Varighed

4 år

Opstart

20. januar 2025

Økonomi

SU og elevløn

Adgangskrav

Bestået 9. eller 10. klasse med min. 02 i dansk og matematik.

Skoleoplæring

Mulighed for skoleoplæring på EUC Nordvest

UDDANNELSEN

På kontoruddannelsen finder du alle os, der godt kan lide at befinde os bag frontlinjen, hvor vi kan trække i trådene og få ting til at ske. Det er os, der er ret skarpe til IT, har flair for tal og økonomi , er gode til kundekontakt, og som måske endda kan kommunikere med kunder og samarbejdspartnere på fremmedsprog. Vi er – kort og godt - motoren i et veldrevet kontor.

Arbejdet på kontor er meget alsidigt. Afhængigt af hvad du specialiserer dig inden for, vil du med en kontoruddannelse kunne arbejde inden for så forskellige områder som administration, økonomi, revision, spedition og shipping. På kontoruddannelsen får du en grundlæggende viden om administration og økonomi. Du lærer at arbejde med forskellige IT-programmer som tekstbehandling, regneark og databaser. Du lærer om informationssøgning, økonomi og markedsføring, og du lærer om kundekontakt og -service.

Arbejdet på kontor kræver, at du er omhyggelig og præcis med dine ting, og samtidig skal du kunne arbejde både selvstændigt og i teams.

GF+

Er det flere år siden, at du sidst har siddet på skolebænken? Er du i tvivl om hvilken erhvervsuddannelse, der er det bedste match for dig? Og/eller har du behov for at få finpudset dine kompetencer, inden du kaster dig ud i en ny uddannelse? Så er GF+ et rigtig godt sted at starte.

GF+ er et introforløb af 10 ugers varighed, der giver dig et godt indblik i de mange muligheder inden for erhvervsuddannelserne. Her får du mulighed for at få afprøvet dine interesser og evner inden for en udvalgt fagretning, få genopfrisket velkendte skolefag som dansk og matematik samt blive introduceret til relevante erhvervsfag som for eksempel arbejdspladskultur, faglig kommunikation og lærepladssøgning. Alt sammen noget, der klæder dig rigtig godt på til en god start på din erhvervsuddannelse.

Du kan vælge mellem følgende fagretninger på GF+:

 • Teknologi, Byggeri og Transport
 • Nordic Food College (Morsø Landbrugsskole og Culinary)
 • Business

Der er ingen afsluttende eksamen, men alle fagretninger afsluttes med en personlig samtale og vejledning, der skal sikre, at du kommer videre på det Grundforløb 2, der er relevant for dig.

GF1

Grundforløb 1 (GF1) er et introducerende forløb af 20 ugers varighed. Her bliver du introduceret til de forskellige uddannelsesretninger inden for businessuddannelserne, så du bliver godt rustet til at foretage dit endelige uddannelsesvalg. Du kommer således til at høre en hel masse om, hvad man arbejder med på uddannelserne inden for både detail, handel og kontor, ligesom du vil blive introduceret til nogle af de nye fag, som du skal fordybe dig i på GF2. Vi gør meget ud af, at undervisningen relaterer til virkeligheden, og derfor kombinerer vi viden og praktiske input i samarbejde med virksomheder. Således vil du på GF1 fx opleve praktik i virksomheder, virksomhedsbesøg og ture ud af huset.
Du kan tage GF1 i Thisted, Nykøbing Mors eller Fjerritslev.

GF2

Grundforløb 2 (GF2) er et grundforløb af 20 ugers varighed målrettet den uddannelse, du har valgt. På GF2 på kontoruddannelsen får du fag som virksomhedsøkonomi, afsætning, erhvervsinformatik, matematik og organisation, så du bliver godt klædt på til det studieforberedende år på EUX.
Du kan tage GF2 i Thisted eller Nykøbing Mors.

Det studiekompetence[-]givende forløb

Gennem det studiekompetencegivende forløb, som er af ét års varighed, får du en grundlæggende viden om handel mellem virksomheder. Du lærer en masse om indhentning og sammenligning af tilbud, forhandlingsteknik, indkøb og salg med mere, men du bliver også undervist i en række fag, der er vigtige i relation til din uddannelse. De fag du skal have på gymnasialt niveau er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Informatik B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Samfundssag B
 • Afsætning B
 • Valgfaget Tysk C

Du skal i løbet af det studiekompetencegivende forløb også udarbejde et erhvervsområdeprojekt. Forløbet afsluttes med en række prøver, der giver dig bevis for EUX 1. del. 

