Om Morsø landbrugs[-]skole

Her finder du informationer om bl.a. skolelandbrug, støtte under uddannelse, fonde mv. 

 

EUC Nordvest 1 05926

Skolelandbrug

Morsø Landbrugsskoles skolelandbrug er ganske omfangsrigt. Vi har ikke alt….men det føles ofte sådan. Vi råder nemlig over:

 • Egen gård med kødkvæg, kødkaniner, geder, heste, høns og en række eksotiske dyr
 • En omfattende egenproduktion af flere forskellige grøntsager som kartofler, gulerødder, rødbeder, squash, tomater, agurker, porrer og løg samt et væld af forskellige kåltyper, salater og krydderurter.
 • En vinmark med mere end 900 vinplanter
 • En æbleplantage m. 6.000 æbletræer, fordelt på 20 forskellige sorter
 • Planteproduktion m. hvede, byg, grynhavre, hestebønner, rug og lupiner, fordelt på 55 ha. jord
 • Væksthus

Så som elev hos os, kan du i dén grad få lov at boltre dig og få erfaring med et meget bredt sortiment af spændende råvarer.

Støtte under uddannelsen

Lektiehjælp

Der er lektiehjælp hver dag fra kl. 15.20 - 16.20 og igen fra kl. 18.30 - 19.30 på lærerværelset.

Kontaktlærer

Fra første dag på Morsø Landbrugsskole får du en personlig kontaktlærer, som vil følge dig gennem hele dit uddannelsesforløb.

Kontaktlæreren hjælper dig, hvis du har brug for vejledning til lektier, praktikplads, uddannelsesaftale m.m.

Ordensregler

PAUSETIDER

8.00 – 9.30
9.50 – 11.20
11.55 – 13.25
13.40 – 15.10

Sygdom og fravær

Sygdom meldes til skolen inden klokken 8.00. på tlf. 30 10 65 31 (Linda) samt til arbejdsgiver.
Sygdom skal meddeles hver dag, også hvis man er syg i flere dage.

Fritagelse fra undervisning

Der gives ikke fri for undervisning. Hvis eleven insisterer på at få fri, skal eleven kontakte sin arbejdsgiver. I følge AUB's regler kan der kun gives lovligt fravær ved sygdom. (Se Bekendtgørelse nr. 977 af 20. juli 2007 §5, stk. 1).

Registrering af elevers evt. sygdom og fravær

Evt. fravær registeres dagligt. Ved ulovligt fravær sendes der brev ud til arbejdsgiver, idet arbejdsgiver trækkes i AER-refusion. Eleven kan blive bedt om lægeerklæring efter mere end 3 dages sygdom. Skolen betaler denne udgift.

Studieaktivitet

Det forudsættes og forventes, at du som elev er studieaktiv og dermed møder til tiden og er forberedt til alle dine timer. Surf på nettet, som ikke har med undervisningen at gøre (facebook, youtube mm.), skal henlægges til de aftalte pauser.

I undervisningstiden skal opgaveløsning/projektarbejde foregå i undervisningslokalet eller grupperum/opholdsstue.

Konsekvensen af manglende studieaktivitet eller sygdom kan være:

 • Tvungen deltagelse i lektiehjælp efter skoletid
 • At du skal tage et fag igen
 • Tage en delperiode om
 • Gennemføre et nyt forløb

Fællessamling/beskeder

Der afholdes fællesmøde hver mandag kl. 8.00, hvor alle elever deltager.

På hverdage gives beskeder efter middagsmaden i spisesalen.

Spisning

Madpakker spises i spisesalen. Der må ikke spises mad i klasselokaler og opholdsstuer.

Du har mulighed for at få delvis kost til 900 kr. pr. mdr.(formiddagskaffe/middagsmad/eftermiddagskaffe)

Du kan også købe et enkelte måltid mad i kantinen. Morgenmad/formiddagskaffe kr. 25,- og middagsmad kr. 40,- og eftermiddagskaffe kr. 20,-.

Arbejdstøj

Sikkerhedsfodtøj, støvler og arbejdstøj skal anbringes i skabene ved maskinhallen. Eleven skal betale et depositum på 100 kr. for skabsnøgle.
Sikkerhedsfodtøj og støvler må på skolen kun benyttes i maskinhallen/gården.
Udgang til - og indgang fra udendørsøvelser og staldpraktik sker gennem døren ved støvlerummet.
Arbejdstøj er ikke tilladt i opholdsstuerne og klasselokalerne.

Oprydning

Alle elever skal rydde op efter sig i undervisningslokaler efter skoletid.

Alkohol

Alkohol er forbudt på skolens område - medmindre der er givet tilladelse af skolen i forbindelse med arrangementer. Elever, der møder beruset til undervisning, vil blive bortvist. Vi forbeholder os ret til at teste elever. Overtrædelse af alkoholforbuddet vil medføre hjemsendelse.

På kostskolen er alkohol ikke tilladt på grundforløbsgangen ej heller på værelserne. Overtrædelse af ovenstående ordensregler kan medføre advarsel, hjemsendelse eller i særlige tilfælde bortvisning – Dette vurderes på enkeltsager af ledelsen.

