Teknisk Gymnasium Thisted, HTX, er et topmoderne gymnasium, der med sine veludstyrede undervisningslokaler, laboratorier, teknologi- og produktudviklingslokaler og indbydende fællesområder skaber optimale rammer for vores ca. 130 elevers faglige udvikling og sociale fællesskab.

Teknisk Gymnasium er placeret i Thisteds uddannelsescampus, hvor også eleverne fra de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser, HHX, STX, HF og SOSU har sin daglige gang. Det betyder, at du er tæt på dine kammerater, uanset om I har valgt den samme uddannelse eller ej.

Vi bor under samme tag som Thisted Handelsgymnasium og en række af EUC Nordvests erhvervsuddannelser, hvilket betyder, at vi har en noget større volumen, når der trommes sammen til fælles foredrag, diverse sociale aktiviteter, fredagscaféer og fester, samt når eleverne – på tværs af uddannelser og årgange – mødes i løbet af skoledagens pauser til hygge, afslapning og spas i hyggekroge og fællesarealer.

Du kan læse mere om studiemiljøet hér.

TEKNISK GYMNASIUM THISTED BROCHURE

Vi har lavet en brochure som kan give svar på mange af de spørgsmål du som kommende elev eller forældre/værge søger svar på. I brochuren har vi bl.a. beskrevet studieretningerne, studiemiljøet, og har fået elever til at sætter deres egne ord på hvorfor de har valgt Teknisk Gymnasium. Du finder oversigt for hver studieretning med studieretningsfag, obligatoriske fag og mulige valgfag,

rundvisning/samtale på skolen

Du har mulighed for at booke en personlig rundvisning/samtale på Teknisk Gymnasium Thisted

Se her hvordan du tilmelder dig:

Book Rundvisning/samtale

DET KAN DU MED EN HTX 

Med en studentereksamen fra Teknisk Gymnasium Thisted får du direkte adgang til en lang række videregående uddannelser både i Danmark og i udlandet. Afhængig af hvilke fag du har på hvilke niveauer, vil du kunne få adgang til mere end 150 forskellige videregående uddannelser – både universitetsuddannelser, professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser.

Men det interessante for dig er jo i bund og grund ikke en udførlig liste over alle de mange uddannelser, HTX åbner dørene til. Det interessante er, hvad du brænder for, og hvad du kan se dig selv arbejde med i fremtiden. Det er dét, der skal afgøre, hvordan din HTX skal bringes i spil. Uanset i hvilken retning dine interesser peger, så kan du være sikker på, at din HTX-uddannelse vil være et brugbart springbræt og udgøre et solidt fundament for din videre færd.

Uanset om drømmen er at videreuddanne dig til civilingeniør, læge, dyrlæge, sygeplejerske, laborant, lærer, fysiker, kemiker, arkitekt, designer, datalog, datamatiker eller bygningskonstruktør, så har du allerede taget det første store skridt mod drømmen med din studentereksamen fra Teknisk Gymnasium Thisted.

Brobygning

Vælger du at komme i brobygning på HTX, vil du få et godt indblik i, hvordan det er at være elev på Teknisk Gymnasium Thisted. Du kommer til at høre lidt om dagligdagen på skolen, og om vores studiemiljø med studierejser, lektiecafé, elevråd, LAN-parties, fredagscaféer og fester m.m. Men vigtigst af alt: Du får en god introduktion til de fag og arbejdsformer, der er centrale for HTX, og du får indblik i de mange spændende studieretninger, som du kan vælge mellem som elev hos os. Vi har bl.a. studieretninger inden for sundhedsvidenskab, miljøvidenskab, naturvidenskab, innovation, kommunikation, softwareudvikling og idræt m.m. Der bliver naturligvis også rig lejlighed for at få en snak med både undervisere og elever om uddannelsen og dagligdagen på skolen.

