Varighed

4,5 - 5 år

Opstart

12. august 2024

Økonomi

SU og elevløn

Adgangskrav

Bestået 9. eller 10. klasse med min. 02 i dansk og matematik.

Skoleoplæring

Mulighed for skoleoplæring via samarbejdsskole

EUX

Vi tilbyder EUX på GF1 og GF2

UDDANNELSEN

På elektrikeruddannelsen finder du alle os, der er vilde med HFI-relæer, flerfarvede ledninger, spændingstestere og crimpværktøjer. Os der står klar til at hjælpe, når lyset går ud, eller vaskemaskinen lækker vand. Os som trækker strøm til nye huse, monterer stikkontakter, opsætter tyverialarmer og installerer både små og store elektriske anlæg.

Arbejdet som elektriker er alsidigt og kan omfatte alt fra styringer af automatiske anlæg, reparation af hårde hvidevarer og elteknik i solceller og vindmøller til installation af strømforsyningsanlæg i industrien, computernetværk, overvågningsanlæg og meget mere.

På elektrikeruddannelsen lærer du bl.a. at installere og reparere små og store elektriske anlæg, at trække strøm i boliger, at reparere og vedligeholde elektriske installationer i ældre boliger samt at installere og vedligeholde forskellige computerstyrede el-systemer.

Det er en uddannelse, der kræver, at du er præcis, omhyggelig, har logisk sans, er god til IT og matematik samt – ikke mindst – at du er fiks på fingrene.

GF+

Er det flere år siden, at du sidst har siddet på skolebænken? Er du i tvivl om hvilken erhvervsuddannelse, der er det bedste match for dig? Og/eller har du behov for at få finpudset dine kompetencer, inden du kaster dig ud i en ny uddannelse? Så er GF+ et rigtig godt sted at starte.

GF+ er et introforløb af 10 ugers varighed, der giver dig et godt indblik i de mange muligheder inden for erhvervsuddannelserne. Her får du mulighed for at få afprøvet dine interesser og evner inden for en udvalgt fagretning, få genopfrisket velkendte skolefag som dansk og matematik samt blive introduceret til relevante erhvervsfag som for eksempel arbejdspladskultur,  faglig kommunikation og praktikpladssøgning. Alt sammen noget, der klæder dig rigtig godt på til en god start på din erhvervsuddannelse.

Du kan vælge mellem følgende fagretninger på GF+:

 • Teknologi, Byggeri og Transport
 • Nordic Food College (Morsø Landbrugsskole og Culinary)
 • Business

Der er ingen afsluttende eksamen, men alle fagretninger afsluttes med en personlig samtale og vejledning, der skal sikre, at du kommer videre på det Grundforløb 2, der er relevant for dig.

GF1

Grundforløb 1 (GF1) er et introducerende forløb af 20 ugers varighed. Her får du lov til at snuse til flere fagområder inden for fagretningen ’Strøm og IT’, så du er bedst muligt rustet til at foretage dit endelige uddannelsesvalg. Du bliver introduceret til uddannelserne elektriker, fagtekniker, it-supporter samt datatekniker, og du kommer til at lære om uddannelserne i både teori og praksis. Dermed bliver du klædt godt på til at kunne vurdere, hvilken sti inden for Strøm og IT, der er den rette for netop dig.

Du kan tage GF1 i Thisted.

GF2

Grundforløb 2 (GF2) er et grundforløb af 20 ugers varighed målrettet den uddannelse, du har valgt. På GF2 for elektrikere får du den grundlæggende oplæring inden for elektrikerfaget, så du har alt det basale på plads, når du skal starte i lære på hovedforløbet. Undervisningen veksler mellem teori og praksis, og du vil blandt andet skulle lære om installation af lys i boliger, udarbejdelse og anvendelse af arbejdstegninger, måling og fejlfinding på installationer, sikkerhed og regler. Du vil også blive undervist i fagene dansk, matematik og fysik.

Du kan tage GF2 i Thisted.

Hovedforløb

Så er det nu, det for alvor bliver interessant. Det er nemlig nu, du skal vælge speciale, så du kan specialisere dig inden for netop den del af faget, du synes er allermest spændende. På elektrikeruddannelsen kan du vælge mellem følgende specialer:

 • Elektriker 1
 • Elektriker 2

EUC Nordvest udbyder ikke hovedforløb på elektrikeruddannelsen, så du skal færdiggøre den sidste del af din uddannelse på en anden skole. Hvis du vil vide mere om, hvad de to specialer indeholder, skal du derfor søge information om det på den skole, du ønsker at færdiggøre din uddannelse på. Én ting er sikkert: Hovedforløbet kommer til at indeholde både skoleophold og oplæringsophold på din læreplads, så du kommer i dybden med dit fag i både teori og praksis.

