Sprog og Kultur

Hello, Bonjour, Hola, Guten Tag! Sprog åbner døre og sætter dig i stand til at agere i en globaliseret verden, hvor evnen til at kunne kommunikere med andre mennesker og udveksle informationer på mere end ét sprog er vigtige kompetencer. Så er du vild med at arbejde med sprog og kommunikation, er du nysgerrig på andre kulturer, og er du generelt internationalt orienteret, ja så hører du helt klart hjemme på den sproglige linje-

På den sproglige linje bliver du skarp i at kommunikere i både tale og skrift på hele tre forskellige sprog. Det er noget, der rykker, hvis du gerne vil øge dine muligheder for senere at studere og arbejde internationalt. For hvert nyt sprog, du lærer, får du større og mere dybdegående indsigt i verden omkring dig, og samtidig vil du opleve, hvordan dét at lære et sprog, gør tilegnelsen af nye sprog både sjovere og nemmere.

MORSØ HANDELSGYMNASIUM BROCHURE

Hør Sofie fortælle om Morsø Handelsgymnasium

Optagelse og ansøgning

Du skal søge om optagelse via optagelse.dk. Husk at du skal have lavet en uddannelsesplan for at kunne ansøge – den kan din UU-vejleder hjælpe dig med at lave.

KARRIEREMULIGHEDER

En HHX fra Morsø Handelsgymnasium er din direkte adgang til en videregående uddannelse på f.eks. universitetet eller en handelshøjskole. 

HHX Morsø01
Katrine Hhx Morsø

I 2.g.har vi erhvervscase, hvor vi virkelig får mulighed for at arbejde i dybden med vores casevirksomhed, og det gør det bare meget nemmere og langt mere spiseligt at arbejde med den teoretiske del, når vi kan lære om det gennem en rigtig virksomhed.

Studiemiljøet er også godt. Vi fungerer godt sammen - både i de enkelte klasser, men også på tværs af årgangene, og så gør det selvfølgelig også meget for det sociale, at vi har nogle gode fester og fredagscaféer.

Katrine, 3.g, Morsø Handelsgymnasium