Varighed

4,5 år

Opstart

12. august 2024

Økonomi

SU og elevløn

Adgangskrav

Bestået 9. eller 10. klasse med min. 02 i dansk og matematik.

Skoleoplæring

Skoleoplæring udbydes ikke

EUX

-

UDDANNELSEN

På uddannelsen til beslagsmed finder du os, der ikke synes, at skoen skal have lov at trykke. Os der sætter en ære i at lave godt gedigent håndværk, så hestene får sko, der passer nøjagtigt til deres hove. Vi klipper ikke en hæl eller kapper en tå – vi laver arbejdet ordentlig fra starten. Hestehviskere er vi ikke, men vi ved alligevel et og andet om at omgås heste, for som beslagsmed er det ret vigtigt, at man kan få hesten til at holde sig i ro, mens man slår skoene på den.

På uddannelsen til beslagsmed får du en grundlæggende viden om hove og hestesko. Du lærer om heste, deres anatomi og sundhed, du lærer at omgås og arbejde med heste, og du lærer at beskære hove. Og så lærer du naturligvis også at lave alle de forskellige former for smedearbejde, du skal bruge til at fremstille den perfekte hestesko.

GF+

Er det flere år siden, at du sidst har siddet på skolebænken? Er du i tvivl om hvilken erhvervsuddannelse, der er det bedste match for dig? Og/eller har du behov for at få finpudset dine kompetencer, inden du kaster dig ud i en ny uddannelse? Så er GF+ et rigtig godt sted at starte.

GF+ er et introforløb af 10 ugers varighed, der giver dig et godt indblik i de mange muligheder inden for erhvervsuddannelserne. Her får du mulighed for at få afprøvet dine interesser og evner inden for en udvalgt fagretning, få genopfrisket velkendte skolefag som dansk og matematik samt blive introduceret til relevante erhvervsfag som for eksempel arbejdspladskultur,  faglig kommunikation og lærepladssøgning. Alt sammen noget, der klæder dig rigtig godt på til en god start på din erhvervsuddannelse.

Du kan vælge mellem følgende fagretninger på GF+:

  • Teknologi, Byggeri og Transport
  • Nordic Food College (Morsø Landbrugsskole og Culinary)
  • Business

Der er ingen afsluttende eksamen, men alle fagretninger afsluttes med en personlig samtale og vejledning, der skal sikre, at du kommer videre på det Grundforløb 2, der er relevant for dig.

GF1

Grundforløb 1 (GF1) er et introducerende forløb af 20 ugers varighed. Her får du lov til at snuse til flere fagområder inden for fagretningen ’Metal og Teknologi’, så du er bedst muligt rustet til at foretage dit endelige uddannelsesvalg. Du bliver introduceret både til smedefaget, industriteknik, værktøjsmager og beslagsmed i såvel teori som praksis, så du er godt klædt på til at tage dit endelige valg af uddannelse.

Du kan tage GF1 i Thisted.

GF2

Grundforløb 2 (GF2) er et grundforløb af 20 ugers varighed målrettet den uddannelse, du har valgt. På GF2 for smede får du den grundlæggende oplæring inden for smedefaget, så du bliver godt klædt på til at skulle starte i lære på hovedforløbet. Undervisningen veksler mellem teori og praksis, og du vil blandt andet skulle lære om materialevalg, forskellige svejsemetoder, udarbejdelse af arbejdstegninger og kvalitetskrav, ligesom du vil blive undervist i en række almene grundfag.

Du kan tage GF2 i Thisted.

Hovedforløb

Så er det blevet tid til hovedforløbet, hvilket betyder, at du nu for alvor skal lære alt, hvad der er værd at vide om dit fag – både i teori og praksis. Hovedforløbet veksler mellem oplæringsophold på din læreplads og skoleperioder, men langt størstedelen af hovedforløbet kommer du til at bruge i din oplæringsvirksomhed.

EUC Nordvest udbyder ikke hovedforløbet til beslagsmed, så du skal færdiggøre den sidste del af uddannelsen på en anden skole. Hvis du vil vide mere om, hvad du skal lære og hvilke fag, du skal have på hovedforløbet, skal du derfor søge den information på den skole, hvor du vælger at at færdiggøre din uddannelse. Vi kan dog godt afsløre, at du kommer til at afslutte dit hovedforløb med en svendeprøve. Og når du har klaret den -  så er du i mål og kan officielt kalde dig beslagmed.

Uddannelsens opbygning

En erhvervsuddannelse består af to grundforløb og ét eller flere hovedforløb. Grundforløbene foregår primært på erhvervsskolen, mens hovedforløbene veksler mellem oplæringsophold på en læreplads og skoleophold. Størstedelen af dit hovedforløb tilbringer du dog på lærepladsen.

Hvor lang tid din uddannelse samlet set tager afhænger af dit valg af uddannelse, trin og speciale, samt om du starter din uddannelse på GF1 eller GF2.

EUX

Vil du gerne sparke døren ind til endnu flere fremtidsmuligheder, kan du vælge at tage din erhvervsuddannelse som EUX. Med en EUX kombinerer du din erhvervsuddannelse med en række fag på gymnasialt niveau, svarende til en HF. Det giver dig en erhvervsfaglig studentereksamen, og med dén i hus, har du virkelig stærke kort på hånden. Du vil nemlig både kunne starte direkte i job som faglært inden for din branche, og du vil kunne søge ind på en akademiuddannelse eller videregående uddannelse. Valget er dit!