Bortvisning

En elev kan bortvises, hvis vedkommende udviser uacceptabel adfærd i forhold til andre elever, personale eller skolens værdier. Bortvisningen varighed vurderes individuelt alt efter forseelsens karakter.

Fonde

Der er mulighed for at søge om legater for trængte landmænd og studerende på Mors.

Morsø Landbrugsskoles Fond

Morsø Landbrugsskoles Fond er en ikke-erhvervsdrivende fond, hvis formål bl.a. er, at: "Yde støtte til unge under uddannelse inden for Morsø Landbrugsskoles naturlige opland og uddannelser."

Formand: Poul Pedersen, landmand
Administreres af EUC Nordvest
Revision: Brandt Revision

Læs den fulde Fundats tekst
Udfyld ansøgningsskema

Ansøgning sendes til:
Morsø landbrugsskole, Att. Fond
Mosegårdsvej 10, 7900 Nykøbing Mors
eller mailes til: landbrugsskolen@eucnordvest.dk

Der er 2 årlige ansøgningsrunder juni og december.

Ansøgningsfrist er d. 1. juni og d. 1. dec.

Karl og Laurits Kristensens Fond

Karl og Laurits Kristensens fonds formål er, "Ud fra trangsbestemte og almengørende hensyn, at støtte betrængte landmænd på Mors, for hvem legatet kan lette dem i en betrængt situation, eller for hvem legatet kan hjælpe til en videreuddannelse inden for landbruget".

Formand: Jonas Lundgren Bach Korsgaard, forstander og uddannelseschef på Morsø Landbrugsskole
Administeres af: Revision limfjord

Læs den fulde Fundats tekst
Download ansøgningsskema

Ansøgning sendes til:
Morsø landbrugsskole
Att. Karl og Laurits Kristensens Fond
Mosegårdsvej 10
7900 Nykøbing Mors

Ansøgningsfrist er d. 1. marts.

Elevrådet

I elevrådet kan du være med til at bestemme, hvad der skal ske på Morsø Landbrugsskole. Elevrådet er bl.a. med til at planlægge arrangementer og mandagsmøder. Endvidere er elevrådet med til at komme med ønsker og forslag til, hvordan vores hverdag kan blive bedre.

 • Elevrådet består af to elever fra hovedforløb, to elever fra Grundforløb 2, samt to elever fra Grundforløb 1.
 • Ud over ovennævnte elever, deltager landbrugsskolens forstander i møderne.
 • Formanden for elevrådet deltager i møderne med det lokale uddannelsesudvalg.

Kostskolen

Kunne du tænke dig at bo dør om dør med dine kammerater, mens du tager din uddannelse på Nordic Food College? Trænger du måske til at komme lidt hjemmefra og prøve at stå på egne ben? Eller synes du bare, at du har ALT for lang transporttid mellem skole og hjem? Så er et værelse på kostskolen formentlig den perfekte løsning for dig.

På kostskolen kommer du til at bo på et 2-mands værelse med eget bad og toilet, og herudover får du:

 • Fuld kost og logi
 • Internetadgang
 • Hjælp til lektierne, hvis du har behov for det
 • Socialt samvær og fællesskab

Læs mere

Det lokale uddannelses[-]valg

Morsø Landbrugsskole samarbejder med erhvervslivet, fordi vi vil være på forkant og vide, hvad erhvervslivet har brug for.

For at sikre at undervisningen er på forkant med udviklingen, har Morsø Landbrugsskole en række samarbejdspartnere, bl.a. lokale erhvervsvirksomheder inden for både landbrug og gartneri.

Samarbejdet er med til at give vores elever mulighed for på nært hold at opleve det erhverv, de uddanner sig inden for, gennem hele deres skoleophold.

Det lokale uddannelsesudvalg er sammensat af representanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagere (3F). Arbejdsgiverrepresentanterne er udpeget af de lokale landbrugsorganisationer.

Medlemmer af det lokale uddannelsesudvalg

Formand Charlotte Gosvig, landmand
Næstformand Jens Madsen, faglig sekretær 3F

Øvrige medlemmer:
Bjarne Gravesen, landmand
Niels Holger Nordahl, landmand
Mads Tjener, landmand                                       
Tina Hansen, 3F
Jonas Lundgren Bach Korsgaard, afd.leder på Morsø landbrugsskole
Stine Holst Løkkegaard, faglærer på Morsø Landbrugsskole
Elevrådsformanden, som elevrepræsentant 

Udvalget er sammensat af landmænd fra Thy, Mors og Salling. Der sker nyvalg til udvalget hvert 4. år.

Det lokale uddannelsesudvalgs opgave

Det lokale uddannelsesudvalgs opgave er at sikre en direkte kommunikation med erhvervet,  som aftager skolens elever.

Det lokale uddannelsesudvalg er desuden med til at udforme skolens lokale uddannelsesplan (LUP), og de er med til at sikre, at undervisningen afspejler virkeligheden, og at hvervet får elever med relevante kompetencer.

Download forretningsorden

Download underskrift

Undervisnings[-]planer