har valgt, henviser vi dig til en af vores samarbejdsskoler, så du kan starte i skolepraktik dér. De fleste Grundforløb 2 giver adgang til skoleoplæring på en erhvervsskole.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte Torben Ladefoged, leder af skoleoplæringscenter, på telefon 30 10 65 72 eller via mail tla@eucnordvest.dk. Du kan også finde information om skoleoplæring på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk  samt på Uddannelsesguiden: www.ug.dk.

Brobygning 8. - 9. - 10. klasse

Når du er i brobygning i smedeafdelingen får du få en lille forsmag på, hvad der venter dig, hvis du vælger at starte på smedeuddannelsen. Du får indblik i, hvordan uddannelsen er opbygget, hvordan en skoledag i smedeafdelingen kan se ud, og hvad du kan forvente dig som smedelærling i en oplæringsvirksomhed. Og så skal du naturligvis have lov til at prøve kræfter med faget i praksis. Du får lov at bearbejde stål på forskellige måder, og vi forsøger også at finde tid til, at du kan fremstille en lille ting i værkstedet. Er du på brobygning i flere dage, bliver der også tid til et besøg i Teknologicentret, hvor du vil blive introduceret til LEGO Mindstorms og 3D-print, ligesom du vil få mulighed for at arbejde med flere forskellige praksisopgaver i værkstedet.

Skolehjemmet

Du kan søge om en plads på skolehjemmet, hvis du er elev på:

 • En merkantil erhvervsuddannelse, en teknisk erhvervsuddannelser eller Social- og Sundhedsskolen (EUD og EUX)
 • En gymnasial uddannelse 
 • Campus10  eller FGU
 • VUC

Læs mere om skolehjemmet

Studie- og ordensregler

Du bedes sætte dig ind i skolens studie- og ordensregler inden du starter dit skoleophold på EUC Nordvest. Åben nedenstående link og læs om reglerne:

Studie- og ordensregler for erhvervsuddannelserne.

Hør Elisabeth fortælle om smedeuddannelsen

Studiemiljø

Som elev på EUC Nordvests erhvervsuddannelser bliver du en del af et attraktivt studiemiljø. Skolen ligger centralt placeret midt i Thisteds uddannelsescampus, hvor eleverne fra både de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser, de gymnasiale uddannelser og SOSU har sin daglige gang.

De mange hyggekroge og store fællesarealer giver god mulighed for, at du kan mødes med de øvrige elever på tværs af klasser, årgange og uddannelser – både til hygge i løbet af skoledagen, når der er fælles faglige og sociale arrangementer, samt når der er fredagscafé eller fest på programmet.

På flere af vores uddannelser har vi åbne værksteder, hvor du har mulighed for at arbejde med egne projekter uden for skoletid, og har du brug for hjælp til lektier og afleveringer, kan du deltage i vores lektiecafé, hvor underviserne står klar til at hjælpe med både stort og småt.

Smed01

Karrieremuligheder

Som uddannet smed er der masser af spændende jobmuligheder inden for flere forskellige brancher. Alt afhængig af hvilket speciale, du vælger, kan du få job fx i metalvareindustrien, på værksteder, i virksomheder inden for reparation og installation af maskiner og udstyr, på boreplatforme eller ved fjernvarme- og kraftværker. Du kan selvfølgelig også vælge at blive selvstændig og starte din egen virksomhed op. Mulighederne er mange. Og har du blod på tanden i forhold til at videreuddanne dig, så er der også rig mulighed for det. Med en smedeuddannelse i bagagen kan du videreuddanne dig til fx maskinmester, VVS-installatør produktionsteknolog, energiteknolog, driftsteknolog, byggekoordinator, ingeniør eller måske professionsbachelor i Eksport og Teknologi.

EUC Nordvest 3 04578
Jens Egon Smed

Jeg kan godt lide, at vi hele tiden skaber noget. Det at stå med en tegning og få den til at blive til et konkret produkt, der kan bruges til noget i virkeligheden, det synes jeg er fedt.

Jens-Egon Rudbeck, Smedeelev

Uddannelsesforløb

Det er mindre end 2 år siden, jeg gennemførte 9. eller 10. klasse

Grundforløb 1 og 2 (40 uger)

 

Praktik

 

Skole 
Praktik

 

Skole
Praktik
Skole 

 

Praktik
Skole
Praktik
Grundforløb
Skole
Praktik

Hvis det er mere end 2 år siden, du har gennemført 9. eller 10. klasse, eller er du fyldt 25 år, kan du kontakte skolens vejledere i Stifinder Vejledning. Vejlederne kan give dig mere information om, hvordan dit forløb vil se ud.