Varighed

2,5 - 6 år

Opstart

12. august 2024

Økonomi

SU og elevløn

Adgangskrav

Bestået 9. eller 10. klasse med min. 02 i dansk og matematik.

Skoleoplæring

Mulighed for skoleoplæring på EUC Nordvest

EUX

Uddannelsen udbydes også som EUX

UDDANNELSEN

På industriteknikeruddannelsen møder du alle os, der synes, at det er helt fantastisk at få lov at arbejde med teknik og værktøj. Os som synes, at manuelle dreje- og fræseopgaver er megasjove, os der elsker at nørkle med CNC-styrede maskiner, og os der får et kick ud af at skabe funktionelle elementer, der holder langt ud i fremtiden.

Arbejdet som industritekniker er meget alsidigt. Her kan du komme til at arbejde med alt fra skibsmotorer til industrirobotter og avancerede reservedele. Det er et arbejde, der kræver, at du er praktisk anlagt, og at du kan lide at bruge dine hænder. Og så er det et must, at du kan arbejde omhyggeligt og præcist.

På uddannelsen til industritekniker får du en grundlæggende viden om bearbejdningsmaskiner og anlæg. Du lærer at installere og reparere forskelligt udstyr og maskiner, at programmere maskinernes styringsprogrammer, at tegne og fremstille komplicerede emner samt – ikke mindst – at dreje, bore, fræse og svejse i metal.

GF+

Er det flere år siden, at du sidst har siddet på skolebænken? Er du i tvivl om hvilken erhvervsuddannelse, der er det bedste match for dig? Og/eller har du behov for at få finpudset dine kompetencer, inden du kaster dig ud i en ny uddannelse? Så er GF+ et rigtig godt sted at starte.

GF+ er et introforløb af 10 ugers varighed, der giver dig et godt indblik i de mange muligheder inden for erhvervsuddannelserne. Her får du mulighed for at få afprøvet dine interesser og evner inden for en udvalgt fagretning, få genopfrisket velkendte skolefag som dansk og matematik samt blive introduceret til relevante erhvervsfag som for eksempel arbejdspladskultur,  faglig kommunikation og lærepladssøgning. Alt sammen noget, der klæder dig rigtig godt på til en god start på din erhvervsuddannelse.

Du kan vælge mellem følgende fagretninger på GF+:

 • Teknologi, Byggeri og Transport
 • Nordic Food College (Morsø Landbrugsskole og Culinary)
 • Business

Der er ingen afsluttende eksamen, men alle fagretninger afsluttes med en personlig samtale og vejledning, der skal sikre, at du kommer videre på det Grundforløb 2, der er relevant for dig.

GF1

Grundforløb 1 (GF1) er et introducerende forløb af 20 ugers varighed. Her får du lov til at snuse til flere fagområder inden for fagretningen ’Metal og Teknologi’, så du er bedst muligt rustet til at foretage dit endelige uddannelsesvalg. Du bliver introduceret både til smedefaget, industriteknik, værktøjsmager og beslagsmed i såvel teori som praksis, så du er godt klædt på til at tage dit endelige valg af uddannelse.

Du kan tage GF1 i Thisted.

GF2

Grundforløb 2 (GF2) er et grundforløb af 20 ugers varighed målrettet den uddannelse, du har valgt. På GF2 for industriteknikere får du den grundlæggende oplæring inden for industriteknikerfaget, så du bliver godt klædt på til at skulle starte i lære på hovedforløbet. Undervisningen veksler mellem teori og praksis, og du vil blandt andet skulle lære om CNC-programmering, tegningsforståelse, vedligeholdelse af maskiner, dreje- og fræseopgaver samt fremstilling af emner i forskelligt materiale. Herudover får du undervisning i fag som dansk, engelsk, fysik og matematik.

Du kan tage GF2 i Thisted.

Hovedforløb

Så er det nu, det for alvor går løs. Det er nemlig tid til at vælge speciale. Det er nu, du skal tage beslutningen om, hvilken gren af industriteknikeruddannelsen du vil specialisere dig inden for.