Uddannelsens opbygning

En erhvervsuddannelse består af to grundforløb og ét eller flere hovedforløb. Grundforløbene foregår primært på erhvervsskolen, mens hovedforløbene veksler mellem oplæringsophold på en læreplads og skoleophold. Størstedelen af dit hovedforløb tilbringer du dog på lærepladsen.

Hvor lang tid din uddannelse samlet set tager afhænger af dit valg af uddannelse, trin og speciale, samt om du starter din uddannelse på GF1 eller GF2.

EUX

Vil du gerne sparke døren ind til endnu flere fremtidsmuligheder, kan du vælge at tage din erhvervsuddannelse som EUX. Med en EUX kombinerer du din erhvervsuddannelse med en række fag på gymnasialt niveau, svarende til en HF. Det giver dig en erhvervsfaglig studentereksamen, og med dén i hus, har du virkelig stærke kort på hånden. Du vil nemlig både kunne starte direkte i job som faglært inden for din branche, og du vil kunne søge ind på en akademiuddannelse eller videregående uddannelse. Valget er dit!

Som udgangspunkt bliver din uddannelse forlænget med min. et halvt år, hvis du tager den som EUX.

Fakta-flyer til print

Flyer om uddannelsen til elektriker - kan downloades og printes som A4.

Elektriker flyer

Læreplads

Har du behov for hjælp til lærepladssøgningen, er det vores vejlederteam, ’Stifinderen’, du skal have fat i. Dem møder du allerede på GF1 og GF2, når du skal på kursus i lærepladssøgning. De er knivskarpe på, hvad der skal til for at få lærepladsen i hus, og de deler gerne ud af tips og idéer til dine ansøgninger, gode råd til ansættelsessamtaler og så videre. Samtidig er de supergode til at lande uddannelsesaftaler med det lokale erhvervsliv, og derfor er det også kun ganske få af vores elever, der ikke har en læreplads på hånden ved overgangen til hovedforløbet. Skulle du være så uheldig, at du ikke har fundet en læreplads ved hovedforløbets start, er der dog ingen grund til panik. Så kan du nemlig starte i skoleoplæring, indtil vi finder den helt rigtige oplæringsvirksomhed til dig.

Du kan kontakte Stifinder-teamet her.

Skoleoplæring

Skoleoplæring er for dig, der ved afslutningen af dit grundforløb endnu ikke har fundet en læreplads. Her har skolen mulighed for at tilbyde egnede elever optagelse i skoleoplæring efter ansøgning.

Skoleoplæring er en kombination af undervisning på skolen og virksomhedsforlagt oplæring, hvor du, under tilsyn fra skolen, bliver oplært i en virksomhed. Målet er naturligvis at få dig videre i en ordinær uddannelsesaftale, og derfor skal du også være lærepladssøgende under skoleoplæringen. Som udgangspunkt vil du skulle starte i skoleoplæring én måned efter, at du har  afsluttet dit grundforløb.

EUC Nordvest udbyder skoleoplæring på følgende uddannelser:

 • Klejnsmed
 • Industritekniker
 • Personvognsmekaniker
 • Tømrer
 • Murer
 • Ernæringsassistent
 • Kontoruddannelsen m. specialet ’Administration’

Er det en af de øvrige erhvervsuddannelser, du har valgt, henviser vi dig til en af vores samarbejdsskoler, så du kan starte i skoleoplæring dér. De fleste Grundforløb 2 giver adgang til skoleoplæring på en erhvervsskole.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte Torben Ladefoged, leder af  skoleoplæringscenter, på telefon 30 10 65 72 eller via mail tla@eucnordvest.dk. Du kan også finde information om skoleoplæring på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk  samt på Uddannelsesguiden: www.ug.dk.

