Varighed

2,5 - 5 år

Opstart

12. august 2024

Økonomi

SU og elevløn

Adgangskrav

Bestået 9. eller 10. klasse med min. 02 i dansk og matematik.

Skoleoplæring

Mulighed for skoleoplæring via samarbejdsskole

EUX

Vi tilbyder EUX på GF1 og GF2

UDDANNELSEN

På uddannelsen til lastvognsmekaniker finder du alle os, der får et kick ud af et godt gedigent brøl fra en velsmurt lastvognmotor. Os som synes, at det er vildt spændende at arbejde med problemløsning og reparationer i stort format. Os som er rimelig hardcore til at bruge IT, og som er helt på hjemmebane med alt, hvad der hedder teknik og mekanik.

Som lastvognsmekaniker arbejder man med fejlfinding, reparation og serviceeftersyn på lastbiler, varevogne, busser og påhængsvogne. På lastvognsmekanikeruddannelsen lærer du om moderne køretøjer med en totalvægt på over 3.500 kg. Du lærer at justere motorer, bremser, styretøj og koblinger, og du lærer at finde og rette fejl. Du bliver knivskarpt til at arbejde med både de mekaniske, elektroniske og elektriske systemer, og du lærer alt, hvad der er værd at vide om tilkoblingssystemer, fartskrivere, luftaffjedringssystemer og sikkerhedsmæssigt udstyr.

Vil du være lastvognsmekaniker, er det en klar fordel, hvis du er praktisk anlagt, god til at bruge dine hænder, og kan arbejde omhyggeligt, præcist og selvstændigt.

GF+

Er det flere år siden, at du sidst har siddet på skolebænken? Er du i tvivl om hvilken erhvervsuddannelse, der er det bedste match for dig? Og/eller har du behov for at få finpudset dine kompetencer, inden du kaster dig ud i en ny uddannelse? Så er GF+ et rigtig godt sted at starte.

GF+ er et introforløb af 10 ugers varighed, der giver dig et godt indblik i de mange muligheder inden for erhvervsuddannelserne. Her får du mulighed for at få afprøvet dine interesser og evner inden for en udvalgt fagretning, få genopfrisket velkendte skolefag som dansk og matematik samt blive introduceret til relevante erhvervsfag som for eksempel arbejdspladskultur,  faglig kommunikation og lærepladssøgning. Alt sammen noget, der klæder dig rigtig godt på til en god start på din erhvervsuddannelse.

Du kan vælge mellem følgende fagretninger på GF+:

 • Teknologi, Byggeri og Transport
 • Nordic Food College (Morsø Landbrugsskole og Culinary)
 • Business

Der er ingen afsluttende eksamen, men alle fagretninger afsluttes med en personlig samtale og vejledning, der skal sikre, at du kommer videre på det Grundforløb 2, der er relevant for dig.

GF1

Grundforløb 1 (GF1) er et introducerende forløb af 20 ugers varighed. Her får du lov til at snuse til flere fagområder inden for fagretningen ’Auto’, så du er bedst muligt rustet til at foretage dit endelige uddannelsesvalg. Du bliver introduceret til uddannelserne til personvognsmekaniker lastvognsmekaniker samt entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker i både teori og praksis, så du er godt klædt på til at tage dit endelige valg af uddannelse.

Du kan tage GF1 i Thisted.

GF2

Grundforløb 2 (GF2) er et grundforløb af 20 ugers varighed målrettet den uddannelse, du har valgt. På GF2 for lastvognsmekanikere får du den grundlæggende oplæring inden for lastvognsmekanikerfaget, så du bliver godt klædt på til at skulle starte i lære på hovedforløbet. Undervisningen veksler mellem teori og praksis, og du vil blandt andet skulle lære om fejlfinding på elektroniske, mekaniske og elektriske dele, om justerings- og reparationsopgaver, om hvordan benzin- og dieselmotorer er opbygget samt om hvilket værktøj, du skal bruge til at løse bestemte opgaver. Herudover får du undervisning i fagene engelsk, dansk, matematik og fysik.

Du kan tage GF2 i Thisted

Hovedforløb

Nu bliver det stort. Nu er tiden kommet, hvor du for alvor får mulighed for at arbejde i dybden med dit fag – både i teori og i praksis. På hovedforløbet kommer du nemlig til at veksle mellem oplæringsophold på din læreplads og skoleophold, så du får i dén grad mulighed for at afprøve alt det, du lærer på skolen, i praksis.

