Stifinder EUC Logo Web
Vejledning og læreplads

Vores Stifinder-team, der består af vejledere og lærepladskonsulenter, står klar til at hjælpe med alle aspekter, der relaterer sig til erhvervsuddannelserne.

Vores vejledere kan bl.a. hjælpe med:

  • Information og vejledning om dit valg af uddannelse
  • Optagelse og ansøgning
  • Realkompetencevurdering, herunder meritmuligheder
  • Og meget andet

Har du brug for hjælp til lærepladssøgningen, er det til gengæld vores lærepladskonsulenter, du skal have fat i. De har et stærkt netværk og god kontakt til det lokale erhvervsliv, og deres primære opgave er at bidrage til at få skabt det perfekte match mellem virksomhed og elev.

Vejledere og lærepladskonsulenter

Se videoen - Vejen til erhvervsfaglig uddannelse

KONTAKT

Administration

Tlf: +45 99 19 19 19
Email: euc@eucnordvest.dk
Send sikker mail til: eucsikkermail@eucnordvest.dk
EAN-nr.: 5798 0005 54276
CVR nr.: 3930 1016