Varighed

3 år og 11 mdr. - 5 år

Opstart

12. august 2024

Økonomi

SU og elevløn

Adgangskrav

Bestået 9. eller 10. klasse med min. 02 i dansk og matematik.

Skoleoplæring

Mulighed for skoleoplæring på EUC Nordvest

EUX

Uddannelsen udbydes også som EUX

UDDANNELSEN

På mureruddannelsen finder du alle os, der er vilde med mørtel, betonsprøjter, fugefræsere og vaterpas. Os der kan støbe et solidt fundament og bygge en murstensmur, som selv ikke den strideste vestenvind kan rokke. Os der i dén grad får et kick ud af at indfri bygnings- og boligdrømme med kvalitetshåndværk fra allerøverste hylde.

På mureruddannelsen får du en grundlæggende viden om murerfaget og om de forskellige værktøjer, materialer og metoder, du skal bruge i dit daglige arbejde. Du lærer om forskellige slags sten og fliser, om mørtel, forbandttyper og isolering, og om de gældende love og regler. Vi lærer dig at udforme plantegninger, støbe gulve, at mure og pudse facader, og at opsætte fliser på både vægge og gulve. 

Du skal være forberedt på, at mureruddannelsen kræver præcision og teknisk forståelse, og så kræver det selvfølgelig også, at du har hænderne godt skruet på.

GF+

Er det flere år siden, at du sidst har siddet på skolebænken? Er du i tvivl om hvilken erhvervsuddannelse, der er det bedste match for dig? Og/eller har du behov for at få finpudset dine kompetencer, inden du kaster dig ud i en ny uddannelse? Så er GF+ et rigtig godt sted at starte.

GF+ er et introforløb af 10 ugers varighed, der giver dig et godt indblik i de mange muligheder inden for erhvervsuddannelserne. Her får du mulighed for at få afprøvet dine interesser og evner inden for en udvalgt fagretning, få genopfrisket velkendte skolefag som dansk og matematik samt blive introduceret til relevante erhvervsfag som for eksempel arbejdspladskultur,  faglig kommunikation og lærepladssøgning. Alt sammen noget, der klæder dig rigtig godt på til en god start på din erhvervsuddannelse.

Du kan vælge mellem følgende fagretninger på GF+:

 • Teknologi, Byggeri og Transport
 • Nordic Food College (Morsø Landbrugsskole og Culinary)
 • Business

Der er ingen afsluttende eksamen, men alle fagretninger afsluttes med en personlig samtale og vejledning, der skal sikre, at du kommer videre på det Grundforløb 2, der er relevant for dig.

GF1

Grundforløb 1 (GF1) er et introducerende forløb af 20 ugers varighed. Her får du lov til at snuse til flere fagområder inden for fagretningen ’Byggeri’, så du er bedst muligt rustet til at foretage dit endelige uddannelsesvalg. Du bliver introduceret til tømrerfaget og murerfaget i både teori og praksis, så du er godt klædt på til at tage dit endelige valg af uddannelse.
Du kan tage GF1 i Thisted.

GF2

Grundforløb 2 (GF2) er et grundforløb af 20 ugers varighed målrettet den uddannelse, du har valgt. På GF2 på mureruddannelsen får du den grundlæggende oplæring inden for murerfaget, så du bliver godt klædt på til at skulle starte i lære på hovedforløbet. Undervisningen veksler mellem teori og praksis. Du skal bl.a. lære om konstruktioner, materialer og teknikker, om energivenligt byggeri, og om hvordan du vælger, beregner og sammensætter materialer til en opgave. Du kommer også til at arbejde i praksis med at pudse, fuge og lægge fliser og gulv. Herudover får du undervisning i en række almene grundfag.
Du kan tage GF2 i Thisted.

Hovedforløb

Så er det nu, det for alvor bliver sjovt. For med hovedforløb følger virksomhedoplæring og dermed en unik mulighed for at komme ud og få afprøvet alt det, du har lært i praksis – på en rigtig arbejdsplads.

Dit hovedforløb kommer til at veksle mellem oplæringsophold på læreplads og skoleophold, så du kommer til at lære alt, hvad der er værd at vide om dit fag i både teori og praksis. På skoleforløbene går vi i dybden med teorien på områder som flise- og murerteknik, arbejdstegninger, digitalt byggeri, systemstillads og arbejdsmiljø. I uddannelsen er også  indlagt en række forløb af valgfri specialefag af otte ugers varighed. Her kan du vælge mellem:

 • Murerspecialefag
 • Flisespecialefag
 • Energispecialefag
 • Restaurering og renoveringsspecialefag
 • Tagspecialefag

Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve, og så er du i mål.