EUC Nordvest udbyder ikke hovedforløbet på lastvognsmekanikeruddannelsen, så du vil skulle færdiggøre din uddannelse på en anden skole. Vil du gerne vide mere om, hvad du kommer til at arbejde med på hovedforløbet, og hvilke fag du skal følge, skal du derfor rette henvendelse til den skole, hvor du vælger at færdiggøre din uddannelse. Vi kan dog godt afsløre så meget, som at du kommer til at afslutte dit hovedforløb med en svendeprøve. Og når den er i hus – ja, så kan du med rette kalde dig lastvognsmekaniker.

 

Uddannelsens opbygning

En erhvervsuddannelse består af to grundforløb og ét eller flere hovedforløb. Grundforløbene foregår primært på erhvervsskolen, mens hovedforløbene veksler mellem oplæringsophold på en læreplads og skoleophold. Størstedelen af dit hovedforløb tilbringer du dog på lærepladsen.

Hvor lang tid din uddannelse samlet set tager afhænger af dit valg af uddannelse, trin og speciale, samt om du starter din uddannelse på GF1 eller GF2.

EUX

Vil du gerne sparke døren ind til endnu flere fremtidsmuligheder, kan du vælge at tage din erhvervsuddannelse som EUX. Med en EUX kombinerer du din erhvervsuddannelse med en række fag på gymnasialt niveau, svarende til en HF. Det giver dig en erhvervsfaglig studentereksamen, og med dén i hus, har du virkelig stærke kort på hånden. Du vil nemlig både kunne starte direkte i job som faglært inden for din branche, og du vil kunne søge ind på en akademiuddannelse eller videregående uddannelse. Valget er dit!

Som udgangspunkt bliver din uddannelse forlænget med min. et halvt år, hvis du tager den som EUX.

Fakta-flyer til print

Flyer om uddannelsen til lastvognsmekaniker - kan downloades og printes som A4.

Lastvognsmekaniker flyer

Læreplads

Har du behov for hjælp til lærepladssøgningen, er det vores vejlederteam, ’Stifinderen’, du skal have fat i. Dem møder du allerede på GF1 og GF2, når du skal på kursus i lærepladssøgning. De er knivskarpe på, hvad der skal til for at få lærepladsen i hus, og de deler gerne ud af tips og idéer til dine ansøgninger, gode råd til ansættelsessamtaler og så videre. Samtidig er de supergode til at lande uddannelsesaftaler med det lokale erhvervsliv, og derfor er det også kun ganske få af vores elever, der ikke har en læreplads på hånden ved overgangen til hovedforløbet. Skulle du være så uheldig, at du ikke har fundet en læreplads ved hovedforløbets start, er der dog ingen grund til panik. Så kan du nemlig starte i skoleoplæring, indtil vi finder den helt rigtige oplæringsvirksomhed til dig.

Du kan kontakte Stifinder-teamet her.

Skoleoplæring

Skoleoplæring er for dig, der ved afslutningen af dit grundforløb endnu ikke har fundet en læreplads. Her har skolen mulighed for at tilbyde egnede elever optagelse i skoleoplæring efter ansøgning.

Skoleoplæring er en kombination af undervisning på skolen og virksomhedsforlagt oplæring, hvor du, under tilsyn fra skolen, bliver oplært i en virksomhed. Målet er naturligvis at få dig videre i en ordinær uddannelsesaftale, og derfor skal du også være lærepladssøgende under skoleoplæringen. Som udgangspunkt vil du skulle starte i skoleoplæring én måned efter, at du har  afsluttet dit grundforløb.

EUC Nordvest udbyder skoleoplæring på følgende uddannelser:

 • Klejnsmed
 • Industritekniker
 • Personvognsmekaniker
 • Tømrer
 • Murer
 • Ernæringsassistent
 • Kontoruddannelsen m. specialet ’Administration’

Er det en af de øvrige erhvervsuddannelser, du har valgt, henviser vi dig til en af vores samarbejdsskoler, så du kan starte i skoleoplæring dér. De fleste Grundforløb 2 giver adgang til skoleoplæring på en erhvervsskole.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte Torben Ladefoged, leder af skoleoplæringscenter, på telefon 30 10 65 72 eller via mail tla@eucnordvest.dk. Du kan også finde information om skoleoplæring på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk samt på Uddannelsesguiden: www.ug.dk.

