Varighed

2,5 - 5 år

Opstart

12. august 2024

Økonomi

SU og elevløn

Adgangskrav

Bestået 9. eller 10. klasse med min. 02 i dansk og matematik.

Skoleoplæring

Mulighed for skoleoplæring på EUC Nordvest

EUX

Uddannelsen udbydes også som EUX

UDDANNELSEN

På uddannelsen til personvognsmekaniker finder du alle os, der er vilde med hurtige biler, lækkert interiør, og alt hvad den kan trække i ekstraudstyr. Os der elsker lyden af en velspindende motor og duften af benzin. Og så er det os, der er de helt store helte, når gearkassen ryger, bremserne piver, elektronikken svigter, og advarselslamperne blinker. Kort sagt: Det er os, der får det til at køre.

Som personvognsmekaniker arbejder man med fejlfinding, reparation, vedligehold og justering af personbiler. Det handler langt fra kun om sorte fingre og finmekanik – man skal også have fuldstændig styr på bilens elektroniske styresystemer. På automekanikeruddannelsen lærer du alt, hvad der er værd at vide om fejlfinding, vedligeholdelse og reparationer. Du lærer at justere og reparere fejl på motorer, bremser, koblinger, styretøj og elektroniske systemer, og du bliver superskarp til at udføre et serviceeftersyn til perfektion.

Auto02

GF+

Er det flere år siden, at du sidst har siddet på skolebænken? Er du i tvivl om hvilken erhvervsuddannelse, der er det bedste match for dig? Og/eller har du behov for at få finpudset dine kompetencer, inden du kaster dig ud i en ny uddannelse? Så er GF+ et rigtig godt sted at starte.

GF+ er et introforløb af 10 ugers varighed, der giver dig et godt indblik i de mange muligheder inden for erhvervsuddannelserne. Her får du mulighed for at få afprøvet dine interesser og evner inden for en udvalgt fagretning, få genopfrisket velkendte skolefag som dansk og matematik samt blive introduceret til relevante erhvervsfag som for eksempel arbejdspladskultur,  faglig kommunikation og lærepladssøgning. Alt sammen noget, der klæder dig rigtig godt på til en god start på din erhvervsuddannelse.

Du kan vælge mellem følgende fagretninger på GF+:

 • Teknologi, Byggeri og Transport
 • Nordic Food College (Morsø Landbrugsskole og Culinary)
 • Business

Der er ingen afsluttende eksamen, men alle fagretninger afsluttes med en personlig samtale og vejledning, der skal sikre, at du kommer videre på det Grundforløb 2, der er relevant for dig.

GF1

Grundforløb 1 (GF1) er et introducerende forløb af 20 ugers varighed. Her får du lov til at snuse til flere fagområder inden for fagretningen ’Auto’, så du er bedst muligt rustet til at foretage dit endelige uddannelsesvalg. Du bliver introduceret til uddannelserne til personvognsmekaniker, lastvognsmekaniker samt entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker i både teori og praksis, så du er godt klædt på til at tage dit endelige valg af uddannelse.

Du kan tage GF1 i Thisted.

GF2

Grundforløb 2 (GF2) er et grundforløb af 20 ugers varighed målrettet den uddannelse, du har valgt. På GF2 for personvognsmekanikere får du den grundlæggende oplæring inden for faget, så du bliver godt klædt på til at skulle starte i lære på hovedforløbet. Undervisningen veksler mellem teori og praksis, og du vil blandt andet skulle lære om fejlfinding på de mekaniske, elektroniske og elektriske dele af bilen, og om hvordan en diesel- og benzinmotor er bygget op. Du skal også lære at lave enkle justerings- og reparationsopgaver på biler, og så kommer du selvfølgelig til at lære alt om, hvilket værktøj du skal bruge til at løse bestemte opgaver. Herudover skal du have undervisning i dansk, matematik, fysik og engelsk.

Du kan tage GF2 i Thisted.

Hovedforløb

Så er det nu, du for alvor skal til at give den gas. For nu er det hovedforløbstid, hvilket også vil sige praktiktid – noget de fleste i dén grad ser frem til.