Brobygning 8. - 9. - 10. klasse

Når du er i brobygning hos Strøm og IT, får du en forsmag på, hvad man laver på elektrikeruddannelsen og på uddannelserne inden for Data og Kommunikation. Vi giver dig et indblik i, hvordan uddannelserne er opbygget, hvordan en skoledag i Strøm og IT kan se ud, samt fortæller lidt om hvad du kan forvente dig, når du i løbet af uddannelsen skal i lære i en oplæringsvirksomhed. Du får selvfølgelig også lov til at prøve kræfter med fagene i praksis, så i løbet af brobygningen vil du komme til at arbejde med en praksisopgave. I brobygningsforløbet i 8. klasse har vi typisk kun en enkelt dag til rådighed, så her er der tale om en relativ simpel opgave inden for el-arbejde og PC-hardware. I 9. og 10. klasse har vi flere dage til rådighed, så her bliver du måske udfordret med el-installationsarbejde, programmering og PC-hardware. Opgaverne skal give dig et indtryk af, hvordan vi arbejder med fagene i praksis, så det bliver nemmere for dig at pejle dig ind på, hvilken uddannelsesretning, der er den rette for netop dig.

Skolehjemmet

Du kan søge om en plads på skolehjemmet, hvis du er elev på:

 • En merkantil erhvervsuddannelse, en teknisk erhvervsuddannelser eller Social- og Sundhedsskolen (EUD og EUX)
 • En gymnasial uddannelse  (HHX, HTX og STX)
 • Campus10  eller FGU
 • VUC

Læs mere om skolehjemmet

Lokale undervisningsplaner

Studie- og ordensregler

Du bedes sætte dig ind i skolens studie- og ordensregler inden du starter dit skoleophold på EUC Nordvest. Åben nedenstående link og læs om reglerne:

Studie- og ordensregler for erhvervsuddannelserne.

Hør Nadja fortælle om elektrikeruddannelsen

Studiemiljø

Som elev på EUC Nordvests erhvervsuddannelser bliver du en del af et attraktivt studiemiljø. Skolen ligger centralt placeret midt i Thisteds uddannelsescampus, hvor eleverne fra både de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser, HHX, HTX, STX, HF og SOSU har sin daglige gang.

De mange hyggekroge og store fællesarealer giver god mulighed for, at du kan mødes med de øvrige elever på tværs af klasser, årgange og uddannelser – både til hygge i løbet af skoledagen, når der er fælles faglige og sociale arrangementer, samt når der er fredagscafé eller fest på programmet.

På flere af vores uddannelser har vi åbne værksteder, hvor du har mulighed for at arbejde med egne projekter uden for skoletid, og har du brug for hjælp til lektier og afleveringer, kan du deltage i vores lektiecafé, hvor underviserne står klar til at hjælpe med både stort og småt.

Elektriker02

Karrieremuligheder

Når du er færdigudlært kan du få job i både offentlige og private virksomheder. De fleste elektrikere arbejder i et el-installationsfirma. Du kan blive allround-elektriker i et mindre firma, hvor du kommer til at arbejde med hele paletten inden for elektrikerfaget, eller du kan blive ansat i et større firma, hvor du – afhængigt af dit speciale – kommer til at arbejde inden for et mere afgrænset område som fx belysning eller styring af it-, telefon- og overvågningsanlæg. Der er jo også altid den mulighed, at du vælger at tage springet og blive selvstændig med egen virksomhed.Du kan også vælge at bruge din uddannelse som springbræt til videre uddannelse. Det kunne fx være en uddannelse til installatør, automationsteknolog, byggekoordinator, offshore driftsteknolog, energiteknolog, it-teknolog eller bygningskonstruktør. Mulighederne er mange.

Paul Balsby

Når man kobler teori og værkstedsfag, og ser det fra begge sider, så giver det en bedre forståelse for, hvornår og hvordan man skal bruge det. Det ville ikke give den samme forståelse, hvis man ikke havde det i hænderne.

Paul Jensen Balsby, elektrikerelev

 

 

 

Uddannelsesforløb

Det er mindre end 2 år siden, jeg gennemførte 9. eller 10. klasse

Grundforløb 1 og 2 (40 uger)

 

Praktik 

 

Skole 

 

Praktik
Skole
Praktik

 

Skole
Praktik

 

Skole
Grundforløb
Skole
Praktik

Hvis det er mere end 2 år siden, du har gennemført 9. eller 10. klasse, eller er du fyldt 25 år, kan du kontakte skolens vejledere i Stifinder Vejledning. Vejlederne kan give dig mere information om, hvordan dit forløb vil se ud.