Hovedforløb

Så er det nu, det for alvor bliver spændende. Det er nemlig nu, tiden er kommet, hvor du skal ud at prøve kræfter med alt det, du har lært som elev, i en rigtig virksomhed. Det er nu, du får den helt store praksiserfaring med dit fag og bliver oplært i de arbejdsopgaver, som hører til din uddannelse. Det bliver drønspændende. Ikke mindst fordi det er nu, du også skal specialisere dig inden for netop dén gren af uddannelsen, som du synes er allermest spændende.

På kontoruddannelsen kan du vælge mellem følgende specialer:

 • Administration
 • Advokatsekretær
 • Lægesekretær
 • Offentlig administration
 • Revision
 • Rejseliv
 • Spedition og shipping
 • Økonomi

Hovedforløbet veksler mellem oplæringsophold på din læreplads og skoleophold, men langt størstedelen af tiden, kommer du til at tilbringe ude på lærepladsen.

EUC Nordvest udbyder hele hovedforløbet inden for  ’Administration’, men vi udbyder ikke de øvrige specialer. Vælger du ét af dem, skal du derfor færdiggøre den sidste del af din uddannelse på en anden skole. Hvis du vil vide mere om, hvad de enkelte specialer indeholder, skal du derfor søge information om dette på den skole, hvor du vælger at færdiggøre din uddannelse.

Du afslutter din kontoruddannelse med en fagprøve, og så er du i mål. Du får både et uddannelsesbevis og et EUX-bevis, som bevis på, at du har gennemført en erhvervsfaglig studentereksamen.

Uddannelsens opbygning

EUX Business-uddannelsen består af to grundforløb, et studieforberedende forløb samt ét eller flere hovedforløb. Under grundforløbene og i det studieforberedende forløb har du din daglige gang på skolen, mens hovedforløbene veksler mellem oplæringsophold på din læreplads og skoleophold. Størstedelen af dit hovedforløb tilbringer du dog på din læreplads.

Hvor lang tid din uddannelse samlet set tager afhænger af dit valg af uddannelse, trin og speciale, samt om du starter din uddannelse på GF1 eller GF2.

Optagelse

Der er forskellige optagelsesregler afhængig af din alder og skolebaggrund.
Du kan læse om optagelseskravene på siden Optagelse Business

Fakta-flyer til print

Flyer om uddannelsen til EUX kontor - kan downloades og printes som A4.

EUX kontor flyer

Læreplads

Har du behov for hjælp til lærepladssøgningen, er det vores vejlederteam, ’Stifinderen’, du skal have fat i. Dem møder du allerede på GF1 og GF2, når du skal på kursus i lærepladssøgning. De er knivskarpe på, hvad der skal til for at få lærepladsen i hus, og de deler gerne ud af tips og idéer til dine ansøgninger, gode råd til ansættelsessamtaler og så videre. Samtidig er de supergode til at lande uddannelsesaftaler med det lokale erhvervsliv, og derfor er det også kun ganske få af vores elever, der ikke har en læreplads på hånden ved overgangen til hovedforløbet. Skulle du være så uheldig, at du ikke har fundet en læreplads ved hovedforløbets start, er der dog ingen grund til panik. Så kan du nemlig starte i skoleoplæring, indtil vi finder den helt rigtige oplæringsvirksomhed til dig.

Du kan kontakte Stifinder-teamet her.

Skoleoplæring

Skoleoplæring er for dig, der ved afslutningen af dit grundforløb endnu ikke har fundet en læreplads. Her har skolen mulighed for at tilbyde egnede elever optagelse i skoleoplæring efter ansøgning.

Skoleoplæring er en kombination af undervisning på skolen og virksomhedsforlagt oplæring, hvor du, under tilsyn fra skolen, bliver oplært i en virksomhed. Målet er naturligvis at få dig videre i en ordinær uddannelsesaftale, og derfor skal du også være lærepladssøgende under skoleoplæringen. Som udgangspunkt vil du skulle starte i skoleoplæring én måned efter, at du har  afsluttet dit grundforløb.