Brobygning 8. - 9. - 10. klasse

Når du er i brobygning i autoafdelingen får du en lille forsmag på, hvad der venter dig, hvis du vælger at starte på en uddannelse inden for Auto. Du får indblik i, hvordan autouddannelserne er opbygget, hvilke typer opgaver vi arbejder med i værkstedet, og hvad du kan forvente dig som lærling i en oplæringsvirksomhed. Du får selvfølgelig også en rundvisning, hvor du får indblik i kulturen og miljøet både på skolen generelt og her i autoafdelingen.

Og så skal du naturligvis have lov til at prøve kræfter med faget i praksis. Vi har forskellige, korte service- og reparationsopgaver og øvelser inden for adskillelse, kontrol, montering og afprøvning på fx bremser, styretøj, undervogn eller motor, som du kan få lov at prøve kræfter med. Der vil naturligvis være forskel på, hvor dybt vi kan ”dykke ned”, alt efter om du er på 8. klasses brobygning en enkelt dag, eller om du er på brobygning i 9. eller 10. klasse, hvor vi typisk vil have flere dage til rådighed. Uanset hvad skal vi dog nok sørge for, at du under dit brobygningsforløb får et godt indblik i den spændende hverdag her i autoafdelingen.

Skolehjemmet

Du kan søge om en plads på skolehjemmet, hvis du er elev på:

 • En merkantil erhvervsuddannelse, en teknisk erhvervsuddannelser eller Social- og Sundhedsskolen (EUD og EUX)
 • En gymnasial uddannelse  (HHX, HTX og STX)
 • Campus10  eller FGU
 • VUC

Læs mere om skolehjemmet

Lokale undervisnings[-]planer

Studie- og ordensregler

Du bedes sætte dig ind i skolens studie- og ordensregler inden du starter dit skoleophold på EUC Nordvest. Åben nedenstående link og læs om reglerne:

Studie- og ordensregler for erhvervsuddannelserne.

Uddannelsesforløb

Det er mindre end 2 år siden, jeg gennemførte 9. eller 10. klasse

Grundforløb 1 og 2  (40 uger)

 

Praktik

 

Skole 

 

Praktik

 

Skole 

 

Praktik

 

Skole 

 

Praktik

 

Skole 

 

Praktik

 

Skole 

 

Grundforløb
Skole
Praktik

Hvis det er mere end 2 år siden, du har gennemført 9. eller 10. klasse, eller er du fyldt 25 år, kan du kontakte skolens vejledere i Stifinder Vejledning. Vejlederne kan give dig mere information om, hvordan dit forløb vil se ud. 

Studiemiljø

Som elev på EUC Nordvests erhvervsuddannelser bliver du en del af et attraktivt studiemiljø. Skolen ligger centralt placeret midt i Thisteds uddannelsescampus, hvor eleverne fra både de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser, HHX, HTX, STX, HF og SOSU har sin daglige gang.

De mange hyggekroge og store fællesarealer giver god mulighed for, at du kan mødes med de øvrige elever på tværs af klasser, årgange og uddannelser – både til hygge i løbet af skoledagen, når der er fælles faglige og sociale arrangementer, samt når der er fredagscafé eller fest på programmet.

På flere af vores uddannelser har vi åbne værksteder, hvor du har mulighed for at arbejde med egne projekter uden for skoletid, og har du brug for hjælp til lektier og afleveringer, kan du deltage i vores lektiecafé, hvor underviserne står klar til at hjælpe med både stort og småt.

EUC Nordvest 3 03262

KARRIEREMULIGHEDER

Som lastvognsmekaniker kan du fx få job på værksted, hos bil- og lastvognsforhandlere eller måske i en synshal. Men der er bestemt også den mulighed, at du etablerer dig som selvstændig og bliver ”herre i eget hus”.

Du kan også vælge at læse videre, hvis du ikke synes, at du er færdig med at dygtiggøre dig. Her er erhvervsakademiuddannelser som autoteknolog, automationsteknolog, offshore driftsteknolog eller produktionsteknolog oplagte valg. Det kan også være, at du supplerer med et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, så du kan søge optagelse på uddannelsen til maskiningeniør. Mulighederne er mange.

EUC Nordvest 3 03323