Du kan vælge mellem følgende specialer:

Dit hovedforløb vil veksle mellem oplæringsophold på din læreplads og skoleophold, så du kommer til at lære alt, hvad der er værd at vide om dit fag i både teori og praksis. I løbet af hovedforløbet kommer du bl.a. til at arbejde med planlægning og programmering, CNC-styrede maskiner, produktions- og konstruktionsopgaver i CAD/CAM, fejlfinding og fejlretning på forskellige produktionsanlæg samt udvikling af nye maskiner og produkter. Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve, og så er du i mål.

Du kan tage hovedforløbet i Thisted

Uddannelsens opbygning

En erhvervsuddannelse består af to grundforløb og ét eller flere hovedforløb. Grundforløbene foregår primært på erhvervsskolen, mens hovedforløbene veksler mellem virksomhedspraktik og skoleophold. Størstedelen af dit hovedforløb tilbringer du dog i virksomhedspraktik.

Hvor lang tid din uddannelse samlet set tager afhænger af dit valg af uddannelse, trin og speciale, samt om du starter din uddannelse på GF1 eller GF2.

EUX

Vil du gerne sparke døren ind til endnu flere fremtidsmuligheder, kan du vælge at tage din erhvervsuddannelse som EUX. Med en EUX kombinerer du din erhvervsuddannelse med en række fag på gymnasialt niveau, svarende til en HF. Det giver dig en erhvervsfaglig studentereksamen, og med dén i hus, har du virkelig stærke kort på hånden. Du vil nemlig både kunne starte direkte i job som faglært inden for din branche, og du vil kunne søge ind på en akademiuddannelse eller videregående uddannelse. Valget er dit!

Som udgangspunkt bliver din uddannelse forlænget med min. et halvt år, hvis du tager den som EUX.

Fakta-flyer til print

Flyer om uddannelsen til industritekniker - kan downloades og printes som A4.

Industritekniker flyer

Læreplads

Har du behov for hjælp til lærepladssøgningen, er det vores vejlederteam, ’Stifinderen’, du skal have fat i. Dem møder du allerede på GF1 og GF2, når du skal på kursus i lærepladssøgning. De er knivskarpe på, hvad der skal til for at få lærepladsen i hus, og de deler gerne ud af tips og idéer til dine ansøgninger, gode råd til ansættelsessamtaler og så videre. Samtidig er de supergode til at lande uddannelsesaftaler med det lokale erhvervsliv, og derfor er det også kun ganske få af vores elever, der ikke har en læreplads på hånden ved overgangen til hovedforløbet. Skulle du være så uheldig, at du ikke har fundet en læreplads ved hovedforløbets start, er der dog ingen grund til panik. Så kan du nemlig starte i skoleoplæring, indtil vi finder den helt rigtige oplæringsvirksomhed til dig.

Du kan kontakte Stifinder-teamet her.

Skolepraktik

Skoleoplæring er for dig, der ved afslutningen af dit grundforløb endnu ikke har fundet en læreplads. Her har skolen mulighed for at tilbyde egnede elever optagelse i skoleoplæring efter ansøgning.

Skoleoplæring er en kombination af undervisning på skolen og virksomhedsforlagt oplæring, hvor du, under tilsyn fra skolen, bliver oplært i en virksomhed. Målet er naturligvis at få dig videre i en ordinær uddannelsesaftale, og derfor skal du også være lærepladssøgende under skoleoplæringen. Som udgangspunkt vil du skulle starte i skoleoplæring én måned efter, at du har  afsluttet dit grundforløb.

EUC Nordvest udbyder skoleoplæring på følgende uddannelser:

 • Klejnsmed
 • Industritekniker
 • Personvognsmekaniker
 • Tømrer
 • Murer
 • Ernæringsassistent
 • Kontoruddannelsen m. specialet ’Administration’

Er det en af de øvrige erhvervsuddannelser, du har valgt, henviser vi dig til en af vores samarbejdsskoler, så du kan starte i skoleoplæring dér. De fleste Grundforløb 2 giver adgang til skoleoplæring på en erhvervsskole.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte Torben Ladefoged, leder af  skoleoplæringscenter, på telefon 30 10 65 72 eller via mail tla@eucnordvest.dk. Du kan også finde information om skoleoplæring på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk  samt på Uddannelsesguiden: www.ug.dk.