EUC Nordvest udbyder skoleoplæring på følgende uddannelser:

 • Klejnsmed
 • Industritekniker
 • Personvognsmekaniker
 • Tømrer
 • Murer
 • Ernæringsassistent
 • Kontoruddannelsen m. specialet ’Administration’

Er det en af de øvrige erhvervsuddannelser, du har valgt, henviser vi dig til en af vores samarbejdsskoler, så du kan starte i skoleoplæring dér. De fleste Grundforløb 2 giver adgang til skoleoplæring på en erhvervsskole.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte Torben Ladefoged, leder af skoleoplæringscenter, på telefon 30 10 65 72 eller via mail tla@eucnordvest.dk. Du kan også finde information om skoleoplæring på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk  samt på Uddannelsesguiden: www.ug.dk.

Brobygning 8. - 9. - 10. klasse

Vælger du at komme i brobygning på EUD/EUX Business i enten Fjerritslev, Thisted eller Nykøbing, får du mulighed for at opleve og mærke, hvordan det er at være elev på Business-uddannelserne. Under brobygningen bliver du introduceret til nye fag og spændende forløb, der handler om salg, handel, markedsføring og meget mere. Du kommer til at møde elever, som er i gang med deres uddannelser på Business, og måske endda elever, som lige nu arbejder som elev i en virksomhed. Du får naturligvis også mulighed for at mærke atmosfæren og stemningen på skolen. Gennem forløbet bliver du en hel del klogere på, hvad Business-uddannelserne handler om, og hvad du kan bruge en Business-uddannelse til.

Skolehjemmet

Du kan søge om en plads på skolehjemmet, hvis du er elev på:

 • En merkantil erhvervsuddannelse, en teknisk erhvervsuddannelser eller
  Social- og Sundhedsskolen (EUD og EUX)
 • En gymnasial uddannelse  (HHX, HTX og STX)
 • Campus10  eller FGU
 • VUC

Læs mere om skolehjemmet

Undervisningsbeskrivelser

Studie- og ordensregler

Du bedes sætte dig ind i skolens studie- og ordensregler inden du starter dit skoleophold på EUC Nordvest. Åben nedenstående link og læs om reglerne:

Studie- og ordensregler for erhvervsuddannelserne.

Studiemiljø

Som elev på EUC Nordvests erhvervsuddannelser bliver du en del af et attraktivt studiemiljø, uanset om du tager din uddannelse i Thisted eller Nykøbing.

I Thisted ligger EUD/EUX Business centralt placeret midt i Thisteds uddannelsescampus, hvor også eleverne fra de tekniske erhvervsuddannelser, HHX, HTX, STX, HF og SOSU har sin daglige gang, og i Nykøbing bor vi under samme tag som HHX, STX, HF og VUC. Uanset hvor du tager din uddannelse, bliver du således en del af et fedt studiemiljø med masser af unge mennesker, der samles på kryds og tværs af uddannelser, årgange og klasser, når der bliver trommet sammen til fællesarrangementer som fx foredrag, fredagscaféer og fester. Det betyder også, at du under din uddannelse nemt vil kunne holde kontakten med de kammerater, der har valgt en anden uddannelse end dig.

 

1630X710 Business02

KARRIEREMULIGHEDER

Som kontoruddannet kan du søge jobs både i staten, i kommuner og regioner,  i private virksomheder og i organisationer og foreninger, hvor du - afhængigt af speciale – kan varetage opgaver inden for kundebetjening, markedsføring, økonomi og sagsbehandling med mere.

Om du bliver kontorassistent på et kommunekontor, advokatsekretær, lægesekretær, økonomimedarbejder eller får job inden for spedition og shipping afhænger selvfølgelig af, hvilket speciale du har valgt.

Med kontoruddannelsen, og dermed en erhvervsfaglig studentereksamen, i rygsækken, har du også mulighed for at videreuddanne dig, hvis det er det, du har lyst til. Du kan søge optagelse på en lang række videregående uddannelser –både erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og universitetsbacheloruddannelser. Mulighederne er mange – det er blot at vælge.