Du kan tage hovedforløbet i Thisted

Uddannelsens opbygning

En erhvervsuddannelse består af to grundforløb og ét eller flere hovedforløb. Grundforløbene foregår primært på erhvervsskolen, mens hovedforløbene veksler mellem oplæringsophold på en læreplads og skoleophold. Størstedelen af dit hovedforløb tilbringer du dog på lærepladsen.

Hvor lang tid din uddannelse samlet set tager afhænger af dit valg af uddannelse, trin og speciale, samt om du starter din uddannelse på GF1 eller GF2.

EUX

Vil du gerne sparke døren ind til endnu flere fremtidsmuligheder, kan du vælge at tage din erhvervsuddannelse som EUX. Med en EUX kombinerer du din erhvervsuddannelse med en række fag på gymnasialt niveau, svarende til en HF. Det giver dig en erhvervsfaglig studentereksamen, og med dén i hus, har du virkelig stærke kort på hånden. Du vil nemlig både kunne starte direkte i job som faglært inden for din branche, og du vil kunne søge ind på en akademiuddannelse eller videregående uddannelse. Valget er dit!

Som udgangspunkt bliver din uddannelse forlænget med min. et halvt år, hvis du tager den som EUX.

Fakta-flyer til print

Flyer om uddannelsen til murer - kan downloades og printes som A4.

Murer flyer

Læreplads

Har du behov for hjælp til lærepladssøgningen, er det vores vejlederteam, ’Stifinderen’, du skal have fat i. Dem møder du allerede på GF1 og GF2, når du skal på kursus i lærepladssøgning. De er knivskarpe på, hvad der skal til for at få lærepladsen i hus, og de deler gerne ud af tips og idéer til dine ansøgninger, gode råd til ansættelsessamtaler og så videre. Samtidig er de supergode til at lande uddannelsesaftaler med det lokale erhvervsliv, og derfor er det også kun ganske få af vores elever, der ikke har en læreplads på hånden ved overgangen til hovedforløbet. Skulle du være så uheldig, at du ikke har fundet en læreplads ved hovedforløbets start, er der dog ingen grund til panik. Så kan du nemlig starte i skoleoplæring, indtil vi finder den helt rigtige oplæringsvirksomhed til dig.

Du kan kontakte Stifinder-teamet her.

Skoleoplæring

Skoleoplæring er for dig, der ved afslutningen af dit grundforløb endnu ikke har fundet en læreplads. Her har skolen mulighed for at tilbyde egnede elever optagelse i skoleoplæring efter ansøgning.

Skoleoplæring er en kombination af undervisning på skolen og virksomhedsforlagt oplæring, hvor du, under tilsyn fra skolen, bliver oplært i en virksomhed. Målet er naturligvis at få dig videre i en ordinær uddannelsesaftale, og derfor skal du også være lærepladssøgende under skoleoplæringen. Som udgangspunkt vil du skulle starte i skoleoplæring én måned efter, at du har  afsluttet dit grundforløb.

EUC Nordvest udbyder skoleoplæring på følgende uddannelser:

 • Klejnsmed
 • Industritekniker
 • Personvognsmekaniker
 • Tømrer
 • Murer
 • Ernæringsassistent
 • Kontoruddannelsen m. specialet ’Administration’

Er det en af de øvrige erhvervsuddannelser, du har valgt, henviser vi dig til en af vores samarbejdsskoler, så du kan starte i skoleoplæring dér. De fleste Grundforløb 2 giver adgang til skoleoplæring på en erhvervsskole.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte Torben Ladefoged, leder af skoleoplæringscenter, på telefon 30 10 65 72 eller via mail tla@eucnordvest.dk. Du kan også finde information om skoleoplæring på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk samt på Uddannelsesguiden: www.ug.dk.

Brobygning 8. - 9. - 10. klasse

Når du er i brobygning på Byggeri i 8. klasse, får du en forsmag på, hvad man kan forvente sig som elev på tømrer- og mureruddannelsen. Vi giver dig et indblik i, hvordan uddannelserne er opbygget, hvordan en skoledag på Byggeri kan se ud, og hvad du kan forvente dig som tømrer- eller murerlærling i en oplæringsvirksomhed. Du får naturligvis også en rundvisning, hvor du vil kunne se nogle af de ting, vores nuværende elever arbejder med. Og så skal du selvfølgelig have lov til at prøve kræfter med faget i praksis, så vi skal også en tur i værkstedet og lave en mindre opgave. Det kan være, du skal lave en strandstol i træ, lidt flisearbejde på et bord eller noget helt tredje.