På hovedforløbet veksler du mellem oplæringsophold på din læreplads og skoleophold, så du kommer til at lære alt, hvad der er værd at vide om dit fag i både teori og praksis. I løbet af hovedforløbet kommer du til at lære en masse om opbygning af diesel- og benzinmotorer, hvordan du gennemfører eftersyn og fejlfinding på dem, samt hvordan du reparerer og udskifter nedslidte og defekte dele. Du kommer også til at lære en masse om bremser og styretøj, og om hvordan du vælger det rigtige måleudstyr, håndværktøj, forskellige gevindtyper og løftegrej. Du lærer også om alle de elektriske systemer, om gearkasser og klimaanlæg med mere. Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve, og herefter er du i mål og kan nu kalde dig faglært personvognsmekaniker.

Du kan tage hovedforløbet i Thisted

Uddannelsens opbygning

En erhvervsuddannelse består af to grundforløb og ét eller flere hovedforløb. Grundforløbene foregår primært på erhvervsskolen, mens hovedforløbene veksler mellem oplæringsophold på en læreplads og skoleophold. Størstedelen af dit hovedforløb tilbringer du dog på lærepladsen. Hvor lang tid din uddannelse samlet set tager afhænger af dit valg af uddannelse, trin og speciale, samt om du starter din uddannelse på GF1 eller GF2.

EUX

Vil du gerne sparke døren ind til endnu flere fremtidsmuligheder, kan du vælge at tage din erhvervsuddannelse som EUX. Med en EUX kombinerer du din erhvervsuddannelse med en række fag på gymnasialt niveau, svarende til en HF. Det giver dig en erhvervsfaglig studentereksamen, og med dén i hus, har du virkelig stærke kort på hånden. Du vil nemlig både kunne starte direkte i job som faglært inden for din branche, og du vil kunne søge ind på en akademiuddannelse eller videregående uddannelse. Valget er dit!

Som udgangspunkt bliver din uddannelse forlænget med min. et halvt år, hvis du tager den som EUX.

Fakta-flyer til print

Flyer om uddannelsen til personvognsmekaniker - kan downloades og printes som A4.

Personvognsmekaniker flyer

Læreplads

Har du behov for hjælp til lærepladssøgningen, er det vores vejlederteam, ’Stifinderen’, du skal have fat i. Dem møder du allerede på GF1 og GF2, når du skal på kursus i lærepladssøgning. De er knivskarpe på, hvad der skal til for at få lærepladsen i hus, og de deler gerne ud af tips og idéer til dine ansøgninger, gode råd til ansættelsessamtaler og så videre. Samtidig er de supergode til at lande uddannelsesaftaler med det lokale erhvervsliv, og derfor er det også kun ganske få af vores elever, der ikke har en læreplads på hånden ved overgangen til hovedforløbet. Skulle du være så uheldig, at du ikke har fundet en læreplads ved hovedforløbets start, er der dog ingen grund til panik. Så kan du nemlig starte i skoleoplæring, indtil vi finder den helt rigtige oplæringsvirksomhed til dig.

Du kan kontakte Stifinder-teamet her.

Skoleoplæring

Skoleoplæring er for dig, der ved afslutningen af dit grundforløb endnu ikke har fundet en læreplads. Her har skolen mulighed for at tilbyde egnede elever optagelse i skoleoplæring efter ansøgning.

Skoleoplæring er en kombination af undervisning på skolen og virksomhedsforlagt oplæring, hvor du, under tilsyn fra skolen, bliver oplært i en virksomhed. Målet er naturligvis at få dig videre i en ordinær uddannelsesaftale, og derfor skal du også være lærepladssøgende under skoleoplæringen. Som udgangspunkt vil du skulle starte i skoleoplæring én måned efter, at du har  afsluttet dit grundforløb.

EUC Nordvest udbyder skoleoplæring på følgende uddannelser:

 • Klejnsmed
 • Industritekniker
 • Personvognsmekaniker
 • Tømrer
 • Murer
 • Ernæringsassistent
 • Kontoruddannelsen m. specialet ’Administration’

Er det en af de øvrige erhvervsuddannelser, du har valgt, henviser vi dig til en af vores samarbejdsskoler, så du kan starte i skoleoplæring dér. De fleste Grundforløb 2 giver adgang til skoleoplæring på en erhvervsskole.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte Torben Ladefoged, leder af skoleoplæringscenter, på telefon 30 10 65 72 eller via mail tla@eucnordvest.dk. Du kan også finde information om sskoleoplæring på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk  samt på Uddannelsesguiden: www.ug.dk.

