GRUND[-]FORLØB 1

GF1 er et 20 ugers introforløb, som giver dig alle forudsætninger for at kunne gå direkte videre på den erhvervsuddannelse, du drømmer om. Det er et forløb, hvor vi arbejder med spændende projekter i både teori og praksis, hvor du får indblik i de forskellige uddannelser inden for den valgte fagretning, og hvor du får undervisning i både dansk, matematik og erhvervsfag.

Murer03

DET SOCIALE LIv

Som GF1-elev på EUC Nordvest bliver du en del af et fedt studiemiljø med masser af liv og aktivitet, uanset hvilken fagretning, du har valgt.

I Thisted har vi samlet alle vores GF1-elever i én og samme afdeling, hvilket gør det nemt at arrangere tværfaglige undervisningsforløb og -projekter, fælles ekskursioner, lektiehjælp, fællessamlinger, fredagscaféer og fester. GF1-afdelingen er centralt placeret i Thisteds uddannelsescampus, hvor også de øvrige elever fra erhvervsuddannelserne samt eleverne fra de gymnasiale uddannelser og SOSU har sin daglige gang. Der er således rig mulighed for at du kan mødes med dine kammerater, uanset om I har valgt den samme uddannelse eller ej.

På Nordic Food College kører vi fælles forløb for GF1-eleverne fra skolens to afdelinger: Morsø Landbrugsskole og Culinary. Grundtanken bag Nordic Food College er, at man skal lære om hele processen fra jord til bord, og derfor kører vi også tværfaglige forløb på GF1. På Nordic Food College er du ikke blot omgivet af dine GF1-kammerater men også af alle de øvrige elever, der går på vores uddannelser inden for jordbrug og fødevarer. Mange af Nordic Food Colleges elever bor i øvrigt på kostskolen, hvilket giver rig mulighed for, at man kan hygge sig med vennerne også uden for skoletid.

Lokationer for GRUNDFORLØB 1

Fagretning TEKNIK, METAL, AUTO OG TRANSPORT
Bjørnevej 9, Thisted
Kronborgvej 119, Thisted

Fagretning BYGGERI, STRØM & IT
Bjørnevej 9, Thisted
Kronborgvej 119, Thisted

Fagretning FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSER
Mosegårdsvej 10, Nyk. Mors

EUX TEKNISK - Se lokationer på den enkelte fagretning 

Datakommunikation01