Kommer du i brobygning i 9. og 10 kl. bliver det mere specifikt, for her skal du vælge brobygning i enten tømrer- eller murerafdelingen. Det giver mulighed for, at vi kan gå mere i dybden med, hvad vi laver på netop dén uddannelse, du har valgt. I 9. og 10. klasse har vi flere dage til rådighed, så der bliver tid til, at du kan få lov at prøve kræfter med nogle større opgaver i værkstedet. Det kan fx være, at du skal lave et bord/bænkesæt eller et jagtskydetårn, hvis du er i tømrerafdelingen, mens du i murerafdelingen måske bliver sat til at bygge et stykke mur, som du efterfølgende skal pudse med mørtel og sætte fliser på. Uanset hvilken af afdelingerne, du vælger, garanterer vi, at der venter dig et spændende og lærerigt brobygningsforløb.

Skolehjemmet

Du kan søge om en plads på skolehjemmet, hvis du er elev på:

 • En merkantil erhvervsuddannelse, en teknisk erhvervsuddannelser eller Social- og Sundhedsskolen (EUD og EUX)
 • En gymnasial uddannelse  (HHX, HTX og STX)
 • Campus10  eller FGU
 • VUC

Læs mere om skolehjemmet

Studie- og ordensregler

Du bedes sætte dig ind i skolens studie- og ordensregler inden du starter dit skoleophold på EUC Nordvest. Åben nedenstående link og læs om reglerne:

Studie- og ordensregler for erhvervsuddannelserne.

Hør David fortælle om mureruddannelsen

Studiemiljø

Som elev på EUC Nordvests erhvervsuddannelser bliver du en del af et attraktivt studiemiljø. Skolen ligger centralt placeret midt i Thisteds uddannelsescampus, hvor eleverne fra både de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser, HHX, HTX, STX, HF og SOSU har sin daglige gang.

De mange hyggekroge og store fællesarealer giver god mulighed for, at du kan mødes med de øvrige elever på tværs af klasser, årgange og uddannelser – både til hygge i løbet af skoledagen, når der er fælles faglige og sociale arrangementer, samt når der er fredagscafé eller fest på programmet.

På flere af vores uddannelser har vi åbne værksteder, hvor du har mulighed for at arbejde med egne projekter uden for skoletid, og har du brug for hjælp til lektier og afleveringer, kan du deltage i vores lektiecafé, hvor underviserne står klar til at hjælpe med både stort og småt.

Murer03

Karrieremuligheder

Dygtige murere er i høj kurs på arbejdsmarkedet, og alle prognoser viser, at efterspørgslen vil stige markant i de kommende år. Som faglært murer har du derfor rigtig gode kort på hånden, når du skal ud at finde drømmejobbet. Du kan vælge at søge job hos en murermester, eller du kan tage springet og etablere dig som selvstændig.Kan du mærke, at du ikke er helt færdig med at lære, så har du med murer-uddannelsen faktisk også et rigtig godt udgangspunkt for at videreuddanne dig.Du kan fx søge ind på uddannelsen til byggekoordinator, energiteknolog, kort- og landmålingstekniker eller bygningskonstruktør. Med mureruddannelsen har du nemlig skabt dig et virkelig godt fundament at bygge videre på.

Som elev kommer jeg ud til nye ting hele tiden. Vi har arbejdspladser rundt i hele Jylland. Det er virkelig sjovt, og jeg kommer ud til kæmpebyggerier og til helt små opgaver i fru Andersens baghave. Man får lov til at udrette og skabe noget. Det giver en god følelse at køre forbi et sted og kunne sige: ”Det der, det har jeg været med til at lave”

Alex Andreasen, murerelev

 

Uddannelsesforløb

Det er mindre end 2 år siden, jeg gennemførte 9. eller 10. klasse

Grundforløb 1 o g 2 (40 uger)

 

Praktik

 

Skole 

 

Praktik
Skole 

 

Praktik
Skole

 

Praktik
Skole
Praktik
Skole
Grundforløb
Skole
Praktik

Hvis det er mere end 2 år siden, du har gennemført 9. eller 10. klasse, eller er du fyldt 25 år, kan du kontakte skolens vejledere i Stifinder Vejledning. Vejlederne kan give dig mere information om, hvordan dit forløb vil se ud.