SÅDAN BLIVER DU OPTAGET

Her kan du finde information om optagelse på en erhvervsuddannelse, ud fra hvilken forudsætning du kommer med.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, eller er det under to år siden, at du færdiggjorde grundskolen, gælder følgende adgangskrav til Grundforløb 1 (GF1) på vores erhvervsuddannelser:

 • Du skal have bestået 9. el. 10. klasse
 • Du skal være erklæret uddannelsesparat
 • Du skal have minimum 02 i gennemsnit i dansk og matematik i din afgangsprøve eller i en tilsvarende prøve, ELLER du skal have en uddannelsesaftale på en praktikplads.

Lever du ikke op til kravene, skal du på ingen måde kaste håndklædet i ringen og give op. Der er stadig muligheder. Du kan:

 • Opkvalificere dine evner i dansk og matematik, så du lever op til adgangskravene – enten via FGU Nordvest eller VUC.
 • Gå til optagelsesprøve på EUC Nordvest og efterfølgende møde op til en personlig samtale med én af vores vejledere. Består du optagelsesprøven, og vurderer vejlederen, at du fagligt, personligt og socialt er klar til at kunne gennemføre den ønskede uddannelse, så vil du blive optaget.

EUC Nordvest afholder optagelsesprøver både i januar, juni og juli. Vær opmærksom på, at du kun har adgang til optagelsesprøverne, hvis du er tilmeldt en af vores uddannelser via optagelse.dk

For yderligere information om optagelsesprøve og vejledersamtale, kan du kontakte vores vejlederteam, Stifinderen.

Er du under 25 år

Er du under 25 år, og er det mere end to år siden, du afsluttede grundskolen, kan du springe Grundforløb 1 (GF1) over og starte direkte på Grundforløb 2 (GF2). Det kræver dog, at du lever op til følgende adgangskrav:

 • Du skal have bestået 9. eller 10. klasse
 • Du skal have minimum 02 i gennemsnit i dansk og matematik i din afgangsprøve eller i en tilsvarende prøve, ELLER du skal have en uddannelsesaftale på en praktikplads.

Lever du op til disse adgangskrav, er det bare at klikke ind på www.optagelse.dk, og tilmelde dig dén uddannelse, du gerne vil optages på.

Lever du ikke op til adgangskravene, skal du opkvalificeres. Kontakt vores vejlederteam, ’Stifinderen’ for at høre mere herom.

Er du fyldt 25 år

Er du fyldt 25 år vil din indgang til erhvervsuddannelserne være EUV (Erhvervsuddannelse for voksne). Det er et særligt tilrettelagt forløb, der tager udgangspunkt i den eventuelle erhvervserfaring og uddannelse, du har i forvejen. Her bliver dine samlede kompetencer vurderet i relation til den uddannelse, du søger ind på. Vi laver en realkompetencevurdering og fastlægger på baggrund af den dit uddannelsesforløb.

EUV er typisk kortere end den almindelige erhvervsuddannelse, eftersom du kan få merit for:

 • Relevant erhvervserfaring
 • Anden uddannelse
 • Relevant viden/erfaring fra kurser el. lign.

Adgangskrav

For at blive optaget på EUV skal du:

 • Igennem et afklaringsforløb med en vejleder, hvor du bliver realkompetencevurderet, og hvor I sammen planlægger din uddannelse
 • Have bestået 9. el. 10. klasse
 • Have minimum 02 i gennemsnit i dansk og matematik i din afgangsprøve eller i en tilsvarende prøve, ELLER du skal have en uddannelsesaftale på en praktikplads.

Lever du ikke op til adgangskravene, skal du opkvalificeres. Kontakt vores vejlederteam, ’Stifinderen’ for at høre mere herom.