Brobygning 8. - 9. - 10. klasse

Når du er i brobygning i smedeafdelingen får du få en lille forsmag på, hvad der venter dig, hvis du vælger at starte på smedeuddannelsen. Du får indblik i, hvordan uddannelsen er opbygget, hvordan en skoledag i smedeafdelingen kan se ud, og hvad du kan forvente dig som smedelærling i en oplæringsvirksomhed. Og så skal du naturligvis have lov til at prøve kræfter med faget i praksis. Du får lov at bearbejde stål på forskellige måder, og vi forsøger også at finde tid til, at du kan fremstille en lille ting i værkstedet. Er du på brobygning i flere dage, bliver der også tid til et besøg i Teknologicentret, hvor du vil blive introduceret til LEGO Mindstorms og 3D-print, ligesom du vil få mulighed for at arbejde med flere forskellige praksisopgaver i værkstedet.

Skolehjemmet

Du kan søge om en plads på skolehjemmet, hvis du er elev på:

 • En merkantil erhvervsuddannelse, en teknisk erhvervsuddannelser eller Social- og Sundhedsskolen (EUD og EUX)
 • En gymnasial uddannelse  (HHX, HTX og STX)
 • Campus10  eller FGU
 • VUC

Læs mere om skolehjemmet

Studie- og ordensregler

Du bedes sætte dig ind i skolens studie- og ordensregler inden du starter dit skoleophold på EUC Nordvest. Åben nedenstående link og læs om reglerne:

Studie- og ordensregler for erhvervsuddannelserne.

Hør Kristian fortælle om industriteknikeruddannelsen

Studiemiljø

Som elev på EUC Nordvests erhvervsuddannelser bliver du en del af et attraktivt studiemiljø. Skolen ligger centralt placeret midt i Thisteds uddannelsescampus, hvor eleverne fra både de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser, HHX, HTX, STX, HF og SOSU har sin daglige gang.

De mange hyggekroge og store fællesarealer giver god mulighed for, at du kan mødes med de øvrige elever på tværs af klasser, årgange og uddannelser – både til hygge i løbet af skoledagen, når der er fælles faglige og sociale arrangementer, samt når der er fredagscafé eller fest på programmet.

På flere af vores uddannelser har vi åbne værksteder, hvor du har mulighed for at arbejde med egne projekter uden for skoletid, og har du brug for hjælp til lektier og afleveringer, kan du deltage i vores lektiecafé, hvor underviserne står klar til at hjælpe med både stort og småt.

Værtøjsmager01

Karrieremuligheder

Efterspørgslen på industriteknikere er stor, så du kan godt forvente, at der vil være rift om dig, når du er færdigudlært. Dine kompetencer vil være i høj kurs, ikke blot i jern- og metalindustrien, men også i offshore-branchen og vindmøllebranchen, så du vil formentlig kunne få mange spændende jobtilbud, der vil kunne gøre det ret svært at vælge. Og skulle du have mod på mere uddannelse, har du også mulighed for det med industriteknikeruddannelsen i rygsækken. Du kan fx videreuddanne dig til automationsteknolog eller offshore driftsteknolog, eller du kan søge optagelse på professionsbacheloruddannelsen ’Eksport og Teknologi’. Med et supplerende adgangskursus til ingeniøruddannelserne vil du endda  kunne hæve barren yderligere og søge ind på uddannelsen til maskiningeniør.

EUC Nordvest 3 03697
Patrick Kirkbak

Det er fedt at se, hvordan maskinerne arbejder, og hvordan effektiviteten kan speedes, når man har en maskine, der er programmeret ned til mindste detalje for, hvad den skal udføre. For mig er det automatikken, der gør industriteknik spændende. Det er jo semi-robotter, vi arbejder med.

Patrick Kirkbak, industriteknikerelev

 

 

Uddannelsesforløb

Det er mindre end 2 år siden, jeg gennemførte 9. eller 10. klasse

Grundforløb 1 o g 2 (40 uger)

 

Praktik 

 

Skole 
Praktik

 

Skole
Praktik
Skole
Praktik
Skole 
Grundforløb
Skole
Praktik

Hvis det er mere end 2 år siden, du har gennemført 9. eller 10. klasse, eller er du fyldt 25 år, kan du kontakte skolens vejledere i Stifinder Vejledning. Vejlederne kan give dig mere information om, hvordan dit forløb vil se ud.