I brobygnings for 9. og 10. klasse, har vi mere tid sammen, så her vil der være mulighed for at gå lidt mere i dybden med tingene og få prøvet nogle fag af i praksis. Det kan fx være, du får lov at arbejde med praktiske opgaver inden for arkitektur, hjemmesidedesign eller programmering af robotter, det kan være, at vi laver forsøg inden for bioteknologi eller fysik, eller måske prøver vi kræfter med 3D-print eller fremstiller is.

Uanset hvad vi kaster os over, tør vi godt love, at du efter et brobygningsforløb hos os er blevet en hel del klogere på, hvad HTX er, og hvordan det er at være elev på Teknisk Gymnasium Thisted.

Lektiehjælp

Har du brug for hjælp til lektierne, eller har du svært ved at skabe struktur i skoledagen, så kan vi hjælpe dig. Vi afholder lektiecafé hver mandag eftermiddag. Her kan du få hjælp til lektierne, og vi kan hjælpe dig med at få skabt overblik og struktur over opgaverne, hvis der er behov for det.

Vi screener også vores elever for ordblindhed, så vi er sikre på, at du kan få de rette hjælpemidler og den rette støtte, hvis det viser sig, at du er ordblind. På samme måde har vi forskellige støttemuligheder, hvis du har fx Aspergers, ADHD eller ADD, eller hvis du af andre årsager har særlige behov, som skal imødekommes

Studievejledning og Studievalg Danmark

Får du brug for hjælp til enten faglige eller personlige udfordringer, eller har du brug for vejledning til dit valg af videregående uddannelse, så kan du få vejledning ved skolens egne vejledere eller af Studievalg Danmarks vejledere. Se mere her

Undervisnings[-]former

Undervisningen på Teknisk Gymnasium Thisted veksler i høj grad mellem teori og praksis. Vi lægger vægt på at skabe og synliggøre koblingen mellem teori og praksis og på at udvikle din selvstændighed, kreativitet og virkelyst. Du får således lov at afprøver teorierne fra kasselokalet i vores kemi-, fysik- og biologilaboratorier, at arbejde med de nyeste teknologier, som 3D-printere, robotter og virtual reality teknologi, og at udvikle og designe produkter fra bunden. Det kan være alt fra apps, fuldautomatiske drivhuse, nulenergihuse og solcremer til møbler, computerspil, hjemmesider, robotter og meget mere.

Du får også mulighed for at arbejde med virksomheder omkring udvikling af produkter og koncepter, ligesom vi tager dig med på virksomhedsbesøg, universitetsbesøg, studierejser, udstillinger, iværksætterkonkurrencer og konferencer og henter gæsteundervisere ind fra erhvervsliv og universiteter.

Præfekter og student teachers

Vi tager godt imod elever på Teknisk Gymnasium Thisted

Blandt 3.g’erne på Teknisk Gymnasium Thisted udpeger vi hvert år et antal præfekter og student teachers. Deres opgaver bl.a. er at tage godt imod nye elever på HTX samt være aktive i forbindelse med brobygning for folkeskoleelever.

VIL DU VÆRE PRÆFEKT ELLER STUDENT TEACHER?

For at blive præfekt eller student teacher skal du være fagligt dygtig, for det er vigtigt, at du kan fortælle og undervise om fagene på Teknisk Gymnasium Thisted, være forbillede og være i stand til at hjælpe andre elever med lektierne.

Kollegiet Rotunden

Det fede studieliv foregår ikke kun i skoletiden. Med en studiebolig i kollegiet ’Rotunden’ kommer du til at bo dør om dør med mange andre unge fra Campus-miljøet, hvilket giver masser af muligheder for at hygge, socialisere og være aktiv uden for skoletiden. Du får din egen studiebolig med enten altan eller terrasse, så du altid har mulighed for at trække dig tilbage, når du trænger til ”mig-tid”. Herudover råder Rotunden så også over nogle gode, store fællesarealer, hvor du kan mødes og hygge med de øvrige beboere fx til fælles madlavning, et slag pool, grillhygge i haven, filmaften, fælles lektielæsning, fest eller hvad I nu finder på. Kollegiet er beliggende lige i udkanten af uddannelsescampus, så du kommer til at bo både i ganske kort afstand til skolen og til det hyggelige byliv i Thisted.