Brobygning 8. - 9. - 10. klasse

Når du er i brobygning i autoafdelingen får du en lille forsmag på, hvad der venter dig, hvis du vælger at starte på en uddannelse inden for Auto. Du får indblik i, hvordan autouddannelserne er opbygget, hvilke typer opgaver vi arbejder med i værkstedet, og hvad du kan forvente dig som lærling i en oplæringsvirksomhed. Du får selvfølgelig også en rundvisning, hvor du får indblik i kulturen og miljøet både på skolen generelt og i autoafdelingen.

Og så skal du naturligvis have lov til at prøve kræfter med faget i praksis. Vi har forskellige, korte service- og reparationsopgaver og øvelser inden for adskillelse, kontrol, montering og afprøvning på fx bremser, styretøj, undervogn eller motor, som du kan få lov at prøve kræfter med. Der vil naturligvis være forskel på, hvor dybt vi kan ”dykke ned”, alt efter om du er på 8. klasses brobygning en enkelt dag, eller om du er på brobygning i 9. eller 10. klasse, hvor vi typisk vil have flere dage til rådighed. Uanset hvad skal vi dog nok sørge for, at du under dit brobygningsforløb får et godt indblik i den spændende hverdag i autoafdelingen.

Skolehjemmet

Du kan søge om en plads på skolehjemmet, hvis du er elev på:

 • En merkantil erhvervsuddannelse, en teknisk erhvervsuddannelser eller Social- og Sundhedsskolen (EUD og EUX)
 • En gymnasial uddannelse  (HHX, HTX og STX)
 • Campus10  eller FGU
 • VUC

Læs mere om skolehjemmet

Lokale undervisnings[-]planer

Studie- og ordensregler

Du bedes sætte dig ind i skolens studie- og ordensregler inden du starter dit skoleophold på EUC Nordvest. Åben nedenstående link og læs om reglerne:

Studie- og ordensregler for erhvervsuddannelserne.

Hør Lukas fortælle om personvognsmekanikeruddannelsen

Studiemiljø

Som elev på EUC Nordvests erhvervsuddannelser bliver du en del af et attraktivt studiemiljø. Skolen ligger centralt placeret midt i Thisteds uddannelsescampus, hvor eleverne fra både de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser, HHX, HTX, STX, HF og SOSU har sin daglige gang.

De mange hyggekroge og store fællesarealer giver god mulighed for, at du kan mødes med de øvrige elever på tværs af klasser, årgange og uddannelser – både til hygge i løbet af skoledagen, når der er fælles faglige og sociale arrangementer, samt når der er fredagscafé eller fest på programmet.

På flere af vores uddannelser har vi åbne værksteder, hvor du har mulighed for at arbejde med egne projekter uden for skoletid, og har du brug for hjælp til lektier og afleveringer, kan du deltage i vores lektiecafé, hvor underviserne står klar til at hjælpe med både stort og småt.

Auto03

Karrieremuligheder

De typiske arbejdspladser for en personvognsmekaniker er på bilværksteder eller i bilforretninger. Men der er naturligvis også den mulighed, at du kan tage springet og blive selvstændig med egen virksomhed.Der er også gode muligheder for videreuddannelse, hvis du har mod på mere. Du kan fx videreuddanne dig til automations-teknolog, autoteknolog, offshore driftsteknolog eller produktionsteknolog. Og supplerer du med et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, vil du også kunne søge ind på uddannelsen til maskiningeniør.

Mathias Frost

Det er de praktiske dage i værkstedet, vi har flest af. Teorien bliver altid sat ind i sammenhæng med det, vi skal lave i værkstedet. Jeg synes, at teorien giver os en god forståelse for, hvad det er, vi skal arbejde med.

Mathias Frost Andersen, personvognsmekanikerelev

Uddannelsesforløb

Det er mindre end 2 år siden, jeg gennemførte 9. eller 10. klasse

Grundforløb 1 og 2 (40 uger)

 

Praktik 

 

Skole
Praktik

 

Skole
Praktik
Skole 

 

Praktik
Skole
Praktik
Skole
Praktik
Skole
Praktik
Skole
Grundforløb
Skole
Praktik

Hvis det er mere end 2 år siden, du har gennemført 9. eller 10. klasse, eller er du fyldt 25 år, kan du kontakte skolens vejledere i Stifinder Vejledning. Vejlederne kan give dig mere information om, hvordan dit forløb vil se ud.