vi er unesco VERDENSMÅLsskole 

EUC Nordvest er UNESCO Verdensmålsskole, hvilket betyder, at vi er en del af et verdensomspændende skolenetværk, der arbejder målrettet med globalt medborgerskab og bæredygtig udvikling.

Som skole har vi allerede gennem mange år arbejdet målrettet med flere af de indsatser, som indgår i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Både i læringssammenhænge, hvor bæredygtige løsninger inden for teknologi og iværksætteri længe har stået højt på dagsordenen, men også i forbindelse med den løbende og meget omfattende energioptimering af institutionens bygninger. Af bæredygtige initiativer kan bl.a. nævnes:

  • Etablering af verdensmålsråd, som skal fremme bæredygtige tiltag i organisationen og sikre elevperspektivet i de aktiviteter, som søsættes.
  • Montering af solceller på alle EUC Nordvests adresser (målet er næsten indfriet – blot to afdelinger mangler at få monteret solceller.)
  • Etablering af jordvarmeanlæg på Nordic Food College, der – kombineret med afdelingens solcelleanlæg – gør Nordic Food College selvforsynende på energiområdet
  • Alle skolens firmabiler skal være eldrevne (pt. mangler kun en enkelt varebil at blive udskiftet, så er målet indfriet).

Når vi underviser vores elever i bæredygtige løsninger – det kan være i byggeriet på mureruddannelsen, i økonomifagene på HHX, i køkkenet på fødevareuddannelserne eller i teknologifag på HTX - så bliver vores elever bevidste om deres rolle i at opnå en bæredygtig fremtid og tilegner sig de nødvendige kompetencer inden for bæredygtighed, som i sidste ende vil komme virksomheder og samfundet til gode.

EUC Nordvest 3 02408