Du kan læse mere om Rotunden og ansøge om en studiebolig hér.

 

HTX Studie- og ordens[-]regler

Ordensreglement for Teknisk Gymnasium EUC Nordvest

Læs her

Hør Thea fortælle om Teknisk Gymnasium Thisted

Vi har konstant fokus på at udvikle vores elevers talent og evner. Således har du på HTX mulighed for at deltage i konkurrencer i eksempelvis robotprogrammering og innovation. Og har du et særligt talent eller en særlig interesse, du gerne vil dyrke, så støtter vi også op om det i den udstrækning, vi kan.

HTX William

Jeg har valgt studieretningen Naturvidenskab, hvor jeg har både Fysik og Matematik på A-niveau. Matematik er nok yndlingsfaget. Jeg kan godt lide processen med at bruge de regler og metoder, man lærer her, til at løse forskellige opgaver. Jeg synes, at det er nemt at se sammenhængen til, hvad det vi lærer kan bruges til senere hen. Jeg har dog endnu ikke lagt mig fast på, hvad jeg vil efter gymnasiet. HTX rammer et bredt felt, så der er mange muligheder.

William, Teknisk Gymnasium Thisted

HTX Lucas

Jeg har altid været interesseret i dét at skabe noget og lave scenarier for, hvorfor ting er konstrueret, som de er. Samtidig synes jeg, at HTX har de mest spændende fag, så derfor valgte jeg Teknisk Gymnasium Thisted. Lærerne her er gode, og man lærer noget nyt hver eneste dag. Jeg har valgt studieretningen ’Ingeniørvidenskab’, og her kan jeg især godt lide fagene Teknologi, Innovation og Matematik. Særligt i Teknologi og Innovation har vi rigtig stor frihed til selv at arbejde med tingene og finde vores egne måder at løse tingene på.

Lucas, Teknisk Gymnasium Thisted

Nour Kordi

Så snart man træder ind her på HTX, kan man bare mærke, at man er velkommen. Fredagscaféerne og festerne er også med til at binde os sammen. Her kommer man tættere på de andre årgange, og det er både sjovt og hyggeligt at deltage. HTX er meget anderledes end folkeskolen. Fagligt kan man godt mærke, at det hele er kommet et niveau op, men det er også mere frit her, og det øger helt klart min motivation. Lærerne er gode til at sætte sig ind i vores tankegang og vurdere tingene ud fra vores perspektiv. Det er ret fedt. 

Nour, Teknisk Gymnasium Thisted

Manuela Topic

Jeg vil gerne være arkitekt, så jeg har valgt Design B som et af mine studieretningsfag. Det er et fag, hvor man virkelig kan få lov at være kreativ og skabe idéer fra bunden af. Der er ingen grænser. Vi får lov at arbejde med mange forskellige projekter – alt fra at designe et møbel, en plakat, en bog eller et helt andet produkt. Jeg er meget positiv overrasket over faget – vi får virkelig lov at bruge vores kreativitet, og jeg føler helt sikkert, vi får oparbejdet nogle af de kompetencer, jeg får brug for i fremtiden.

Manuela, Teknisk Gymnasium Thisted

Tobias Christensen

Det digitale er vejen frem. Flere og flere ting bliver digitaliseret, så der bliver brug for flere, der kan noget inden for programmering. I starten troede jeg, at programmering ville være for svært for mig – men vi starter ud helt fra bunden, og lærerne er gode til at få os med. Det er jo et helt nyt ”sprog”, vi skal lære, men man kan sagtens være med, selvom man ikke har arbejdet med det før.

Tobias, Teknisk Gymnasium Thisted

Rundvisning på Teknisk Gymnasium Thisted

lyst til EN RUNDVISNING ?

Læg vejen forbi Teknisk Gymnasium Thisted, så du selv kan tjekke de fysiske rammer ud, og få dig en snak med en underviser, elev eller studievejleder. Book en tid via linket herunder.

BOOK EN RUNDVISNING

Rundvisning på Teknisk Gymnasium Thisted