Som udgangspunkt bliver din uddannelse forlænget med min. et halvt år, hvis du tager den som EUX.

Fakta-flyer til print

Flyer om uddannelsen til beslagsmed - kan downloades og printes som A4.

Beslagsmed flyer

Læreplads

Har du behov for hjælp til lærepladssøgningen, er det vores vejlederteam, ’Stifinderen’, du skal have fat i. Dem møder du allerede på GF1 og GF2, når du skal på kursus i lærepladssøgning. De er knivskarpe på, hvad der skal til for at få lærepladsen i hus, og de deler gerne ud af tips og idéer til dine ansøgninger, gode råd til ansættelsessamtaler og så videre. Samtidig er de supergode til at lande uddannelsesaftaler med det lokale erhvervsliv, og derfor er det også kun ganske få af vores elever, der ikke har en læreplads på hånden ved overgangen til hovedforløbet. Skulle du være så uheldig, at du ikke har fundet en læreplads ved hovedforløbets start, er der dog ingen grund til panik. Så kan du nemlig starte i skoleoplæring, indtil vi finder den helt rigtige oplæringsvirksomhed til dig.

Du kan kontakte Stifinder-teamet her.

Brobygning 8. - 9. - 10. klasse

Når du er i brobygning i smedeafdelingen får du få en lille forsmag på, hvad der venter dig, hvis du vælger at starte på smedeuddannelsen. Du får indblik i, hvordan uddannelsen er opbygget, hvordan en skoledag i smedeafdelingen kan se ud, og hvad du kan forvente dig som smedelærling i en praktikvirksomhed. Og så skal du naturligvis have lov til at prøve kræfter med faget i praksis. Du får lov at bearbejde stål på forskellige måder, og vi forsøger også at finde tid til, at du kan fremstille en lille ting i værkstedet. Er du på brobygning i flere dage, bliver der også tid til et besøg i Teknologicentret, hvor du vil blive introduceret til LEGO Mindstorms og 3D-print, ligesom du vil få mulighed for at arbejde med flere forskellige praksisopgaver i værkstedet.

Skolehjemmet

Du kan søge om en plads på skolehjemmet, hvis du er elev på:

  • En merkantil erhvervsuddannelse, en teknisk erhvervsuddannelser eller Social- og Sundhedsskolen (EUD og EUX)
  • En gymnasial uddannelse  (HHX, HTX og STX)
  • Campus10  eller FGU
  • VUC

Læs mere om skolehjemmet

Lokale undervisnings[-]planer

Grundforløb 1

Lokalundervisningsplan for EUD og EUX GF1 

Grundforløb 2

Information følger. 

Studie- og ordensregler

Du bedes sætte dig ind i skolens studie- og ordensregler inden du starter dit skoleophold på EUC Nordvest. Åben nedenstående link og læs om reglerne:

Studie- og ordensregler for erhvervsuddannelserne.

Uddannelsesforløb

Det er mindre end 2 år siden, jeg gennemførte 9. eller 10. klasse

Grundforløb 1 og 2 (40 uger)
Praktik
Skole
Praktik
Skole
Praktik
Skole
Praktik
Skole
Grundforløb
Skole
Praktik

Hvis det er mere end 2 år siden, du har gennemført 9. eller 10. klasse, eller er du fyldt 25 år, kan du kontakte skolens vejledere i Stifinder Vejledning. Vejlederne kan give dig mere information om, hvordan dit forløb vil se ud. 

Studiemiljø

Som elev på EUC Nordvests erhvervsuddannelser bliver du en del af et attraktivt studiemiljø. Skolen ligger centralt placeret midt i Thisteds uddannelsescampus, hvor eleverne fra både de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser, HHX, HTX, STX, HF og SOSU har sin daglige gang.

De mange hyggekroge og store fællesarealer giver god mulighed for, at du kan mødes med de øvrige elever på tværs af klasser, årgange og uddannelser – både til hygge i løbet af skoledagen, når der er fælles faglige og sociale arrangementer, samt når der er fredagscafé eller fest på programmet.

På flere af vores uddannelser har vi åbne værksteder, hvor du har mulighed for at arbejde med egne projekter uden for skoletid, og har du brug for hjælp til lektier og afleveringer, kan du deltage i vores lektiecafé, hvor underviserne står klar til at hjælpe med både stort og småt.

Smed01

KARRIEREMULIGHEDER

Som færdigudlært beslagsmed vil din arbejdsplads typisk være en rideskole, et stutteri eller hos en privat hesteejer, der har behov for en beslagsmed. Det kunne også være på en travbane, hvis du er heldig at komme gennem nåleøjet dér. Men som beslagsmed kan du naturligvis også arbejde på et alm. smedeværksted, og du kan vælge at starte egen virksomhed med mobilt ”værksted”.

Vil du gerne videreuddanne dig, kan du med en beslagsmeduddannelse søge optagelse på erhvervsakademiuddannelserne til offshore driftsteknolog eller produktionsteknolog, ligesom uddannelsen også er adgangsgivende til professionsbacheloruddannelsen ’Eksport og teknologi’.

1630X710 Smed